Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska

Dane adresowe

60-965 Poznań

pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5

Nazwa skrócona: PP

NIP: 7770003699

Regon: 000001608

Dla uniwersytetu technicznego o wysokim potencjale, jakim jest Politechnika Poznańska, niezmiernie ważnym jest poziom realizowanych badań naukowych o światowym oddziaływaniu i ścisła współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Odkrycia naukowe, będące katalizatorami postępu technologicznego i cywilizacyjnego, to bezkompromisowe odkrywanie prawdy o naturze, zjawiskach i procesach. Odpowiedzialność za ten ważny obszar spoczywa na nas wszystkich i kluczowe jest inicjowanie oraz stymulowanie strategicznych kierunków rozwoju.

Ważna jest działalność na rzecz umocnienia wizerunku naukowego naszej Almea Matris wyrażona reputacją uczonych i doskonałością naukową. Priorytetowe są mechanizmy rozwoju przyszłych pokoleń naukowców. Kluczem do sukcesu jest poszukiwanie ludzi z pasją i wolą nieustannego rozwoju. Aby tworzyć naukę przyszłości należy też projektować odpowiednie zaplecze infrastrukturalne.

Równie istotnym będzie wzmocnienie starań o granty naukowe, rozwojowe i infrastrukturalne (finansowane przez instytucje, agencje czy fundacje krajowe oraz zagraniczne).

Do celów strategicznych w tym zakresie należy utworzenie centrów doskonałości, w tym Centrum Nowych Technologii i Innowacji PP.

Koniecznym jest inwestowanie w nowe obszary ściśle związane z długoterminową strategiczną wizją rozwoju Unii Europejskiej w zakresie dobrze prosperującej, nowoczesnej, konkurencyjnej i neutralnej dla klimatu gospodarki do roku 2050.

Zgodnie z Europejskim Zielonym Ładem, najważniejsze priorytety dotyczą ładu klimatycznego i transformacji gospodarczej, przemysłowej i społecznej. Politechnika Poznańska jako centrum uniwersyteckie zrównoważonego rozwoju powinna odgrywać kluczową rolę ekspercką i wykonawczą w ww. obszarach, ale także we wszystkich dziedzinach pokrewnych.

W tym kontekście niezbędna jest synergia kompetencji profesjonalnej kadry, nowych talentów pozyskanych z grona studentów oraz doktorantów, a także nowoczesnej infrastruktury.

Politechnika Poznańska stanie się uczelnią otwartą na potrzeby otoczenia i wymagania rynku nie tylko krajowego, ale również, jako lider Uniwersytetu Europejskiego EUNICE, wpisze się we wspomnianą powyżej wizję rozwoju Unii Europejskiej.

Telefon

61 665 35 37

Osoba kontaktowa

Widoczne wyłącznie dla Użytkowników ICI 3W

Link do strony www

https://www.put.poznan.pl

Osoba kontaktowa

Lorem ipsum

Słowa kluczowe

lorem, dolor, ipsum

Media społecznościowe