logo zielone polskie uklad poziomy

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Dane adresowe

60-637 Poznań

ul. Wojska Polskiego 28

Nazwa skrócona: PULS

NIP: 7770004960

Regon: 000001844

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu to uczelnia z ponad 100-letnią tradycją akademickich studiów rolniczo-leśnych oraz 70-letnią funkcjonowania jako autonomiczna jednostka. W swojej historii sięga do tradycji akademickich z roku 1870, kiedy to staraniem Augusta Cieszkowskiego powstała w Żabikowie pod Poznaniem Wyższa Szkoła Rolnicza im. Haliny.

Obecnie Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest jedną z najbardziej znaczących uczelni przyrodniczych w kraju. Kształci co roku ponad 7 tys. studentów, na 23 kierunkach studiów, zatrudnia ponad 800 nauczycieli akademickich, w tym ponad 105 profesorów, mając do dyspozycji nowoczesną bazę materialną oraz szerokie grono wykwalifikowanej kadry naukowo-dydaktycznej.

Kształcenie w naszym Uniwersytecie odbywa się na trzech poziomach, począwszy od studiów licencjackich/inżynierskich, poprzez magisterskie uzupełniające bądź jednolite magisterskie (kierunek Weterynaria), kończąc na studiach doktoranckich. W uczelni istnieje 6 wydziałów, które oferują szeroką gamę atrakcyjnych kierunków studiów. w tym m.in. o profilu praktycznym oraz interdyscyplinarne. 

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dysponuje nowoczesną bazą naukowo-dydaktyczną, w której prowadzone są różnorodne, nowatorskie badania oraz odbywają się zajęcia, warsztaty, laboratoria dla studentów. Dzięki doskonałemu i unikalnemu wyposażeniu wielu jednostek w aparaturę nowoczesnej generacji możliwe jest prowadzenie projektów we współpracy z otoczeniem krajowym jak i zagranicznym, a proponowana oferta usługowa i badawcza może być realizowana na wielu płaszczyznach.

Telefon

61-848-7001

Osoba kontaktowa

Widoczne wyłącznie dla Użytkowników ICI 3W

Link do strony www

http://puls.edu.pl/