PŁ logo

Politechnika Łódzka

Dane adresowe

90-924 Łódź

ul. Stefana Żeromskiego 116

Nazwa skrócona:

NIP: 7270021895

Regon: 000001583

Strategiczny cel Politechniki Łódzkiej to osiągnięcie światowych standardów w nauce. Uczelnia stawia na otwartość i innowacyjność w badaniach naukowych oraz rozwijanie współpracy w międzynarodowych sieciach badawczych. Naukowcy są autorami badań podstawowych oraz aplikacyjnych.

Politechnika Łódzka jest jedną z najlepszych uczelni technicznych w Polsce. Posiada ponad 75-letnią tradycję i doświadczenie w kształceniu.

PŁ jako jedna z pierwszych szkół wyższych w Polsce została sygnatariuszem Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, która zawiera 12 zasad odnoszących się do różnych aspektów funkcjonowania uczelni, działalności dydaktycznej, naukowej, organizacji wewnętrznej i dialogu z otoczeniem. W społeczności akademickiej PŁ najważniejszymi wartościami są: wspólnota, kreatywność, poszanowanie wolności i praw.

Powstające w Politechnice Łódzkiej prace badawcze odpowiadają na społeczne problemy, przekładają się na rozwój medycyny, poprawiają jakość życia, wzmacniają ochronę środowiska i przyczyniają się do postępu technologicznego.

Telefon

42 631-20-02

Osoba kontaktowa

Widoczne wyłącznie dla Użytkowników ICI 3W

Link do strony www

http://www.p.lodz.pl