UAM Poznań

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

Dane adresowe

61-712 Poznań

ul. Henryka Wieniawskiego 1

Nazwa skrócona: UAM

NIP: 7770006350

Regon: 000001293

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jedną z dziesięciu uczelni badawczych w Polsce, co oznacza realizację dodatkowych zadań, silnie zorientowanych na rozwój badań naukowych oraz ich umiędzynarodowienie.

UAM jest członkiem europejskiego konsorcjum uniwersytetów EPICUR - European Partnership for an Innovative Campus Unifying Regions. W skład konsorcjum wchodzą także University of Strasbourg (Francja), University of Amsterdam (Holandia), Albert‐Ludwigs‐University Freiburg (Niemcy), Karlsruher Institut für Technologie (Niemcy), University of Haute‐Alsace (Francja), University Bodenkultur Wien (Austria), Aristotle University of Thessaloniki (Grecja). Uniwersytety Europejskie to ponadnarodowe sojusze instytucji szkolnictwa wyższego z całej UE, które podzielają długoterminową strategię i promują europejskie wartości i tożsamość. Idea ich utworzenia ma na celu znaczne zwiększenie mobilności studentów i pracowników oraz wspieranie jakości, integracji i konkurencyjności europejskiego szkolnictwa wyższego.

Aktualnie na 80 kierunkach i ponad dwustu specjalnościach studiuje blisko 35 tys. studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Na studiach doktoranckich i w Szkole Doktorskiej UAM kształci się ponad 1300 doktorantów. Coraz więcej osób podejmuje studia podyplomowe i kursy dokształcające. Dyplom naszej uczelni staje się coraz bardziej poszukiwanym atutem na rynku pracy.

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu to jeden z najlepszych ośrodków naukowych w kraju. Od 2019 r. należy do prestiżowego grona uczelni badawczych. Na UAM badania prowadzone są w kilkudziesięciu dyscyplinach naukowych. W 2021 r. realizowanych było 860 projektów naukowych i badawczych,których łączna wartość budżetów przekroczyła 1,3 mld zł. Rezultaty badań zaprezentowano w 4624 publikacjach, w formie książek, monografii, artykułów w czasopismach ogólnopolskich i światowych oraz podczas 165 zorganizowanych na UAM konferencji i sesji naukowych, w tym 65 międzynarodowych.

Telefon

61 829 40 00

Osoba kontaktowa

Widoczne wyłącznie dla Użytkowników ICI 3W

Link do strony www

http://www.amu.edu.pl