Przejdź do treści
Baner 11 (7)

W Łodzi Zjazd Dziekanów Wydziałów Chemicznych

Strzałka

Materiał pochodzi ze strony: p.lodz.pl

Łódź będzie gościć ponad stu dziekanów i prodziekanów wydziałów chemicznych z polskich uczelni. W Politechnice Łódzkiej i Uniwersytecie Łódzkim odbędzie się dwudniowe spotkanie (1-2 lutego)  poświęcone zarządzaniu, finansom, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz kształceniu studentów na wydziałach, które należą do najbardziej renomowanych w szkołach wyższych w Polsce.

Jak mówi dziekan Wydziału Chemicznego PŁ prof. Małgorzata I. Szynkowska-Jóźwik:

– Nasz Zjazd jest dla władz wydziałów chemicznych kluczowym spotkaniem. Będziemy gościć przedstawicieli ważnych dla naszego środowiska instytucji: Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rady Doskonałości Naukowej, Polskiej Komisji Akredytacyjnej, Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Dzięki temu dyskusje o skutecznym zarządzaniu naszymi wydziałami i perspektywach rozwoju naukowego oraz dydaktycznego będą merytoryczne i wymierne. Dzięki współorganizacji wydarzenia z Uniwersytetem Łódzkim, nasz Zjazd będzie też dobrym forum do przedstawienia i popularyzacji idei Łódzkiego Partnerstwa Akademickiego.

W pierwszym dniu Zjazdu goście spotkają się w gmachu "Alchemium – magia chemii jutra", siedzibie Wydziału Chemicznego PŁ. Zostaną powitani przez JM Rektora PŁ prof. Krzysztofa Jóźwika oraz prof. Małgorzatę Szynkowską-Jóźwik - dziekan Wydziału Chemicznego PŁ i prof. Sławomirę Skrzypek – dziekan Wydziału Chemii UŁ. Zjazd zainauguruje wykład prof. Tomasza Pospiesznego z Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu zatytułowany: „Radowa gorączka. Historia pewnego odkrycia”. Dalsze dyskusje uczestników Zjazdu, po występie Chóru PŁ, zostaną przeniesione do mniej oficjalnej przestrzeni w Orientarium.

 

Przeczytaj cały artykuł 

Artykuł z kategorii:

woda wodór węgiel