Gmina 3W

3W – sprawdź, czy Twój samorząd może dołączyć do idei 3W.

Troska o dobrobyt członków społeczności jest ważnym aspektem budowania zaufania społecznego dla samorządów, które są otwarte na ich potrzeby. Decyzje, które podejmują władze lokalne bezpośrednio przekładają się na jakość życia mieszkańców. 

Ważną częścią tego procesu są projekty zrównoważonego rozwoju, które integrują społeczności, skupiają ich uwagę na wspólnym celu, budują lokalną tożsamość i przywiązanie do miejsca. Ich realizacja może jednak okazać się nie lada wyzwaniem. Dwie koncepcje, które mogą pomóc władzom lokalnym w osiągnięciu tych celów, to idea 3W opracowana przez BGK oraz model 6OFR (6 Obszarów Funkcjonowania Rodzin) stworzony w Instytucie Pokolenia. 

Program ambasadorski Gmina 3W

Ważnym obszarem działań 3W jest edukacja oraz wymiana doświadczeń pomiędzy samorządami, biznesem i środowiskiem naukowców. Celem programu ambasadorskiego Gmina 3W jest nie tylko dostarczenie wiedzy eksperckiej przedstawicielom lokalnych społeczności. Chcemy, by program otworzył także przestrzeń do dyskusji o kształcie i kierunkach rozwoju regionów, sposobach efektywnego zarządzania rozwojem miast i wsi i kreowania coraz lepszych warunków życia dla mieszkańców. 

Do pilotażu programu ambasadorskiego Gmina 3W zapraszamy wszystkie samorządy i spółki komunalne, którym bliskie są działania związane z ochroną zasobów wodnych, rozwojem nowoczesnych technologii, w tym technologii niskoemisyjnego transportu oraz rozwijających się z poszanowaniem idei zrównoważonego rozwoju. 

15-minutowe miasto, miastem przyszłości?

Idea „smart city” (miasta inteligentnego) według części badaczy obchodzi w tym roku swoje setne urodziny i tak jak otaczający nas świat zmienił się przez ten czas, tak i rozumienie tego pojęcia przez ostatnie stulecie wielokrotnie ewoluowało.

W 1922 roku firma Croude Hinds zainstalowała w Houston (USA) pierwsze elektronicznie zsynchronizowane sygnalizatory świetlne. Rozwiązanie to okazało się tak dużym sukcesem, że już po trzech latach zaczęto stosować je we wszystkich większych miastach w Stanach Zjednoczonych. O sukcesie tego rozwiązania mogą świadczyć jego wymierne efekty – w mieście Nowy Jork jego wprowadzenie pozwoliło zredukować liczbę etatów potrzebnych w policyjnym wydziale ruchu drogowego z 6000 do zaledwie 500, co przełożyło się na oszczędność dla miasta na poziomie 12,5 mln dolarów rocznie.

znak 3w z napisami
Gminy nie wypełniają ustawowych obowiązków dotyczących kontroli szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Instytutem Edukacji Środowiskowej przygotował raport, który pokazuje faktyczny stan kontroli, przeprowadzanych przez gminy w całej Polsce w nieruchomościach wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. ...

woda
3W podpisanie listu intencyjnego z IRT
Idea 3W i Instytut Rozwoju Terytorialnego budują sieć współpracy pomiędzy samorządami terytorialnymi

Instytut Rozwoju Terytorialnego dołącza do ekosystemu idei 3W. 22 kwietnia br., w Światowym Dniu Ziemi, przedstawiciele obu organizacji podpisali we Wrocławiu list intencyjny. Celem porozumienia jest współpraca w realizacji zadań z zakresu polityki rozwoju oraz planowania przestrzennego zgodnych z ideą 3W.

woda wodór
2625262
Hydrofitowa oczyszczalnia ścieków na obszarze Natura 2000

Gminy poszukują rozwiązań, które mogą zapewnić efektywne i ekologiczne ich oczyszczanie. Jednym ze sposobów są hydrofitowe oczyszczalnie ścieków, które odwzorowują procesy naturalnie zachodzące na bagnach i torfowiskach. Jedna z nich powstaje właśnie w Wyśmierzycach. To druga tej wielkości instalacja w województwie mazowieckim, a trzecia w kraju.

woda
znak 3w z napisami
Gminy nie wypełniają ustawowych obowiązków dotyczących kontroli szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z Instytutem Edukacji Środowiskowej przygotował raport, który pokazuje faktyczny stan kontroli, przeprowadzanych przez gminy w całej Polsce w nieruchomościach wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe lub przydomowe oczyszczalnie ścieków. ...

woda
3W podpisanie listu intencyjnego z IRT
Idea 3W i Instytut Rozwoju Terytorialnego budują sieć współpracy pomiędzy samorządami terytorialnymi

Instytut Rozwoju Terytorialnego dołącza do ekosystemu idei 3W. 22 kwietnia br., w Światowym Dniu Ziemi, przedstawiciele obu organizacji podpisali we Wrocławiu list intencyjny. Celem porozumienia jest współpraca w realizacji zadań z zakresu polityki rozwoju oraz planowania przestrzennego zgodnych z ideą 3W.

woda wodór
2625262
Hydrofitowa oczyszczalnia ścieków na obszarze Natura 2000

Gminy poszukują rozwiązań, które mogą zapewnić efektywne i ekologiczne ich oczyszczanie. Jednym ze sposobów są hydrofitowe oczyszczalnie ścieków, które odwzorowują procesy naturalnie zachodzące na bagnach i torfowiskach. Jedna z nich powstaje właśnie w Wyśmierzycach. To druga tej wielkości instalacja w województwie mazowieckim, a trzecia w kraju.

woda