Często zadawane pytania

Czym jest Idea 3W?

Dziś – nie tylko jako Polska, ale cały świat – stoimy w obliczu ogromnych wyzwań cywilizacyjnych, ponieważ zmiany klimatu postępują szybciej niż początkowo zakładaliśmy. Społeczeństwa w krajach rozwiniętych oczekują już, że nie będziemy rozwijać się kosztem przyszłych pokoleń i środowiska, a najbliższe lata i dekady będą w tej kwestii kluczowe.

Czekają nas wielkie zmiany, związane przede wszystkim z transformacją gospodarki w kierunku zeroemisyjności. Współczesna cywilizacja opiera się na kreowaniu wartości dodanej: wytwarzaniu nowych rzeczy, przekształcaniu prostych substancji w coraz bardziej złożone materiały, produkty i usługi. Wszystko to wymaga zasobów oraz ogromnej ilości energii.

Idea 3W odpowiada na to wyzwanie: jest wizją przyszłości, w której – jako całe społeczeństwo – odpowiedzialnie zarządzamy zasobami, którymi dysponujemy i w której możemy utrzymać i podnosić jakość naszego życia zużywając jednocześnie mniej energii i mniej nieodnawialnych zasobów. W 3W skupiamy się na 3 zasobach, które będą miały ogromny wpływ na naszą przyszłość: to woda, wodór i węgiel.

Jaka jest misja inicjatywy 3W?

3W ma za zadanie budować i integrować społeczność utalentowanych naukowców, ambitnych studentów, odważnych przedsiębiorców, wizjonerskich organizacji pozarządowych i odpowiedzialnych przedstawicieli sektora publicznego, instytucji finansowych oraz aktywizować społeczeństwo.

Tworzymy opracowania i raporty na temat 3W. Gromadzimy know-how oraz udostępniamy narzędzia do wymiany informacji pomiędzy ludźmi i instytucjami. 3W integruje świat nauki i biznesu, ułatwia współpracę. Budujemy ekosystem dla innowacyjnych rozwiązań naukowych, gospodarczych i legislacyjnych. Poprzez inicjatywę 3W chcemy również budować kapitał społeczny oraz wzmacniać świadomość i postawy konsumenckie, które będą wspierać rozwój sektora 3W.

W ten sposób BGK – inicjator Idei 3W – będzie tworzyć innowacyjny sektor gospodarki, poprzez niespotykany nigdzie na świecie model, który łączy „Wodę-Wodór-Węgiel” w spójny ekosystem społeczno-gospodarczy.

Czy inicjatywa 3W wpłynie na transformację gospodarki w stronę zeroemisyjności?

Zdecydowanie tak – to jeden z celów, które sobie stawiamy!

Przede wszystkim rozwiązania z zakresu wodoru pomogą zastąpić emisyjne źródła energii zeroemisyjnym wodorem – oczywiście pod warunkiem, że będzie to zielony wodór. Jednak nasze myślenie jest dużo szersze niż tylko wodór.

Na całym świecie prowadzone są liczne prace, w których pierwiastek węgla wykorzystywany jest do wychwytywania i składowania CO2 generowanego w różnych procesach technologicznych. Są to jeszcze technologie kosztowne, ale wielu specjalistów przewiduje, że wraz z postępem technologii i efektem skali może stać się to opłacalne.

Technologie 3W mogą także ograniczać emisje CO2 w inny – i to w całkiem zaskakujący – sposób. W naszym raporcie opisujemy na przykład beton grafenowy – czyli wzmocniony grafenem. Do wybudowania tego samego budynku w technologii betonu grafenowego potrzeba 30 proc. mniej materiału niż przy użyciu klasycznego betonu. A jeżeli betonu potrzeba mniej – również mniej CO2 wyemitowane zostanie przy jego produkcji.

Dlaczego akurat woda, wodór i węgiel?

Te trzy elementy są kluczowe dla zrównoważonego rozwoju naszego kraju.

