PolitechnikaKoszalińska

Politechnika Koszalińska

Dane adresowe

75-453 Koszalin

ul. Śniadeckich 2

Nazwa skrócona: PK

NIP: 6690505168

Regon: 000001703

Politechnika Koszalińska jest jedyną uczelnią techniczną na Pomorzu Środkowym. Jest zlokalizowana w 100-tysięcznym mieście, w odległości około 10 km od brzegu Morza Bałtyckiego. Pomorze Środkowe jest regionem o rozwiniętej turystyce, rolnictwie oraz przemyśle spożywczo-przetwórczym i elektronicznym.
Politechnika Koszalińska prowadzi działalność dydaktyczną oraz naukowo-badawczą w dyscyplinach związanych przede wszystkim z kierunkami rozwoju regionu.

 

Telefon

94 34 78 620

Osoba kontaktowa

Widoczne wyłącznie dla Użytkowników ICI 3W

Link do strony www

http://www.tu.koszalin.pl