Przejdź do treści
3W gmina 3W

Gmina 3W – aktywność samorządów na rzecz rozwoju regionów

Strzałka

Program Gmina 3W właśnie osiągnął półmetek. W ciągu pierwszych 5 miesięcy programu odbyliśmy 6 spotkań warsztatowych, w których wzięło udział  blisko 100 uczestników. Poszerzyli oni swoją wiedzę z zakresu ESG, zielonej transformacji, przygotowania projektów innowacyjnych, transformacji energetycznej oraz wyzwań w branży wod-kan.

Program Gmina 3W to – uruchomiony na początku br. – projekt edukacyjny dla przedstawicieli samorządów i spółek komunalnych odpowiedzialnych za inwestycje lokalne, planowanie rozwoju i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w swoich regionach. Obecnie trwa pierwsza, pilotażowa edycja programu.

Ważnym obszarem działań 3W jest edukacja oraz wymiana doświadczeń pomiędzy samorządami, biznesem i środowiskiem naukowców. Celem programu jest nie tylko dostarczenie wiedzy eksperckiej przedstawicielom lokalnych społeczności. Program otworzył także przestrzeń do dyskusji o kształcie i kierunkach rozwoju regionów, sposobach efektywnego zarządzania rozwojem miast i wsi i kreowania coraz lepszych warunków życia dla mieszkańców.

- Samorządy i spółki komunalne są kluczowymi partnerami Banku Gospodarstwa Krajowego. Towarzyszymy tym podmiotom na każdym etapie  – od przygotowań i planowania inwestycji, poprzez ich sprawną realizację aż po zakończenie projektu. Nasza pomoc nie ogranicza się do finansowania, wspieramy również merytorycznie, umożliwiając pracownikom samorządów zdobywanie niezbędnej wiedzy dotyczącej szczególnie ważnych obecnie zagadnień takich jak zielona transformacja, ESG i zrównoważony rozwój – powiedziała Agata Sobolewska, ekspert ds. budowania relacji i partnerstw w BGK, odpowiedzialna za realizację programu Gmina 3W.

- Możliwość merytorycznego włączenia się przez ekspertów kancelarii CMS do programu Gmina 3W jest dla nas niezwykle cenna. Prowadząc trzy z sześciu warsztatów, mieliśmy okazję podzielić się naszą wiedzą i doświadczeniem z zakresu prawnych aspektów ESG i zielonej transformacji, wyzwań w branży wodno-kanalizacyjnej oraz transformacji energetycznej. Zagadnienia te są kluczowe m.in. w procesie dekarbonizacji polskich samorządów, a możliwość wspierania ich w tym procesie jest dla nas istotnym elementem naszej działalności. Wierzymy, że nasze działania przyczynią się do lepszego przygotowania samorządów do realizacji innowacyjnych projektów i skutecznej transformacji energetycznej – powiedział Marcin Bejm, Partner kierujący praktyką Energetyki i Infrastruktury w kancelarii CMS.

13 czerwca odbyło się ostatnie przed wakacyjną przerwą spotkanie grona liderów 3W. Czerwcowy webinar poświęcony był tematyce Spółki wod-kan jako podmiotu efektywnie realizującego inwestycje samorządowe. Cześć wykładową poprowadził ekspert Departamentu Sektora Samorządowego BGK, Paweł Śliwka, który podzielił się z uczestnikami warsztatów doświadczeniem z zakresu przygotowania i strukturyzacji projektów oraz wskazał czynniki sukcesu takich inwestycji. Z kolei Maria Nalewajko z Biura Innowacji 3W BGK przekazała uczestnikom wiedzę na temat dotacji i programów grantowych dostępnych dla JST i spółek komunalnych.

W ciągu pięciu miesięcy I edycji programu Gmina 3W spotkaliśmy się sześciokrotnie z ponad setką uczestników i piętnastoma  ekspertami programu. W trakcie przeszło 20 godzin wykładów poruszyliśmy tematy związane ze zrównoważonym rozwojem samorządów w Polsce takie jak wymogi ESG, obowiązki prawa w zakresie gospodarowania wodą i ściekami, wdrażanie projektów niebieskich i zielonych oraz ich finansowanie. Szeroko omówiliśmy również wyzwania związane z transformacją energetyczną oraz dotychczasową praktykę w tym zakresie.

Po wakacyjnej przerwie powrócimy do spotkań z uczestnikami programu Gmina 3W. Od września do listopada zaplanowaliśmy jeszcze 4 spotkania poświęcone tematyce współpracy samorządu z naukowcami, projektowania usług publicznych, śladu wodnego i węglowego oraz inteligentnych rozwiązań budujących samorządy przyszłości.

Program realizujemy z partnerami 3W: SBB Energy, kancelarią CMS, Instytutem Edukacji Środowiskowej, firmami Ścieki Polskie i Arcadis, Porozumieniem Spółek Celowych, Instytutem Rozwoju Terytorialnego oraz Instytutem Innowacji i Technologii Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Artykuł z kategorii:

woda wodór węgiel