Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Dane adresowe

01-815 Warszawa

ul. Dewajtis 5

Nazwa skrócona: UKSW

NIP: 5250012946

Regon: 000001956

Korzenie UKSW sięgają Akademii Teologii Katolickiej, z której w 1999 r. powstał szerokoprofilowy uniwersytet. Obecnie liczy 12 wydziałów: Biologii i Nauk o Środowisku, Matematyczno-Przyrodniczy. Szkoła Nauk Ścisłych, Medyczny. Collegium Medicum, Nauk Historycznych, Nauk Humanistycznych, Nauk Pedagogicznych, Prawa i Administracji, Społeczno-Ekonomiczny oraz cztery tzw. wydziały kościelne  – Teologiczny, Prawa Kanonicznego, Studiów nad Rodziną i Filozofii Chrześcijańskiej, które oprócz nadzoru MEiN podlegają zwierzchnictwu władz kościelnych. Najmłodszą jednostką jest Wydział Medyczny. Collegium Medicum UKSW. 

Studenci UKSW zdobywają wiedzę w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym, na studiach jednolitych magisterskich oraz studiach I i II stopnia. Uniwersytet daje również możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych na studiach podyplomowych oraz w Szkole Doktorskiej.

Kadra naukowo-dydaktyczna UKSW liczy ok. 760 nauczycieli akademickich, z których corocznie wielu otrzymuje prestiżowe nagrody za działalność naukowo-badawczą i dydaktyczną. UKSW posiada 22 uprawnień do nadawania stopnia doktora oraz 22 uprawnień do nadawania stopnia doktora habilitowanego. 

W ostatnich latach Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego przekształcił się w nowoczesny ośrodek naukowo-badawczy. Infrastrukturę UKSW tworzą trzy kampusy: na Bielanach przy ul. Dewajtis 5, na Młocinach przy ul. Wóycickiego 1/3 oraz w podwarszawskim Dziekanowie Leśnym.

Na kampusie Wóycickiego w Mazowieckim Centrum Laboratoryjnym Nauk Przyrodniczych, które wyposażone jest w najnowocześniejszy sprzęt do prowadzenia analiz i eksperymentów, odbywają się zajęcia praktyczne dla studentów nauk ścisłych i medycznych. Najnowszą inwestycją na kampusie Wóycickiego jest otwarty wiosną 2022 r. nowoczesny budynek Collegium Medicum. Natomiast na kampusie w Dziekanowie Leśnym, który ma charakter badawczo-naukowy,  uruchomione zostało Multidyscyplinarne Centrum Badawcze. Jego celem  jest wdrażanie nowatorskich rozwiązań technologii cyfrowych i informatycznych do otoczenia społeczno-gospodarczego. Uczelnia dysponuje także m.in. nowoczesną Halą Sportową z widownią na 230 miejsc oraz studiem radiowo-telewizyjnym.  

Telefon

22 561 88 52

Osoba kontaktowa

Widoczne wyłącznie dla Użytkowników ICI 3W

Link do strony www

http://www.uksw.edu.pl