Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W

Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W: Tworzymy Przyszłość Razem

Witaj w Interdyscyplinarnym Centrum Innowacji 3W, gdzie innowacja i współpraca kształtują naszą przyszłość. Naszą główną misją jest tworzenie przyjaznego ekosystemu, który usprawnia proces komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w obszarach wody, wodoru i węgla. Przywiązujemy ogromną wagę do wspierania synergii między światem nauki a biznesu oraz administracją. Oto główne elementy naszej działalności:

 

Zacieśniamy Współpracę

Łączymy środowisko uczelni i naukowców oraz świat biznesu i administrację w dążeniu do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Nasza współpraca obejmuje tworzenie programów edukacyjnych i szkoleń, które odzwierciedlają najnowsze osiągnięcia i potrzeby w obszarze 3W. Nawiązujemy i rozwijamy partnerstwa z organizacjami o profilu zbliżonym do naszego, by wzajemnie się inspirować i rozwijać. Wspieramy także komercjalizację wynalazków, czyniąc je dostępnymi na rynku. Wraz z naukowcami prowadzimy procesy walidacji i certyfikacji technologii by ułatwić nowym innowacyjnym rozwiązaniom szybsze wejście na rynek.

 

Łączymy Środowisko Naukowe i Biznesowe wspierając komercjalizację

Jesteśmy mostem, który łączy świat nauki, poszukujący partnerów do komercjalizacji, ze światem biznesowym, który dąży do innowacyjnych rozwiązań. Pomagamy w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwijanie projektów z sektora 3W. Nasze wsparcie obejmuje najlepsze technologie i praktyki, pomagając w przekształcaniu pomysłów w realne produkty i usługi.

 

Pilotujemy Projekty 3W

W Centrum pilotujemy projekty związane z obszarami wody, wodoru i węgla, dbając o ich efektywność i zgodność z ideą 3W. Dokładnie analizujemy poziom gotowości technologicznej (TRL) i oferujemy konsultacje prawne oraz wsparcie w procesie uzyskiwania patentów. Naszym celem jest wspieranie innowacyjnych rozwiązań od pomysłu do rynku, gwarantując sukces na międzynarodowej arenie.

 

Popularyzujemy Ideę 3W

Chcemy, aby idea 3W stała się powszechnie rozpoznawalna. Dlatego organizujemy seminaria, warsztaty i konferencje, które zwiększają świadomość na temat inicjatywy 3W oraz prezentują najlepsze praktyki. Promujemy współpracę między światem nauki, biznesu a administracją publiczną, inspirując do innowacji i rozwoju. Nasze działania przyczyniają się do tworzenia społeczeństwa bardziej świadomego i odpowiedzialnego wobec przyszłości naszej planety.

Z początkiem października ruszył pilotaż programu edukacyjnego „Idea 3W dla szkół średnich”, w ramach którego eksperci z uczelni należących do Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W będą dzielić się z uczniami i nauczycielami wiedzą na temat 3 kluczowych zasobów przyszłości: wody, wodoru i węgla. Szkolenia odbędą się w 10 szkołach ponadpodstawowych w całej Polsce.

Walidacja technologii

Walidacja technologii ma pomóc innowatorom uwiarygodnić ich pomysł i produkt w oczach potencjalnych inwestorów i konsumentów.

Ma zagwarantować najwyższy standard jakości przedstawionej technologii, w świetle istniejących rozwiązań na rynku oraz jej przewagę konkurencyjną opartą na swoistych rozwiązaniach.

Polega na ocenie merytorycznej realizowanej przez autorytety naukowe z Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji – w uzasadnionych przypadkach przewidujemy także badania techniczne weryfikowanej technologii lub produktów.

Pozytywna ocena i zakończenie procesu walidacji skutkuje przyznaniem Certyfikatu 3W.

Zainteresowanych walidacją technologii zapraszamy do kontaktu na maila: 3w@bgk.pl

2639224
Wodór - napęd zielonej rewolucji i odpowiedź na kryzys energetyczny

Wodór - napęd zielonej rewolucji i odpowiedź na kryzys energetyczny Na przestrzeni ostatniej dekady zainteresowanie wodorem wyraźnie wzrosło, a państwa europejskie zaczęły tworzyć strategie wykorzystania tego pierwiastka na szeroką skalę od energetyki, po przemysł i paliwa alternatywne. ...

wodór
hydrogen-6208107 1280
Odkryj moc wodoru. Idea 3W zaprasza na Wystawę Wodorową w Poznaniu

Już w sobotę, 16 marca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich zostanie otwarta dla publiczności Wystawa Wodorowa przygotowana przez Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. ...

wodór
Idea 3W dla szkół
Tysiąc uczniów, jedna Idea 3W. Sukces programu edukacyjnego „Idea 3W dla szkół średnich”

Około tysiąc uczniów i ponad pięćdziesięciu nauczycieli z dziesięciu szkół średnich z całego kraju wzięło udział w pilotażowym programie edukacyjnym „Idea 3W dla szkół średnich”.

woda wodór węgiel
2639224
Wodór - napęd zielonej rewolucji i odpowiedź na kryzys energetyczny

Wodór - napęd zielonej rewolucji i odpowiedź na kryzys energetyczny Na przestrzeni ostatniej dekady zainteresowanie wodorem wyraźnie wzrosło, a państwa europejskie zaczęły tworzyć strategie wykorzystania tego pierwiastka na szeroką skalę od energetyki, po przemysł i paliwa alternatywne. ...

wodór
hydrogen-6208107 1280
Odkryj moc wodoru. Idea 3W zaprasza na Wystawę Wodorową w Poznaniu

Już w sobotę, 16 marca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich zostanie otwarta dla publiczności Wystawa Wodorowa przygotowana przez Instytut Fizyki Molekularnej Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu. ...

wodór
Idea 3W dla szkół
Tysiąc uczniów, jedna Idea 3W. Sukces programu edukacyjnego „Idea 3W dla szkół średnich”

Około tysiąc uczniów i ponad pięćdziesięciu nauczycieli z dziesięciu szkół średnich z całego kraju wzięło udział w pilotażowym programie edukacyjnym „Idea 3W dla szkół średnich”.

woda wodór węgiel

Członkowie ICI

Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W to miejsce, w którym idee stają się rzeczywistością, a innowacje kształtują przyszłość. Dołącz do naszej społeczności i razem zmieniajmy świat na lepsze. Wspólnie możemy osiągnąć więcej, tworząc nowe rozwiązania, które przynoszą korzyści zarówno ludziom, jak i naszej planecie.