Politechnika Krakowska

Politechnika Krakowska

Dane adresowe

31-155 Kraków

ul. Warszawska 24

NIP: 6750006257

Regon: 000001560

Ponad 75-letnia tradycja kształcenia kadr inżynierskich kraju, wytrwała praca nad poprawą polskiej myśli naukowo-technicznej oraz nowoczesność i otwartość na zmiany – to największe atuty Politechniki Krakowskiej. Dzięki nim uczelnia – funkcjonując w tak konkurencyjnym ośrodku akademickim, jak Kraków – wywalczyła mocną pozycję i utrwaliła markę, którą najlepiej określa słowo solidność.

Ośrodki naukowe na całym świecie muszą się dostosowywać do dynamicznie zmieniającego się współczesnego świata – nie tylko poprzez stałą aktualizację oferty dydaktycznej, ale także poszerzanie działalności naukowej. Politechnika Krakowska zdecydowanie należy do uczelni, które odpowiadają na wyzwania otoczenia społeczno-gospodarczego.

W ostatnich latach w ofercie uczelni pojawiło się wiele nowych kierunków studiów, których wprowadzenie nie tylko koresponduje z potrzebami rynku, ale jest też wyraźnym ustosunkowaniem się do ważnych kwestii społecznych. Tak było w przypadku kierunku inżynieria czystego powietrza, którego absolwenci zmierzą się z problemem jakości powietrza w Małopolsce. Z kolei uruchomienie studiów prowadzonych częściowo w języku ukraińskim na kierunkach budownictwo i transport, jest odpowiedzią na potrzeby zniszczonego wojną kraju naszych sąsiadów.

Obecnie uczelnia kształci 14 tys. studentów na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia oraz doktoranckich i podyplomowych. W ofercie edukacyjnej Politechniki znajduje się ponad 30 kierunków studiów w języku polskim. Ponadto, niektóre kierunki prowadzone są także w języku angielskim, a dwa kierunki w języku ukraińskim. Tak duży wybór oznacza różnorodność poszukiwań intelektualnych oraz rozwiązywanie ambitnych zadań pod okiem wykwalifikowanej kadry naukowej.

Mury Politechniki opuściło około 100 tys. absolwentów – to ogromna rzesza bardzo dobrze przygotowanych do wykonywania zawodu inżynierów i magistrów inżynierów. Stawiamy na jakość kształcenia, dając studentom najtrwalszy i najcenniejszy kapitał, z którym wchodzą na rynek pracy – wiedzę.

Wielu spośród prawie 1100 pracowników naukowych i dydaktycznych to wybitni specjaliści, uczestniczący w pracach międzyuczelnianych i międzynarodowych zespołów badawczych. Ich wiedza i kompetencje pozwalają naszej uczelni utrzymać odpowiednią pozycję w Polsce i w międzynarodowym środowisku naukowym.

W ramach umów dwustronnych oraz programu „Erasmus+”, Politechnika Krakowska prowadzi współpracę naukową i wymianę studencką z kilkuset uniwersytetami w 54 krajach na świecie, patronuje i organizuje wiele przedsięwzięć o charakterze kulturalnym, naukowym i sportowym.

Politechnika Krakowska dba o najwyższe standardy etyczne i wysoki poziom naukowy. Jej największą siłę stanowią ludzie – znakomita kadra, studenci i absolwenci. To oni tworzą klimat uczelni i sprawiają, że dobre wspomnienia i kontakty z czasów studiów pozostają na długo.

Telefon

12 628 22 00

Osoba kontaktowa

Widoczne wyłącznie dla Użytkowników ICI 3W

Link do strony www

http://www.pk.edu.pl