Przejdź do treści
foto wspolpraca

Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W rośnie w siłę. Jedenastu nowych partnerów, w tym Uniwersytet Jagielloński

Strzałka

Nowymi partnerami ICI 3W zostali: Uniwersytet Jagielloński, Instytut Energetyki – Instytut Badawczy, Politechnika Białostocka, Politechnika Śląska, Politechnika Świętokrzyska, Sieć Badawcza Łukasiewicz – ORGMASZ, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Instytut Biochemii i Biofizyki PAN oraz Instytut Fizyki Molekularnej PAN. 

– W Interdyscyplinarnym Centrum Innowacji 3W otwierają się przed naukowcami nowe możliwości podejmowania realnej współpracy z podmiotami gospodarczymi zainteresowanymi implementacją technologii i rozwiązań prośrodowiskowych. Biorąc pod uwagę wysokie kompetencje naszych naukowców i tematykę realizowanych przez nich badań związanych ze środowiskiem, energią i zrównoważonym rozwojem, jestem przekonany, że dołączenie Uniwersytetu Jagiellońskiego do tej inicjatywy będzie korzystne również dla gospodarki oraz naszych obecnych i przyszłych partnerów – powiedział prof. dr hab. Wojciech Macyk, dziekan Wydziału Chemii, na Uniwersytecie Jagiellońskim. 

Rolą ICI 3W jest zacieśnianie współpracy świata biznesu ze środowiskiem uczelni i naukowców w zakresie m.in. tworzenia programów studiów i szkoleń związanych z 3W, a udzielanie wielopłaszczyznowego wsparcia w komercjalizacji i pozyskiwaniu finansowania dla projektów naukowych z sektora 3W, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wspólnych.  

Poza tym ICI 3W ma zadanie upowszechniać ideę 3W w świecie nauki, biznesu i administracji naukowej poprzez organizację m.in. seminariów, warsztatów naukowych i konferencji. 

 Z jednej strony tworzymy przestrzeń dla naukowców do współpracy nad projektami poza swoją własną organizacją, a z drugiej – wspieramy przedsiębiorców, którzy potrzebują zaplecza naukowego, by wprowadzić na rynek nowe technologie. Dążymy do tego, aby Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W stało się miejscem, w którym nauka i biznes mogą się wzajemnie inspirować i współpracować, przyspieszać transformację naukowych osiągnięć w praktyczne rozwiązania dla społeczeństwa – powiedział Adam Żelezik, dyrektor Departamentu 3W w Banku Gospodarstwa Krajowego. 

W ICI 3W działają cztery grupy robocze: energetyczna, środowiskowa, logistyczna i legislacyjno-prawna. W trzech pierwszych eksperci ze środowiska naukowego koncentrują się na wykorzystaniu możliwości łączenia zasobów: wody, wodoru i węgla. Zadaniem czwartej – legislacyjno-prawnej, jest analiza istniejących przepisów i norm prawnych, a także programów finansowania badań naukowych, które mogą wspierać projekty koordynowane w przyszłości przez ICI 3W. 

Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W zostało powołane w maju 2022 roku. Wśród założycieli było jedenaście czołowych polskich uczelni i uniwersytetów technicznych oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz. Aktualnie centrum zrzesza dwadzieścia dziewięć uczelni technicznych, uniwersytetów i instytutów badawczych. 

Artykuł z kategorii:

woda wodór węgiel

Załączniki

foto wspolpraca

foto wspolpraca

JPG 2,52 MB Pobierz Pobierz
ici 3w-01

ici 3w-01

PNG 0,23 MB Pobierz Pobierz