Przejdź do treści
Baner 11 (7)

Zmiana klimatu – co mówią naukowe raporty COP28?

Strzałka

Materiały pochodzą ze strony: wodnesprawy.pl

Zmiana klimatu jest faktem, a nasilające się skutki tego procesu odczuwa dotkliwie coraz więcej rejonów na świecie. Ponad 90 instytucji i centrów badawczych z całego świata połączyło swoje siły, by stworzyć raporty opisujące stan klimatu w 2023 r. Zostały one przedstawione decydentom na ostatnim szczycie klimatycznym COP28 w Dubaju. Czy wyniki analiz miały wpływ na podjęte decyzje?

Dyskusja na tegorocznym szczycie klimatycznym dotyczyła głównie zagadnień związanych z funduszem strat i szkód, poziomem realizacji zobowiązań klimatycznych przez strony porozumienia paryskiego oraz pilną potrzebą odejścia od paliw kopalnych. Z uwagi na to, że nie wszystkie państwa skłaniały się ku mocnym ograniczeniom ich zużycia, niezwykle istotne było oparcie się na wnioskach z prac badawczych. Na potrzeby COP28, różne ośrodki badawcze, przygotowały dedykowane raporty opisujące aktualne dane klimatyczne.

 

Przeczytaj cały artykuł 

Artykuł z kategorii:

woda wodór węgiel