UEK logo

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Dane adresowe

40-287 Katowice

ul. 1 Maja 50

Nazwa skrócona: UE Katowice

NIP: 6340008825

Regon: 000001548

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku. Powstał w grudniu 1936 r., a 11 stycznia 1937 r. odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego - kilkudziesięciu studentów rozpoczęło naukę na Wydziale Organizacji Przemysłowej.

Jest także jedną z pięciu państwowych uczelni ekonomicznych w kraju i największą uczelnią w regionie kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych blisko 10 000 studentów.

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach to centrum życia studencko-naukowo-biznesowego. To społeczność akademicka otwarta na współpracę z otoczeniem, która tworzy i wdraża wiedzę ekonomiczną oraz menedżerską na rzecz rozwoju regionu, kraju i zagranicy.

Telefon

32 257 70 00

Osoba kontaktowa

Widoczne wyłącznie dla Użytkowników ICI 3W

Link do strony www

http://www.ue.katowice.pl