Przejdź do treści
Biznes niezmiennie stawia na 3W

Czy Twoja firma pasuje do 3W?

Strzałka

3W jest właśnie taką platformą, ekosystemem, do którego w zaledwie rok dołączyło już ponad sto organizacji. Ich projekty skupiają się na wykorzystaniu technologii związanych z wodą, wodorem oraz węglem.

Dzięki Idei 3W świat nauki, w którym powstają nowatorskie rozwiązania oraz technologie, zbliża się do świata biznesu. Powstają narzędzia, które ułatwiają współpracę pomiędzy wynalazcami, a firmami zainteresowanymi komercjalizacją tych innowacji oraz instytucjami finansowymi, które pomogą znaleźć środki na odważne projekty rozwojowe.

W inicjatywie 3W chętnie współpracujemy z biznesem. Wyrazem tego są listy intencyjne, które w imieniu Banku Gospodarstwa Krajowego od startu projektu podpisaliśmy z prawie setką podmiotów, w tym jednym z pierwszych producentów seryjnych samochodów na wodór – Toyotą Central Europe. Wszystkie organizacje działają w obszarze trzech zasobów: wody, która jest najcenniejszym zasobem na Ziemi, wodoru, czyli paliwa przyszłości i węgla pierwiastkowego, komponentu wytrzymałych materiałów przyszłości.

Idea 3W wciąż się rozwija i zbiera nowych partnerów biznesowych, m.in. z sektorów: produkcyjnego, przemysłowego oraz nowych technologii. Tematyka zrównoważonego rozwoju oraz innowacyjne wykorzystywanie trzech zasobów: wody, wodoru i węgla pierwiastkowego budzi zainteresowanie wielu.

Sprawdź, czy też jesteś 3W! Świat 3W jest otwarty dla organizacji, które realizują projekty z obszaru przynajmniej jednego W oraz działają z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju i dbają o ochronę środowiska naturalnego.

WODA

Woda to źródło życia, ale też niezbędny zasób, który wykorzystujemy w przemyśle, energetyce czy produkcji żywności. Ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju nowych technologii. Musimy odpowiedzialnie nim gospodarować, bo już teraz odczuwamy skutki deficytu wody.

W 3W interesują nas projekty zwiększające efektywność wykorzystania wody. W naszym ekosystemie jest miejsce dla wdrażających innowacyjne technologie, takie jak: stosowanie wody w obiegu zamkniętym, retencja wody, zarządzanie nieczystościami płynnymi, oczyszczanie wody w produkcji żywności, jej odsalanie czy geotermia.

Poczytajcie o firmach 3W, które dbają o zasoby wody:

 

WODÓR

Zmiany klimatu przyspieszają inwestycje w nowoczesne i odnawialne źródła energii – stąd w 3W mamy wodór, który już nazywany jest paliwem przyszłości. Nie tylko w kontekście motoryzacji, ale także energetyki czy przemysłu. Cały świat staje do wyścigu w walce o prym w produkcji zielonego, ekologicznego wodoru. W tym wyścigu mamy szansę być liderem.

Chcemy poznać więcej projektów badawczo-rozwojowych dotyczących wodoru, w tym także podmiotów szukających możliwości jego produkcji, rozwijających instalacje lub rozwiązania oparte o ten zasób. Szukamy inwestujących w transport wodorowy oraz tych, którzy powołują lub angażują się w działalność klastrów wodorowych.

Poniżej przykłady firm 3W, które realizują projekty wodorowe:

  • Miasto Lublin, które inwestuje w wodorowe autobusy
  • SesHydrogen prowadzi projekt badawczo-rozwojowy, który dotyczy elektrolizerów i ich integracji na rynku energii
  • WTT wprowadziła na rynek technologię umożliwiającą całkowitą utylizację większości odpadów z równoczesnym odzyskiwaniem z nich m.in. czystego wodoru
  • NeptHyne produkcja wodoru na morzu z wykorzystaniem farm wiatrowych

 

WĘGIEL

Mówimy o nowoczesnych technologiach węglowych, a nie o węglu rozumianym jako paliwo kopalne. To pierwiastek, który występuje we wszystkich żywych organizmach. Może też przyjmować różne postacie, które mają odmienne i bardzo cenne właściwości. Grafen, fulereny, nanorurki węglowe czy węgiel aktywny niosą ze sobą ogromny potencjał.

Do naszej inicjatywy zapraszamy firmy, które zajmują się innowacyjną technologią z zastosowaniem nanorurek węglowych lub fulerenów, grafenu, węgla aktywnego, węglowych ogniw paliwowych, zaawansowanych technologii materiałowych czy węgla jako pierwiastka. Ważne jest dla nas, by nasi partnerzy nie wykorzystywali węgla i innych kopalin jako podstawowego źródła energii w swojej działalności, a raczej posiadali i wdrażali strategię odejścia od kopalin jako źródła energii.

Poniżej przykłady firm 3W, które o węglu myślą innowacyjnie:

Jeśli po przeczytaniu tego artykułu uznaliście, że pasujecie do świata 3W – napiszcie do nas: 3W@bgk.pl. Jeśli jednak macie wątpliwości, to również zachęcamy do kontaktu z nami – odpowiemy na wszystkie pytania.

Zapraszamy do świata 3W!

Artykuł z kategorii:

woda wodór węgiel