Przejdź do treści
ICI 3W partnerzy

BGK wraz z partnerami powołuje Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W

Strzałka

Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W jest urzeczywistnieniem inicjatywy 3W, którą Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił w 2021 roku. Inicjatywa to odpowiedź na wyzwania cywilizacyjne dotyczące zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Z jednej strony chodzi w niej o kwestie dotyczące ochrony klimatu i środowiska, a z drugiej o wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki. Założenia inicjatywy 3W wpisują się także w wyzwania dotyczące nowej sytuacji geopolitycznej.

Pomoc w komercjalizacji wynalazków

Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W ma pomagać wprowadzić na rynek nowe technologie wodne, wodorowe i węglowe. Centrum będzie opracowywać diagnozy potencjału i przygotowywać strategie rozwoju technologii w obszarach 3W. Będzie oferować też usługi konsultingowe.

Porozumienie o powołaniu ICI 3W podpisali przedstawiciele jedenastu polskich uczelni technicznych i uniwersytetów: Politechniki Poznańskiej, Politechniki Krakowskiej, Politechniki Warszawskiej, Politechniki Koszalińskiej, Politechniki Rzeszowskiej, Politechniki Opolskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu Zielonogórskiego i Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz przedstawiciel Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Szczególnie istotne będą obszary wspólne, które łączą te rozwiązania – np. wodne z węglowymi. Podmioty zainteresowane komercjalizacją wynalazków z sektora 3W będą mogły dodatkowo zwrócić się do Centrum o wsparcie relacyjne w poszukiwaniu partnerów do komercjalizacji, jak również w pozyskaniu środków finansowych – zapowiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK i inicjatorka idei 3W. – Te wszystkie działania wpłyną na urynkowienie wielu projektów, które wcześniej nie miały na to możliwości.

ICI 3W będzie wspierać ośrodki naukowe i polskich badaczy, którzy:

  • rozwiązują problemy z dostępem do wody
  • opracowują sposoby, jak wykorzystać wodór w transformacji energetycznej
  • tworzą innowacyjne technologie związane z różnymi postaciami węgla pierwiastkowego: grafenu, nanorurek, fulerenów i innych.

ICI 3W będzie też m.in. promować doktoraty wdrożeniowe, tworzyć programy studiów oraz szkolenia związane z 3W.

Uczelnie mają potencjał intelektualny i techniczny, by rozwijać zagadnienia związane z wodą, wodorem i węglem. Potrzebujemy również integracji środowiska, żeby nie konkurować ze sobą, co czasami ma miejsce – powiedział prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski, rektor Politechniki Poznańskiej. – Wiemy, że nowe technologie kosztują, ale są bardzo korzystne z punktu widzenia dalszego rozwoju gospodarki. Wcześniejsza inwestycja spłaci się z nawiązką: tworzenie miejsc pracy, know-how, jak i nowe, proekologiczne rozwiązania, bo trudno zapomnieć o zmianach klimatycznych.

Wsparcie najlepszych technologii

ICI 3W będzie wspierać najlepsze rozwiązania z sektora 3W. Członkowie Centrum będą opiniować projekty pod kątem ich innowacyjności i zgodności z ideą 3W, a także weryfikować ich tzw. poziom TRL – technology readiness level.

Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W będzie kreować nowe i sieciować istniejące już inkubatory. Celem Centrum będzie też efektywne wsparcie dla start-upów czy spin-offów, które specjalizują się w tematyce 3W i jej aplikacjach.

Bardzo się cieszę, że Sieć Badawcza Łukasiewicz, czyli 26 instytutów i 4,5 tys. inżynierów i naukowców może być częścią inicjatywy, której liderem jest BGK. To nie jest typowa sytuacja, że bank zajmuje się mobilizowaniem środowiska naukowego do rozwijania nowoczesnych technologii, więc to dobra wiadomość dla wszystkich naukowców w Polsce – stwierdził dr Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. – Potrzebne jest łączenie sił, a nie konkurowanie, więc bardzo liczymy, że w ICI 3W będziemy budowali konsorcja do składania projektów, które będą rozwijały technologie użyteczne dla polskich przedsiębiorców.

Popularyzacja Idei 3W

Centrum to ważny element upowszechniający ideę 3W. W ICI 3W będą organizowane m.in. seminaria, warsztaty naukowe i konferencje, które zwiększą wiedzę na temat inicjatywy 3W i zaprezentują dobre praktyki.

Centrum chce budować świadomość społeczną na temat wagi codziennych decyzji konsumenckich, w duchu zrównoważonego rozwoju. Dzięki innowacyjnym technologiom 3W polska gospodarka ma szansę przyspieszyć transformację ku zeroemisyjności, co pozwoli jej stać się bardziej konkurencyjną. ICI 3W powstało, by stworzyć przyjazny ekosystem, który ułatwi wymianę wiedzy, pomoże nawiązać relacje i uzyskać wsparcie dla projektów o najwyższym potencjale rozwojowym. Założycielom zależy również na tym, by rodzime pomysły częściej zdobywały granty – nie tylko w Polsce, ale i zagranicą.

3W na ImpactCEE’22

Impact to jedno z największych i najbardziej prestiżowych wydarzeń gospodarczo-technologicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Biorą w nim udział menedżerowie największych światowych spółek, a także politycy, regulatorzy, naukowcy i eksperci. W tegorocznej edycji nie zabrakło dyskusji dotyczącej 3W: „Nowy model współpracy nauki i biznesu w ramach inicjatywy 3W”. Z kolei podczas warsztatów rektorzy i przedstawiciele uczelni mogli porozmawiać na temat najbliższych zadań Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W.

Artykuł z kategorii:

woda wodór węgiel

Załączniki

PDF

ICI 3W Powolanie komunikat 1205

PDF 0.10 MB Pobierz Pobierz
DOCX

ICI 3W Powolanie komunikat 1205

DOCX 0.12 MB Pobierz Pobierz
ICI 3W konferencja

ICI 3W konferencja

JPG 1.92 MB Pobierz Pobierz
ICI 3W partnerzy

ICI 3W partnerzy

JPG 2.04 MB Pobierz Pobierz
ICI 3W powolanie 1

ICI 3W powolanie 1

JPG 2.03 MB Pobierz Pobierz
ICI 3W podpisanie

ICI 3W podpisanie

JPG 2.45 MB Pobierz Pobierz