ZUT Szczecin

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Dane adresowe

70-310 Szczecin

al. Piastów 17

Nazwa skrócona: ZUT

NIP: 8522545056

Regon: 320588161

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ma być rozpoznawalną instytucją akademicką w Polsce i ważnym partnerem dla uczelni zagranicznych.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie ma być inkubatorem idei, które wyznaczają cel i kierunek działania na rzecz społeczeństwa i ze społeczeństwem.

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, chcąc w duchu swoich tradycji akademickich stać się wiodącą uczelnią w północno-zachodniej Polsce, będzie:

  • wykorzystując najnowsze osiągnięcia naukowo-dydaktyczne oraz infrastrukturę Uczelni, kształcić przyszłą siłę roboczą zgodnie z potrzebami gospodarki;
  • we współpracy z interesariuszami komunikować społeczeństwu idee wypracowane na Uniwersytecie oraz współpracować ze społecznością akademicką i otoczeniem społeczno-gospodarczym;
  • poprzez rozwój skutecznych mechanizmów projakościowych w Uczelni wspierać kadrę naukowo-dydaktyczną w prowadzeniu badań naukowych na najwyższym poziomie oraz wspierać rozwój ich kompetencji;
  • kierując się najlepszymi praktykami w usuwaniu barier, wdrażać rozsądne zmiany w dostępności w każdej możliwej formie jej działalności;
  • poprzez odpowiednie warunki i atmosferę stworzyć środowisko przyjazne każdemu, tak aby Uniwersytet stał się podmiotem cenionym na rynku pracy.

Telefon

91 449 40 15

Osoba kontaktowa

Widoczne wyłącznie dla Użytkowników ICI 3W

Link do strony www

http://www.zut.edu.pl