3W w świecie

Zobacz, gdzie Idea 3W zawędrowała za granicę i jakie działania tam zrealizowaliśmy.

Dlaczego 3W?

Idea 3W to sztandarowy projekt naszego banku skoncentrowany na zrównoważonym rozwoju i skupiający się na trzech zasobach, które uważamy za kluczowe dla pomyślnej przyszłości: wodzie, wodorze i węglu.

Dlaczego właśnie te trzy?

  • Woda ma kluczowe znaczenie dla całego życia, a jej dostępność stopniowo maleje. Jest również niezbędnym zasobem dla różnych czystych technologii - od energii wodnej, przez wodór, po systemy uzdatniania wody.
  • Wodór z kolei zyskuje na znaczeniu jako czysty i wszechstronny nośnik energii, z potencjałem dekarbonizacji różnych sektorów. Jego przyszłość pisana jest każdego dnia.
  • Węgiel (rozumiany jako pierwiastek, a nie źródło energii) ma coraz większe znaczenie, szczególnie w kontekście rozwoju najnowocześniejszych materiałów, takich jak włókna węglowe. Materiały te znajdują zastosowanie w wielu branżach i aplikacjach, takich jak oczyszczanie wody czy inżynieria.

 

Wszystkie trzy "W" tworzące 3W są kluczowe dla sektora czystych technologii.
Idea 3W ma zatem na celu wspieranie zrównoważonego rozwoju i podejmowanie wyzwań środowiskowych poprzez promowanie szerokiego wykorzystania synergii ww. trzech zasobów.

Idea 3W pokazuje nasze zaangażowanie we wspieranie zrównoważonego rozwoju i odpowiedź na wyzwania gospodarcze i środowiskowe. Inicjatywa ta jest zgodna z misją Banku mającą za cel promowanie zrównoważonego rozwoju i przyczynianiu się do osiągania krajowych i międzynarodowych celów w obszarach takich jak transformacja energetyczna i działania na rzecz klimatu. Poprzez Ideę 3W mamy zamierzamy przyczynić się do globalnej dyskusji na temat czystych technologii i zrównoważonego rozwoju.

Za sprawą 3W jesteśmy zaangażowani w kształtowanie międzynarodowego dyskursu na temat czystych technologii poprzez nasz udział w globalnych forach, konferencjach i inicjatywach koncentrujących się na zrównoważonym rozwoju i transformacji czystej energii. Nasze wysiłki obejmują dzielenie się wiedzą, najlepszymi praktykami i wynikami badań, a także wspieranie współpracy i partnerstw z międzynarodowymi interesariuszami. Dzieląc się i wymieniając wnioskami, doświadczeniami i innowacyjnymi podejściami, BGK pragnie przyczynić się do rozwoju polityk, strategii i ram, które promują przyjmowanie i wdrażanie czystych technologii w Polsce i w świecie.