logo umk pion

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dane adresowe

87-100 Toruń

ul. Gagarina 11

NIP: 8790177291

Regon: 000001867

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu to działająca od 1945 roku polska publiczna szkoła wyższa o szerokim profilu kształcenia. Jest to najstarszy uniwersytet Polski Północnej i jeden z wiodących w kraju europejskich uniwersytetów badawczych.

Misją Uczelni jest rozwijanie i upowszechnianie wiedzy, poprzez:

  • prowadzenie badań naukowych i udostępnianie ich wyników;
  • kształcenie studentów oraz doktorantów;
  • kształcenie pracowników naukowych i nauczycieli akademickich.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika tworzy 16 wydziałów, które mają swoją siedzibę w Toruniu i w Bydgoszczy. W ofercie Uczelni znajduje się ponad 80 kierunków studiów. Kształci się na nich kilkanaście tysięcy studentek i studentów z Polski i zagranicy. Corocznie na uczelni studiuje blisko pół tysiąca osób z niepełnosprawnościami, co stawia UMK w pozycji lidera w regionie.

Uczelnia kształci także doktorantów w pięciu Szkołach Doktorskich i zatrudnia ponad 2 tysiące nauczycieli akademickich.

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu odnosi liczne sukcesy na polu badawczym, naukowym i dydaktycznym. Potwierdzeniem tego jest wysoka pozycja uczelni w corocznych rankingach szkół wyższych. W 2019 roku Uniwersytet Mikołaja Kopernika jako jedna z dziesięciu polskich szkół wyższych uzyskała status Uczelni Badawczej. Od 2020 roku Uniwersytet jest także członkiem europejskiego konsorcjum YUFE – Young Universities for the Future of Europe (Młode Uniwersytety dla Przyszłości Europy).

Telefon

566542944

Osoba kontaktowa

Widoczne wyłącznie dla Użytkowników ICI 3W

Link do strony www

https://www.umk.pl