Przejdź do treści
Lublin autobus 2

Lublin inwestuje w wodorowe autobusy

Strzałka

Lublin już dziś spełnia ponad trzydziestoprocentowy próg udziału pojazdów zeroemisyjnych w całej flocie, będąc w ścisłej czołówce systemów elektromobilnych w naszym kraju, a nawet w Europie. Gospodarze miasta chcą, by Lublin był jednym z pierwszych miast w Polsce, w którym autobus zasilany wodorem będzie obsługiwał linie komunikacji miejskiej.

Pojazd, który już w sierpniu tego roku będzie jeździł po ulicach tego miasta ma długość 12 metrów, maksymalnie zużywa 6 kilogramów paliwa na każde 100 kilometrów i nie wydziela żadnych szkodliwych substancji. Zarząd Transportu Miejskiego w Lublinie i firma Solaris Bus & Coach podpisały umowę na zakup i dostawę autobusu wodorowego do obsługi linii komunikacji miejskiej.

- Zamawiany autobus wodorowy to fabrycznie nowy pojazd, klimatyzowany, niskopodłogowy, przystosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w automat do sprzedaży biletów oraz system do zliczania pasażerów, a więc o standardach znanych już pasażerom komunikacji miejskiej – wylicza Artur Szymczyk, Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju – Zakres zamówienia obejmuje również zakup i dostawę ładowarki mobilnej. Wartość autobusu to ponad 3,7 mln zł brutto.

Zakup jest współfinansowany z projektu „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej” w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Autobus wodorowy wyznacznikiem technologii

Autobus wodorowy to najczystszy środek transportu, nieemitujący żadnych zanieczyszczeń, a jednocześnie dysponujący nieograniczonym źródłem energii. Po drugie, to wyzwanie technologiczne, które przezwycięża niesprawności pojazdów elektrycznych. Chodzi tu chociażby o zasięgi czy problem utylizacji baterii. Ale też mamy do czynienia z miksem różnych rozwiązań, które są alternatywą wobec tradycyjnych pojazdów zanieczyszczających środowisko, napotykających na barierę coraz wyższych cen energii.

Nabycie takiego pojazdu umożliwi również zdobycie niezbędnego doświadczenia w zakresie obsługi i eksploatacji autobusów wodorowych, których zastosowanie w transporcie publicznym w najbliższych latach będzie wzrastać. Dostarczy także dane dotyczące eksploatacji oraz pozwoli na kalkulację przyszłych kosztów związanych z jego użytkowaniem.

- Technologia wodorowa jest promowana przez Unię Europejską, w związku z czym można liczyć na preferencyjne i bardzo korzystne dofinansowanie ze środków unijnych na zakup autobusów wodorowych i infrastruktury do ich tankowania – stwierdza Artur Szymczyk. Wszystko to będzie miało znaczenie w przyszłości, mając na względzie sukcesywną wymianę taboru.

Technologia przyszłości

Autobus wodorowy jest tak cichy jak jego elektryczny odpowiednik, ponieważ także napędzany jest silnikiem elektrycznym. Różnica polega na tym, że pojazd wodorowy nie pobiera prądu z baterii, ale wytwarza go właśnie z tego pierwiastka. Gaz ze zbiorników trafia do ogniwa paliwowego, gdzie łączy się z tlenem z powietrza. Tak powstaje energia elektryczna, a produktem ubocznym jest para wodna. Choć autobusy wodorowe są droższe w produkcji od tych zasilanych tradycyjnymi paliwami, w dłuższej perspektywie ich ekologiczne korzyści oraz niższe koszty eksploatacji rekompensują tę inwestycję.

Idea 3W przyczynia się do polepszenia jakości życia mieszkańców

Idea 3W tworzy przestrzeń do współpracy naukowców, przedsiębiorców, samorządów i instytucji finansowych. Bank Gospodarstwa Krajowego jest łącznikiem pomiędzy administracją oraz światem nauki i biznesu, co może ułatwić finansowanie i wdrażanie innowacji przez samorząd. Solidny partner jest gwarantem, że świetne pomysły innowatorów zostaną wykorzystane dla polepszenia jakości usług komunalnych – zaznacza Artur Szymczyk.

– Aby zmniejszyć oddziaływanie zmian klimatu na nasze środowisko, trzeba również zwiększyć odporność miasta w kontekście występowania ekstremalnych zjawisk hydrologicznych i racjonalnie korzystać z dostępnej wody – Idea 3W może wspierać realizację tych celów, przyczyniając się do polepszenia jakości życia mieszkańców – dodaje Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju.

Współpraca w porozumieniu

8 listopada 2022 r. w Ratuszu podpisano trójstronne porozumienie o współpracy pomiędzy spółką ARTHUR, Politechniką Lubelską oraz MPK Lublin. W dokumencie strony deklarują m.in. gotowość do współpracy w zakresie kształcenia i pozyskiwania wykwalifikowanych kadr poprzez organizację praktyk studenckich, uczestnictwo w targach pracy organizowanych przez Politechnikę Lubelską, a także w zakresie nauki poprzez wspólne prowadzenie badań naukowych.

Rozsądne gospodarowanie zasobami

Idea 3W jest wizją przyszłości, w której – jako całe społeczeństwo – odpowiedzialnie zarządzamy zasobami, którymi dysponujemy i w której możemy utrzymać i podnosić jakość naszego życia, zużywając jednocześnie mniej energii i mniej nieodnawialnych zasobów.

Projekt wodorowego transportu w Lublinie wpisuje się w tę wizję, a miasto dołącza do grona #Samorząd3W.

Lublin autobus 1

Artykuł z kategorii:

wodór

Załączniki

Lublin autobus 2

Lublin autobus 2

JPEG 0,56 MB Pobierz Pobierz
Lublin autobus 1

Lublin autobus 1

JPEG 0,07 MB Pobierz Pobierz