Przejdź do treści
Baner 11 (7)

Nowe otwarcie w gospodarowaniu wodami przez PGW Wody Polskie

Strzałka

Materiał pochodzi ze strony: www.wody.gov.pl

W dobie postępujących zmian klimatu i problemów cywilizacyjnych – suszy, powodzi i zanieczyszczeń wód, gospodarka wodna jest jednym z wiodących sektorów dla zapewnienia bezpieczeństwa ludziom i ochrony środowiska naturalnego. Wody Polskie będą stosować dobre praktyki utrzymania wód podczas planowania i prowadzenia prac utrzymaniowych i inwestycyjnych. To nowe otwarcie w prośrodowiskowym kierunku zarządzania wodami przez PGW Wody Polskie.

- Kompleksowe podejście do zarządzania wodami, które uwzględnia m.in. ekohydrologię, jest nie tylko zgodne z Ramową Dyrektywą Wodną, ale także wpływa na poprawę stanu wód. Zgodnie z prawem unijnym woda nie jest towarem handlowym, a naszym dziedzictwem, które jesteśmy zobowiązani chronić – podkreśliła Prezes Wód Polskich Joanna Kopczyńska.

- Kluczem do wypracowania jak najlepszych rozwiązań w zakresie ochrony przed powodzią i suszą, czy poprawy stanu wód jest korzystanie ze wspólnego dorobku, doświadczeń i wiedzy pracowników gospodarki wodnej, naukowców i organizacji społecznych – powiedział Mateusz Balcerowicz, Zastępca Prezesa Wód Polskich ds. Ochrony przed Powodzią i Suszą.

 

Przeczytaj cały artykuł 

Artykuł z kategorii:

woda