AGH

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

Dane adresowe

30-059 Kraków

al. Adama Mickiewicza 30

Nazwa skrócona: AGH

NIP: 6750001923

Regon: 000001577

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie jest nowoczesnym uniwersytetem, który aktywnie uczestniczy w budowaniu społeczeństwa opartego na wiedzy oraz w tworzeniu innowacyjnych technologii.

Uczelnia ma ugruntowaną pozycję w kraju i coraz mocniejszą za granicą. Doświadczona kadra, nowoczesne laboratoria, wyjątkowy kampus, a przede wszystkim – więź łącząca społeczność AGH – to nasze największe atuty.

Badania

Rozwijamy badania naukowe w obszarach nauk technicznych, nauk ścisłych, nauk o Ziemi i nauk społecznych, uwzględniając aktualne priorytety gospodarki i biznesu, w takich dziedzinach jak m.in. cyfryzacja, transformacja energetyczna i zeroemisyjność, zmiany klimatyczne, gospodarka w obiegu zamkniętym czy przemysł 4.0. Wśród wielu przyszłościowych kierunków badawczych w AGH intensywnie rozwijane są prace w zakresie inżynierii kosmicznej.

Kształcenie

Oferta kształcenia obejmuje 67 kierunków studiów prowadzonych na 16 wydziałach. Uczelnia oferuje również kształcenie w szkołach doktorskich oraz blisko 90 kierunków studiów podyplomowych.

Innowacje

Potencjał innowacyjny AGH opiera się na wypracowanej własności intelektualnej, która wyraża się w liczbie uzyskanych patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych oraz zgromadzonej wiedzy know‑how i samym doświadczeniu naukowców i studentów. Każdego roku uczelnia uzyskuje blisko 100 patentów oraz udziela kilkudziesięciu licencji. Ponadto AGH plasuje się w czołówce polskich instytucji w zakresie ilości zgłoszeń patentowych składanych do Europejskiego Urzędu Patentowego, jak również do Biura Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (World Intellectual Property Organization) lub poszczególnych krajów.

W naukowej elicie

Wielkim sukcesem AGH jest uzyskanie statusu uczelni badawczej. W ministerialnym programie „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” laureatami pierwszego konkursu zostało 10 najlepszych polskich uczelni. Uczelnia uzyskała również tytuł Europejskiego Uniwersytetu Kosmicznego, jako uczestnik konsorcjum UNIVERSEH – European Space University for Earth and Humanity, które tworzy wspólnie z czterema innymi europejskimi uczelniami. Ponadto, aż pięć podstawowych jednostek organizacyjnych AGH otrzymało najwyższą kategorię naukową A+ w ministerialnej parametryzacji.

Nowoczesne laboratoria i inwestycje

Wsparciem dla prowadzonych badań jest ponad 800 laboratoriów wyposażonych w nowoczesną aparaturę. Rozwój kierunków badawczych zapewniają m.in. liczne inwestycje zrealizowane na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia. Wśród nich można wymienić budowę takich obiektów jak: Centrum Informatyki, Centrum Ceramiki, Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii, unikatowe w skali europejskiej Centrum Energetyki, budynek Katedry Telekomunikacji, budynek Wydziału Wiertnictwa, Nafty i Gazu oraz Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej, a także budowę nowej siedziby dla Wydziału Fizyki i Informatyki Stosowanej, nowoczesnej hali sportowej oraz budynku dla Wydziału Humanistycznego, Wydziału Matematyki Stosowanej i Studium Języków Obcych.

Prestiżowe granty

Naukowcy z AGH są beneficjentami grantów w wielu konkursach, w tym m.in. do najbardziej prestiżowych należą granty przyznawane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych – European Research Council (ERC), które skierowane są do naukowców realizujących pionierskie i przełomowe badania. W 2020 r. dwóch badaczy z AGH otrzymało granty ERC.

Uczelnia otwarta na współpracę

Współpraca z sektorem gospodarczym, z uczelniami oraz instytutami naukowymi, a także uczestnictwo w krajowych oraz międzynarodowych konsorcjach naukowo‑przemysłowych pozwala na realizację szeregu projektów, które finalnie wdrażane są na rynek. Corocznie w AGH podpisywanych jest ok. 100 umów, listów intencyjnych oraz porozumień o współpracy z przemysłem, administracją i instytucjami otoczenia biznesu. Ponadto uczelnia co roku realizuje ok. 1000 umów badawczo-rozwojowych, wśród których ponad 75% stanowią zlecenia z przemysłu. Ważnym aspektem naszej działalności jest również współpraca międzynarodowa. Posiadamy blisko 300 umów o współpracy o charakterze generalnym z 60 uczelniami na całym świecie.

Tradycje

Uczelnia została powołana w 1913 r., a jej otwarcie nastąpiło w 1919 r.

Kampus w centrum Krakowa

Wszystkie obiekty dydaktyczne, siedziby wydziałów, administracji i organizacji studenckich oraz największe w Polsce Miasteczko Studenckie AGH tworzą zwarty 40-hektarowy kompleks, który położony jest w centrum Krakowa. Gmach Główny AGH i Rynek Główny dzieli zaledwie kilometr.

Absolwenci

Mury naszej uczelni opuszczają absolwenci, którzy dynamicznie rozwijają swoją karierę zawodową, doskonale odnajdując się w sektorze gospodarczym, przemysłowym czy badawczo-rozwojowym. Nasza uczelnia jest liderem rankingu szkół wyższych mierzonego majątkiem najbogatszych Polaków. Według zestawienia AGH wykształciła 11 absolwentów multimilionerów.

Telefon

12 617 45 54

Osoba kontaktowa

Widoczne wyłącznie dla Użytkowników ICI 3W

Link do strony www

http://www.agh.edu.pl