Instytut Energetyki kolor

Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy

Dane adresowe

01-330 Warszawa

ul. Mory 8

Nazwa skrócona: IEN

NIP: 5250008761

Regon: 000020586

Instytut Energetyki - Państwowy Instytut Badawczy jest jednym z największych w Polsce instytutów prowadzących badania w zakresie technologii energetycznych. Instytut jest nowoczesnym centrum badawczo-wdrożeniowym podległym Ministerstwu Klimatu i Środowiska.

Działalność Instytutu obejmuje szeroki obszar badań energetycznych: od prac eksperckich na potrzeby sektora elektroenergetycznego, po najbardziej zaawansowane przyszłościowe technologie generacji energii, jak ogniwa paliwowe, czyste technologie węglowe i odnawialne źródła energii. Atutem Instytutu jest doświadczona kadra naukowa i inżynieryjno-techniczna oraz nowoczesna, często unikalna baza laboratoryjna. Instytut jest członkiem Komitetu Wykonawczego European Energy Research Alliance EERA i uczestniczy w realizacji licznych międzynarodowych projektów badawczych Unii Europejskiej.

Misją Instytutu Energetyki jest rozwój innowacyjnych technologii prowadzących do stworzenia zrównoważonego i bezpiecznego systemu energetycznego. Instytut Energetyki swoimi działaniami badawczo-wdrożeniowymi, eksperckimi i doradczymi wspiera zrównoważone formy generacji i konsumpcji energii, oszczędność i efektywność energetyczną, czyste metody wykorzystania paliw kopalnych i włączanie odnawialnych źródeł energii do systemów energetycznych.

Instytut Energetyki ma ambicję, aby stać się najbardziej znaczącym w Europie Centralnej nowoczesnym ośrodkiem badawczo-wdrożeniowym i doradczo-atestacyjnym w obszarze energetyki, porównywalnym z największymi, najbardziej zaawansowanymi centrami badań energetycznych w Europie, uczestniczącym w kreowaniu kierunków rozwoju przyszłej energetyki europejskiej.

Telefon

22 836 32 25

Link do strony www

http://www.ien.com.pl