Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W

Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W: tworzymy przyszłość razem

Witaj w Interdyscyplinarnym Centrum Innowacji 3W, gdzie innowacja i współpraca kształtują naszą przyszłość. Naszą główną misją jest tworzenie przyjaznego ekosystemu, który usprawnia proces komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w obszarach wody, wodoru i węgla. Przywiązujemy ogromną wagę do wspierania synergii między światem nauki a biznesu oraz administracją. Oto główne elementy naszej działalności:

 

Zacieśniamy współpracę

Łączymy środowisko uczelni i naukowców oraz świat biznesu i administrację w dążeniu do tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Nasza współpraca obejmuje tworzenie programów edukacyjnych i szkoleń, które odzwierciedlają najnowsze osiągnięcia i potrzeby w obszarze 3W. Nawiązujemy i rozwijamy partnerstwa z organizacjami o profilu zbliżonym do naszego, by wzajemnie się inspirować i rozwijać. Wspieramy także komercjalizację wynalazków, czyniąc je dostępnymi na rynku. Wraz z naukowcami prowadzimy procesy walidacji i certyfikacji technologii by ułatwić nowym innowacyjnym rozwiązaniom szybsze wejście na rynek.

 

Łączymy środowisko naukowe i biznesowe wspierając komercjalizację

Jesteśmy mostem, który łączy świat nauki, poszukujący partnerów do komercjalizacji, ze światem biznesowym, który dąży do innowacyjnych rozwiązań. Pomagamy w pozyskiwaniu środków finansowych na rozwijanie projektów z sektora 3W. Nasze wsparcie obejmuje najlepsze technologie i praktyki, pomagając w przekształcaniu pomysłów w realne produkty i usługi.

 

Pilotujemy projekty 3W

W Centrum pilotujemy projekty związane z obszarami wody, wodoru i węgla, dbając o ich efektywność i zgodność z ideą 3W. Dokładnie analizujemy poziom gotowości technologicznej (TRL) i oferujemy konsultacje prawne oraz wsparcie w procesie uzyskiwania patentów. Naszym celem jest wspieranie innowacyjnych rozwiązań od pomysłu do rynku, gwarantując sukces na międzynarodowej arenie.

 

Popularyzujemy Ideę 3W

Chcemy, aby idea 3W stała się powszechnie rozpoznawalna. Dlatego organizujemy seminaria, warsztaty i konferencje, które zwiększają świadomość na temat inicjatywy 3W oraz prezentują najlepsze praktyki. Promujemy współpracę między światem nauki, biznesu a administracją publiczną, inspirując do innowacji i rozwoju. Nasze działania przyczyniają się do tworzenia społeczeństwa bardziej świadomego i odpowiedzialnego wobec przyszłości naszej planety.

Z początkiem października ruszył pilotaż programu edukacyjnego „Idea 3W dla szkół średnich”, w ramach którego eksperci z uczelni należących do Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W będą dzielić się z uczniami i nauczycielami wiedzą na temat 3 kluczowych zasobów przyszłości: wody, wodoru i węgla. Szkolenia odbędą się w 10 szkołach ponadpodstawowych w całej Polsce.

Walidacja technologii

Walidacja technologii ma pomóc innowatorom uwiarygodnić ich pomysł i produkt w oczach potencjalnych inwestorów i konsumentów.

Ma zagwarantować najwyższy standard jakości przedstawionej technologii, w świetle istniejących rozwiązań na rynku oraz jej przewagę konkurencyjną opartą na swoistych rozwiązaniach.

Polega na ocenie merytorycznej realizowanej przez autorytety naukowe z Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji – w uzasadnionych przypadkach przewidujemy także badania techniczne weryfikowanej technologii lub produktów.

Pozytywna ocena i zakończenie procesu walidacji skutkuje przyznaniem Certyfikatu 3W.

Zainteresowanych walidacją technologii zapraszamy do kontaktu na maila: 3w@bgk.pl

Szkolenie dla nauczycieli
Podsumowujemy pierwszą edycję programu edukacyjnego „Idea 3W dla nauczycieli”

Prawie 40 nauczycieli szkół ponadpodstawowych z całej Polski wzięło udział w pierwszej edycji szkolenia online „Idea 3W dla nauczycieli”. To program, którego celem jest przygotowanie pedagogów do prowadzenia lekcji na temat zarządzania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, wodór i węgiel pierwiastkowy. Kolejne edycje seminariów odbędą się po wakacjach.

01 FB cover 820x360
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych poszerzą wiedzę na temat wody, wodoru i węgla pierwiastkowego. Ruszył nabór na szkolenie „Idea 3W dla nauczycieli”.

Wystartował nabór na pierwszą edycję pilotażowego kursu online „Idea 3W dla nauczycieli” organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego/Idea 3W, w którym weźmie udział około 50 pedagogów ze szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Każdy, kto ukończy kurs otrzyma imienny certyfikat oraz uzyska możliwość pobrania bezpłatnych materiałów edukacyjnych do samodzielnego poprowadzenia lekcji dla młodzieży na temat trzech zasobów życia: wody, wodoru i węgla pierwiastkowego.

2639224
Wodór - napęd zielonej rewolucji i odpowiedź na kryzys energetyczny

Wodór - napęd zielonej rewolucji i odpowiedź na kryzys energetyczny Na przestrzeni ostatniej dekady zainteresowanie wodorem wyraźnie wzrosło, a państwa europejskie zaczęły tworzyć strategie wykorzystania tego pierwiastka na szeroką skalę od energetyki, po przemysł i paliwa alternatywne. ...

wodór
Szkolenie dla nauczycieli
Podsumowujemy pierwszą edycję programu edukacyjnego „Idea 3W dla nauczycieli”

Prawie 40 nauczycieli szkół ponadpodstawowych z całej Polski wzięło udział w pierwszej edycji szkolenia online „Idea 3W dla nauczycieli”. To program, którego celem jest przygotowanie pedagogów do prowadzenia lekcji na temat zarządzania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, wodór i węgiel pierwiastkowy. Kolejne edycje seminariów odbędą się po wakacjach.

01 FB cover 820x360
Nauczyciele szkół ponadpodstawowych poszerzą wiedzę na temat wody, wodoru i węgla pierwiastkowego. Ruszył nabór na szkolenie „Idea 3W dla nauczycieli”.

Wystartował nabór na pierwszą edycję pilotażowego kursu online „Idea 3W dla nauczycieli” organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego/Idea 3W, w którym weźmie udział około 50 pedagogów ze szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Każdy, kto ukończy kurs otrzyma imienny certyfikat oraz uzyska możliwość pobrania bezpłatnych materiałów edukacyjnych do samodzielnego poprowadzenia lekcji dla młodzieży na temat trzech zasobów życia: wody, wodoru i węgla pierwiastkowego.

2639224
Wodór - napęd zielonej rewolucji i odpowiedź na kryzys energetyczny

Wodór - napęd zielonej rewolucji i odpowiedź na kryzys energetyczny Na przestrzeni ostatniej dekady zainteresowanie wodorem wyraźnie wzrosło, a państwa europejskie zaczęły tworzyć strategie wykorzystania tego pierwiastka na szeroką skalę od energetyki, po przemysł i paliwa alternatywne. ...

wodór

Członkowie ICI

Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W to miejsce, w którym idee stają się rzeczywistością, a innowacje kształtują przyszłość. Dołącz do naszej społeczności i razem zmieniajmy świat na lepsze. Wspólnie możemy osiągnąć więcej, tworząc nowe rozwiązania, które przynoszą korzyści zarówno ludziom, jak i naszej planecie.