Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka

Dane adresowe

15-351 Białystok

ul. Wiejska 45 A

Nazwa skrócona: PB

NIP: 5420208721

Regon: 000001672

Politechnika Białostocka powstała w 1949 roku. Uczelnia jest kontynuatorką bogatych tradycji szkolnictwa wyższego w Białymstoku. Powstała na bazie infrastruktury, kadry akademickiej i dorobku naukowego kolejnych białostockich szkół wyższych: Prywatnej Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej NOT, Wieczorowej Szkoły Inżynierskiej i Wyższej Szkoły Inżynierskiej.

Obecnie Politechnika Białostocka jest największą uczelnią techniczną północno-wschodniej Polski. Naszą misją jest wysokiej jakości kształcenie studentów i młodych naukowców, prowadzenie badań naukowych na najwyższym poziomie międzynarodowym oraz komercjalizacja rezultatów prac badawczych. We współpracy z otoczeniem gospodarczym wdrażamy innowacyjne rozwiązania techniczne, które wpływają na innowacyjność gospodarki. Podejmujemy też działania stanowiące odpowiedź na potrzeby społeczne.

Na 6 wydziałach Politechniki Białostockiej uczy się obecnie blisko 7 tysięcy studentów. Nasi wykładowcy to praktycy i eksperci w swoich dziedzinach. Absolwenci Politechniki Białostockiej są poszukiwani na rynkach pracy w kraju i za granicą. Swoimi sukcesami dzielą się w ramach prężnie działającego Stowarzyszenia Absolwentów PB.

Na Uczelni działa 66 kół i organizacji studenckich, funkcjonuje Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz Biuro Karier i Współpracy z Absolwentami.

Politechnika Białostocka jest regionalnym liderem w obszarze badawczo-rozwojowym oraz dydaktyki. Studenci i pracownicy mają dostęp do najnowszych osiągnięć naukowych. W latach 2004 -2021 PB zrealizowała ponad 130 projektów o łącznej wartości przekraczającej 493 mln zł.

Telefon

85 746 90 10

Link do strony www

http://pb.edu.pl/