UZ Uniwersytet Zielongórski

Uniwersytet Zielonogórski

Dane adresowe

65-417 Zielona Góra

ul. Licealna 9

Nazwa skrócona: ZU

NIP: 9730713421

Regon: 977924147

Uniwersytet Zielonogórski jest uczelnią, która dynamicznie się rozwija. Jest największą państwową uczelnią w województwie lubuskim. W 2021 roku obchodził jubileusz 20-lecia istnienia. Warto wspomnieć, że tradycje akademickie w Winnym Grodzie sięgają 1965 roku, kiedy rozpoczęła swą działalność Wyższa Szkoła Inżynierska, przekształcona później w Politechnikę Zielonogórską. Natomiast w 1971 r. powstała Wyższa Szkoła Nauczycielska, która w 1973 r. stała się Wyższą Szkołą Pedagogiczną i przyjęła imię prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Uniwersytet Zielonogórski powstał 1 września 2001 r. z połączenia PZ i WSP. Natomiast 1 września 2017 r. do Uniwersytetu została przyłączona Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie.

W roku akademickim 2021/2022 kształci się na niej 9,1 tys. żaków na I i II stopniu studiów oraz w Szkołach Doktorskich. Studia prowadzone  są w systemach stacjonarnym i niestacjonarnym. W bogatej ofercie dydaktycznej Uniwersytetu znajdują się również studia podyplomowe.

Obecnie naszą uczelnię tworzy 12 wydziałów i 29 instytutów. Na poszczególnych Wydziałach studenci mają możliwość kształcenia się na 60 kierunkach, w ponad stu specjalnościach, w dziedzinach: humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, przyrodniczych, lekarskich i nauk o zdrowiu, ścisłych i technicznych, a nawet artystycznych. Uniwersytet Zielonogórski znajduje się w elitarnej grupie uniwersytetów klasycznych, tak zwanych bezprzymiotnikowych.

Uczelnia posiada prawo do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w 23 dyscyplinach oraz do nadawania stopnia naukowego doktora w 23 dyscyplinach. W dwóch szkołach doktorskich (Nauk Humanistycznych i Społecznych UZ oraz Nauk Ścisłych i Technicznych UZ), w 16 dyscyplinach, prowadzone są stacjonarne studia doktoranckie.

W dwóch Szkołach Doktorskich (Nauk Humanistycznych i Społecznych oraz Nauk Ścisłych i Technicznych) odbywa się kształcenie doktorantów w 16. dyscyplinach naukowych.

W strukturach Uniwersytetu Zielonogórskiego działają:

  • Park Naukowo–Technologiczny sp. z o.o., którego głównym celem jest  tworzenie warunków do wykorzystania potencjału naukowego i przemysłowego w regionie oraz stymulowanie rozwoju przemysłu;
  • Lubuski Ośrodek Innowacji i Wdrożeń Agrotechnicznych sp. z o.o., którego misją jest działalność badawczo-rozwojowo-wdrożeniowa (B+R+W) dla sektora rolno-spożywczego;
  • Centrum Energetyki Odnawialnej sp. z o.o., którego główne obszary funkcjonowania skupiają się wokół prac badawczo-rozwojowych prowadzonych w dziedzinie energetyki odnawialnej.

Telefon

68 328 20 00

Osoba kontaktowa

Widoczne wyłącznie dla Użytkowników ICI 3W

Link do strony www

http://www.uz.zgora.pl