Gmina 3W

3W – sprawdź, czy Twój samorząd może dołączyć do idei 3W.

Troska o dobrobyt członków społeczności jest ważnym aspektem budowania zaufania społecznego dla samorządów, które są otwarte na ich potrzeby. Decyzje, które podejmują władze lokalne bezpośrednio przekładają się na jakość życia mieszkańców. 

Ważną częścią tego procesu są projekty zrównoważonego rozwoju, które integrują społeczności, skupiają ich uwagę na wspólnym celu, budują lokalną tożsamość i przywiązanie do miejsca. Ich realizacja może jednak okazać się nie lada wyzwaniem. Dwie koncepcje, które mogą pomóc władzom lokalnym w osiągnięciu tych celów, to idea 3W opracowana przez BGK oraz model 6OFR (6 Obszarów Funkcjonowania Rodzin) stworzony w Instytucie Pokolenia. 

Program ambasadorski Gmina 3W

Ważnym obszarem działań 3W jest edukacja oraz wymiana doświadczeń pomiędzy samorządami, biznesem i środowiskiem naukowców. Celem programu ambasadorskiego Gmina 3W jest nie tylko dostarczenie wiedzy eksperckiej przedstawicielom lokalnych społeczności. Chcemy, by program otworzył także przestrzeń do dyskusji o kształcie i kierunkach rozwoju regionów, sposobach efektywnego zarządzania rozwojem miast i wsi i kreowania coraz lepszych warunków życia dla mieszkańców. 

Do pilotażu programu ambasadorskiego Gmina 3W zapraszamy wszystkie samorządy i spółki komunalne, którym bliskie są działania związane z ochroną zasobów wodnych, rozwojem nowoczesnych technologii, w tym technologii niskoemisyjnego transportu oraz rozwijających się z poszanowaniem idei zrównoważonego rozwoju. 

15-minutowe miasto, miastem przyszłości?

Idea „smart city” (miasta inteligentnego) według części badaczy obchodzi w tym roku swoje setne urodziny i tak jak otaczający nas świat zmienił się przez ten czas, tak i rozumienie tego pojęcia przez ostatnie stulecie wielokrotnie ewoluowało.

W 1922 roku firma Croude Hinds zainstalowała w Houston (USA) pierwsze elektronicznie zsynchronizowane sygnalizatory świetlne. Rozwiązanie to okazało się tak dużym sukcesem, że już po trzech latach zaczęto stosować je we wszystkich większych miastach w Stanach Zjednoczonych. O sukcesie tego rozwiązania mogą świadczyć jego wymierne efekty – w mieście Nowy Jork jego wprowadzenie pozwoliło zredukować liczbę etatów potrzebnych w policyjnym wydziale ruchu drogowego z 6000 do zaledwie 500, co przełożyło się na oszczędność dla miasta na poziomie 12,5 mln dolarów rocznie.

Startuje program Gmina 3W!

Gmina 3W to edukacyjny program dla liderów lokalnych społeczności w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarowania wodą i ściekami oraz wdrażania zielonych i niebieskich projektów infrastrukturalnych w samorządach. Cykl ośmiu szkoleń online rozpoczyna się 29 lutego 2024 r.

woda wodór węgiel
zajawka
Innowacyjne rozwiązania dla zasobów wodnych w Gminie Łomazy

W dzisiejszych czasach niesłychanie istotne są działania, które ograniczają negatywny wpływ na środowisko naturalne. Coraz większe zainteresowanie wywołują odnawialne źródła energii, ekologiczne środki transportu oraz obowiązkowe sortowanie odpadów do ponownego ich wykorzystania. W ramach inicjatywy Idea 3W, Gmina Łomazy we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, podejmuje działania edukacyjne i poszukuje rozwiązań dla problemów związanych z malejącymi zasobami wodnymi. Problemem, który dotyka coraz więcej regionów naszego kraju.

woda
Lublin autobus 2
Lublin inwestuje w wodorowe autobusy

Wodór jest jednym z najbardziej obiecujących paliw przyszłości, które odegra ważną rolę na drodze do transformacji gospodarki zeroemisyjnej. Jest on wykorzystywany w energetyce i przemyśle, ale także jako paliwo w transporcie. O jego praktycznym wykorzystaniu w taki sposób myślą już polskie samorządy. Lublin jako jedno z pierwszych miast w Polsce realizuje projekt wodorowego transportu publicznego, tym samym idealnie wpisuje się w misję inicjatywy 3W.

wodór
Startuje program Gmina 3W!

Gmina 3W to edukacyjny program dla liderów lokalnych społeczności w zakresie zrównoważonego rozwoju, w tym gospodarowania wodą i ściekami oraz wdrażania zielonych i niebieskich projektów infrastrukturalnych w samorządach. Cykl ośmiu szkoleń online rozpoczyna się 29 lutego 2024 r.

woda wodór węgiel
zajawka
Innowacyjne rozwiązania dla zasobów wodnych w Gminie Łomazy

W dzisiejszych czasach niesłychanie istotne są działania, które ograniczają negatywny wpływ na środowisko naturalne. Coraz większe zainteresowanie wywołują odnawialne źródła energii, ekologiczne środki transportu oraz obowiązkowe sortowanie odpadów do ponownego ich wykorzystania. W ramach inicjatywy Idea 3W, Gmina Łomazy we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, podejmuje działania edukacyjne i poszukuje rozwiązań dla problemów związanych z malejącymi zasobami wodnymi. Problemem, który dotyka coraz więcej regionów naszego kraju.

woda
Lublin autobus 2
Lublin inwestuje w wodorowe autobusy

Wodór jest jednym z najbardziej obiecujących paliw przyszłości, które odegra ważną rolę na drodze do transformacji gospodarki zeroemisyjnej. Jest on wykorzystywany w energetyce i przemyśle, ale także jako paliwo w transporcie. O jego praktycznym wykorzystaniu w taki sposób myślą już polskie samorządy. Lublin jako jedno z pierwszych miast w Polsce realizuje projekt wodorowego transportu publicznego, tym samym idealnie wpisuje się w misję inicjatywy 3W.

wodór