Woda to źródło życia, ale też niezbędny zasób, który wykorzystujemy w przemyśle i energetyce. Ma ogromne znaczenie dla dalszego rozwoju nowych technologii. Musimy odpowiedzialnie nim gospodarować, bo już teraz odczuwamy skutki deficytu wody. W Polsce na jednego mieszkańca przypada średnio 1600 m3 wody – to trzy razy mniej niż w Europie. Dlatego powinniśmy zadbać o retencję i systemy melioracyjne. To bardzo ważne, by w sytuacji zmieniającego się gwałtownie klimatu, w sposób mądry i przemyślany zarządzać zasobami wody. Działajmy na rzecz nowoczesnej gospodarki wodnej o obiegu zamkniętym!

Zmiany klimatu to też inwestycje w nowoczesne i odnawialne źródła energii – stąd wodór, który już nazywany jest paliwem przyszłości. Nie tylko w kontekście motoryzacji, ale także energetyki czy przemysłu np. hutniczego. Cały świat staje do wyścigu w walce o prym w produkcji zielonego, ekologicznego wodoru. W tym wyścigu mamy szansę być liderem. Doliny wodorowe, farmy wiatrowe, które produkują zielony wodór, autobusy i pociągi wodorowe to nie jest pieśń przyszłości. To rzeczy, które już się dzieją.

Ostatnie W to węgiel – pierwiastek, który występuje we wszystkich żywych organizmach. Chodzi o nowoczesne technologie węglowe, a nie o węgiel rozumiany jako paliwo kopalne. Jako pierwiastek węgiel występuje pod wieloma postaciami, które mają odmienne i bardzo cenne właściwości. Dzięki nowym wynalazkom powraca on w zupełnie innych zastosowaniach. Grafen, fulereny, nanorurki węglowe czy węgiel aktywny niosą ze sobą ogromny potencjał. Pozwalają tworzyć lżejsze i trwalsze materiały inżynieryjne, co umożliwia ich stosowanie w wielu branżach: elektronice, medycynie, budownictwie, przemyśle kosmicznym, lotnictwie i motoryzacji.

Czy 3W wpłynie na powstawanie nowych technologii i rozwiązań?

Tak – jednym z głównych założeń Idei 3W jest stworzenie warunków do efektywnej współpracy pomiędzy naukowcami, przedsiębiorcami i sektorem publicznym.

Polska ma ogromny potencjał intelektualny. Innowacyjne rozwiązania, które tworzą nasi naukowcy, powinny być inspiracją do rozwoju nowych biznesów. I odwrotnie: biznes, który potrzebuje nowych technologii, poszukuje wsparcia w nauce.

By osiągnąć sukces, potrzeba integratora, który z jednej strony będzie łączyć potencjalnych partnerów: naukowych i biznesowych, a z drugiej pomoże stworzyć przyjazny dla nich ekosystem. BGK jako polski bank rozwoju, wspierający zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju – podjął się tej roli.

Jak długo inicjatywa 3W będzie realizowana?

3W to długofalowy program, który ma aktywizować społeczeństwo, biznes, świat nauki i administrację państwową.

Choć to idea, która zaczyna się dziś, będzie nam towarzyszyć na drodze zrównoważonego rozwoju przez lata. W perspektywie kilku najbliższych lat będzie to realny i szybko rosnący sektor gospodarki, który przyczyni się do rozwoju strategii energetycznej i technologicznej, nawet w perspektywie dziesięcioleci.

Kto jest głównym beneficjentem projektu?

Beneficjentem projektu w szerokiej perspektywie jest całe społeczeństwo.

W bliższym horyzoncie – na 3W zyskują:

  • naukowcy i ośrodki badawcze, którym 3W ułatwia znalezienie partnerów biznesowych i wspiera inicjowane przez to środowisko zmiany legislacyjne,
  • przedstawiciele biznesu, którzy mogą w łatwiejszy sposób docierać do ciekawych, innowacyjnych projektów badawczych o dużym potencjale komercjalizacji oraz znaleźć odpowiedniego partnera do współpracy przy rozwiązywaniu konkretnych zagadnień rozwojowych,
  • samorządy wprowadzające innowacje i programy z zakresu 3W,
  • a także społeczeństwo, dla którego zmiany te są źródłem lepszego życia.
Czy 3W jest polską inicjatywą?

3W to polska inicjatywa, zapoczątkowana przez Banku Gospodarstwa Krajowego.

BGK jako polski bank rozwoju wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. 3W jest niepowtarzalną szansą dla Polski i polskich przedsiębiorstw na budowanie rzeczywistej siły i przewagi konkurencyjnej.