Tworzymy przestrzeń do współpracy dla:

Społeczeństwa

Budujemy świadomość
wagi codziennych
decyzji konsumenckich

Nauki

Łączymy naukowców
z przedsiębiorcami, aby
innowacyjne rozwiązania
były dostępne w naszym
życiu

Biznesu

Wpieramy komercjalizację
projektów i łączymy
ze sobą partnerów
biznesowych

Administracji

Tworzymy otoczenie
przyjazne dla innowacyjnych
projektów i inwestycji

Łączymy kompetencje i potrzeby naszych partnerów,
by wspierać realizację projektów w tematyce
wody, wodoru i węgla.

Rozwój nie może odbywać się
kosztem przyszłych pokoleń.

Dlatego w najbliższych latach i dekadach
czekają nas wielkie zmiany, związane przede
wszystkim z koniecznością transformacji
gospodarki w kierunku zeroemisyjności.

3W to idea, którą rozpoczął
Bank Gospodarstwa Krajowego.
Budujemy społeczność ludzi, którzy
łączą swój talent, wiedzę i umiejętności,
żeby tworzyć lepsze jutro.

W idei 3W ułatwiamy przepływ
informacji pomiędzy biznesem, nauką,
administracją i konsumentami.
Gromadzimy i udostępniamy wiedzę
oraz tworzymy narzędzia, które pomogą
realizować projekty z obszaru 3W.

3W TO ZASOBY ŻYCIA

Woda to źródło życia


Pokrywa 70% powierzchni Ziemi, tylko 1% nadaje się do tego, żeby wykorzystywali ją ludzie.


Zmiany klimatu powodują, że w wielu miejscach jest coraz trudniej dostępna, dlatego tak ważne jest, żeby mądrze gospodarować jej zasobami.

Wodór to paliwo przyszłości


Technologie wodorowe rozwijają się w kierunku produkcji wodoru ze źródeł odnawialnych.


Dzięki temu stanie się czystym i wygodnym w użyciu magazynem energii. To szansa, żeby realnie zmniejszyć emisyjność całej gospodarki.

Węgiel to materiały przyszłości


Dzięki niezwykłym właściwościom węgiel pozwala naukowcom projektować lżejsze i trwalsze materiały inżynieryjne.

Grafen, fulereny, nanorurki czy węgiel aktywny są stosowane w wielu branżach, m.in. budownictwie, farmakologii i przemyśle kosmicznym.

Pobierz raport "Idea 3W. Perspektywy rozwoju"

 

Dlaczego właśnie te trzy substancje: woda, wodór i węgiel są tak ważne
dla zrównoważonego rozwoju naszego kraju i świata?

Aby odpowiedzieć na to pytanie, zespół 3W, który działa w BGK, przygotował bezpłatny raport "Idea 3W. Perspektywy rozwoju".
Opisujemy w nim, jakie technologie z obszaru 3W mogą już wkrótce odmienić otaczającą nas rzeczywistość.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bank Gospodarstwa Krajowego, z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych BGK możliwy jest za pośrednictwem adresu e-mail: iod@bgk.pl. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu w celu wysyłki newslettera, na podstawie realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz pobrania opracowania "3W. Perspektywy rozwoju" , realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także w celu ustalania ewentualnych roszczeń związanych z komunikacją, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest niezbędne do pobrania raportu. Dane będą przetwarzane przez czas korzystania z materiałów lub do czasu przedawnienia roszczeń związanych z komunikacją. Odbiorcami danych będą podmioty wspierające BGK w zakresie usług IT związanych z prowadzeniem strony internetowej. Każdej osobie przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, zwłaszcza sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych opartego na prawnie uzasadnionym interesie administratora, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych dostępne są na stronie www.bgk.pl.

WEJDŹ W 3W

Napisz do nas na 3W [małpa] bgk [kropka] pl. Obserwuj profile Idei 3W w mediach społecznościowych i włącz się do dyskusji