UWr logo

Uniwersytet Wrocławski

Dane adresowe

50-137 Wrocław

pl. Uniwersytecki 1

Nazwa skrócona: UWR

NIP: 8960005408

Regon: 000001301

Działamy od 1702 roku i jesteśmy jedną z najstarszych uczelni Europy Środkowej. Bazujemy na dziedzictwie historycznym Śląska oraz spuściźnie kultury austriackiej, pruskiej, czeskiej i polskiej, kontynuując także tradycje polskich uniwersytetów we Lwowie i Wilnie.

Posiadamy tytuł Uczelni Badawczej jako jedyna uczelnia na Dolnym Śląsku i jedna z dziesięciu w kraju. Oznacza to, że w najbliższych latach będziemy otrzymywać dodatkowe środki finansowe na realizację projektu Uniwersytetu Wrocławskiego, który został wyróżniony w konkursie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”. Projekt zakłada wiele korzyści dla obecnych i przyszłych studentów naszej Uczelni, w tym m.in. programy stypendialne i granty, tutoring, zmniejszenie liczebności grup zajęciowych oraz rozszerzenie oferty programów w języku angielskim i wprowadzenie dodatkowych studiów jednostopniowych przeznaczonych dla osób szczególnie zdolnych i ambitnych.

Zatrudniamy najlepszych specjalistów , także z zagranicznych ośrodków akademickich. Działamy jak małe miasto – nasza społeczność akademicka liczy 30 tys. osób. Na 10 wydziałach (Wydział Biotechnologii, Wydział Chemii, Wydział Filologiczny, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Wydział Nauk Społecznych, Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Wydział Nauk Biologicznych, Wydział Nauk o Ziemi i Kształtowania Środowiska, Wydział Fizyki i Astronomii, Wydział Matematyki i Informatyki) znajdziesz u nas szeroki zakres różnorodnych dziedzin nauki – od humanistycznych, prawnych i społecznych, po biologiczne, chemiczne i geograficzne, aż po matematyczne, informatyczne czy astronomiczne.

Telefon

71 343 68 47

Osoba kontaktowa

Widoczne wyłącznie dla Użytkowników ICI 3W

Link do strony www

https://uwr.edu.pl