Pwr logo

Politechnika Wrocławska

Dane adresowe

50-370 Wrocław

wyb. Stanisława Wyspiańskiego 27

NIP: 8960005851

Regon: 000001614

Politechnika Wrocławska powstała w 1945 r., głównie dzięki zaangażowaniu pracowników naukowych nieistniejących już Politechniki Lwowskiej i Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, którzy zagospodarowali zniszczone budynki niemieckiej Wyższej Szkoły Technicznej - Technische Hochschule.

Dziś kontynuujemy tradycję tych znamienitych polskich uczelni i rozwijamy się w ścisłej współpracy z wiodącymi przedsiębiorstwami Dolnego Śląska. Jesteśmy jedną z największych i najlepszych uczelni technicznych w kraju, w rankingach ogólnopolskich zajmujemy regularnie miejsca w ścisłej czołówce.

Pierwszy rektorem połączonych jeszcze wtedy Politechniki i Uniwersytetu Wrocławskiego był w latach 1945-1951 prof. Stanisław Kulczyński. Od tamtej pory doczekał się już czternastu swoich następców. Obecnie władzę sprawuje prof. Arkadiusz Wójs. Jego kadencja potrwa do końca sierpnia 2024 r.

Badając, ucząc i współdziałając inspirujemy i wspieramy rozwój osobowości, które w oparciu o wiedzę i standardy etyczne, będąc wrażliwymi na potrzeby społeczne i globalne wyzwania, z odwagą i odpowiedzialnością kształtują przyszłość.

Jako europejski uniwersytet techniczny afirmujący wolność, prawdę, ciekawość i radość poznania, prowadzimy interdyscyplinarne badania i kształcenie na miarę oczekiwań społeczeństwa i gospodarki. 

Wartości, na których się opieramy to:

  • Doskonałość - działając na rzecz postępu i zrównoważonego rozwoju wspieramy rozwój osobowości w oparciu o najwyższe standardy w zakresie kształcenia, badań i innowacji.
  • Współdziałanie - kultywując akademickie, gospodarcze i społeczne partnerstwa, łączymy talenty i zaangażowanie, aby skutecznie realizować cele jednostek i wspólnoty.
  • Otwartość - będąc otwartymi na nowe idee i wyzwania, czerpiąc z różnorodnych doświadczeń i aspiracji członków wspólnoty akademickiej, elastycznie reagujemy na zmiany, dostrzegając w nich inspirację i motywację do aktywnego udziału w rozwoju nauki, gospodarki i społeczeństwa.

 

 

Link do strony www

http://www.pwr.edu.pl