WAT logo

Wojskowa Akademia Techniczna

Dane adresowe

00-908 Warszawa

ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2

NIP: 5270206300

Regon: 012122900

Wojskowa Akademia Techniczna funkcjonuje na polskim rynku edukacyjnym od 70 lat. Z historycznej perspektywy to nieustający rozwój i postęp, którego cezurę stanowią: szkoła oficerska, politechnika wojskowa, a obecnie uniwersytet naukowo-badawczy nowej generacji.

Misja

„Omnia Pro Patria” – „Wszystko dla Ojczyzny” Istotą posłannictwa Akademii jest przygotowanie absolwentów gotowych służyć swą wiedzą Państwu Polskiemu – w szeroko pojętych aspektach zarówno wojskowych, jak i cywilnych.

Cele

Uczelnia stawia na wysoce wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną oraz na budowanie programów kształcenia uwzględniających szybko zmieniające się potrzeby rynku pracy. Absolwenci WAT są poszukiwanymi pracownikami w polskich i zagranicznych firmach i instytucjach.
Akademia, poprzez swoją działalność, stymuluje interdyscyplinarne zespoły badawcze do zaangażowania w szerokie spektrum projektów badawczych m.in. w zakresie inżynierii bezpieczeństwa, energetyki, technologii satelitarnych. WAT jest liderem w zakresie kreowania powiązań pomiędzy przemysłem i biznesem a ośrodkami naukowo-badawczymi w poszukiwaniu innowacji.
Jesteśmy dumni z rozwoju infrastruktury badawczej, rozbudowy specjalistycznych, interdyscyplinarnych laboratoriów, centrów doskonałości klastrów technologicznych.
Kształtowanie pozytywnego wizerunku Polski jako marki, która identyfikuje i pozytywnie wyróżnia.
Od lat na podstawie naszych technologii budowany jest polski przemysł obronny. Od początku istnienia uczelni wiele naszych rozwiązań znalazło swoje miejsce w przemyśle – stworzony przez nas pierwszy laser okulistyczny w 1965 roku był pierwszym takim laserem w Europie. Szczycimy się wieloma przykładami technologii podwójnego zastosowania, a praca uczelni na rzecz biznesu to ok. 40 procent naszego dochodu.
 
 

Telefon

261839000

Osoba kontaktowa

Widoczne wyłącznie dla Użytkowników ICI 3W