Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W

Tworzymy przyjazny ekosystem, który usprawni proces komercjalizacji
innowacyjnych rozwiązań w obszarze wody, wodoru i węgla.

ici 3w

Wzmacniamy współpracę nauki i biznesu

Zacieśniamy współpracę świata biznesu, administracji ze środowiskiem uczelni i naukowców w zakresie m.in. tworzenia programów studiów i szkoleń związanych z 3W. Nawiązujemy i rozwijamy międzynarodowe współprace w obszarze 3W z organizacjami o podobnym do ICI profilu.

Pomagamy w komercjalizacji wynalazków

Łączymy środowisko naukowe, które poszukuje partnerów do komercjalizacji ze środowiskiem biznesowym oraz wspieramy w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwój projektów z sektora 3W, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wspólnych.

Wspieramy najlepsze technologie

Pilotujemy projekty 3W, które są realizowane w Centrum i koordynujemy udział Członków Centrum w konsultacjach publicznych. Opiniujemy projekty pod kątem ich innowacyjności i zgodności z ideą 3W oraz weryfikujemy poziom TRL (technology readiness level). Oferujemy konsultacje prawne i wspieramy w procesie uzyskiwania patentów.

Popularyzujemy ideę 3W

Promujemy współpracę świata nauki, biznesu i administracji publicznej w upowszechnianiu idei 3W. Organizujemy m.in. seminaria, warsztaty naukowe i konferencje, które zwiększają świadomość na temat inicjatywy 3W i prezentujemy dobre praktyki.

Partnerzy

Politechnika Poznańska

Politechnika Warszawska

Politechnika Krakowska

Politechnika Rzeszowska

Uniwersytet Zielonogórski

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

Sieć Badawcza Łukasiewicz

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Politechnika Koszalińska

Politechnika Opolska

Politechnika Łódzka

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Uniwersytet Wrocławski

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Energetyki Instytut Badawczy

Politechnika Białostocka

Politechnika Śląska

Politechnika Świętokrzyska

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

Sieć Badawcza Łukasiewicz – ORGMASZ

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

Collegium Civitas

Uniwersytet Jagielloński

Instytut Chemii Bioorganicznej PAN

Aktualności

Serwis pozostawia informacje na urządzeniach końcowych użytkowników (pliki cookies) i korzysta z tych informacji w celu ułatwienia użytkowania serwisu. Jeżeli w ustawieniach przeglądarki dopuściłeś przechowywanie plików cookies, będą one pozostawione na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies.