Przejdź do treści
Idea 3W dla szkół

Tysiąc uczniów, jedna Idea 3W. Sukces programu edukacyjnego „Idea 3W dla szkół średnich”

Strzałka

Około tysiąc uczniów i ponad pięćdziesięciu nauczycieli z dziesięciu szkół średnich z całego kraju wzięło udział w pilotażowym programie edukacyjnym „Idea 3W dla szkół średnich”. Eksperci z Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W dzielili się z młodzieżą wiedzą na temat wody, wodoru i węgla pierwiastkowego oraz tłumaczyli, na czym polega strategiczne znaczenie tych zasobów dla Polski.

Pierwszy etap programu „Idea 3W dla szkół średnich” rozpoczął się w październiku ubiegłego roku i trwał do lutego 2024 roku. W trasę po kraju wyruszyli eksperci z uczelni należących do Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W z ciekawymi prezentacjami i filmami, a także quizami, które sprawdzają wiedzę o wodzie, wodorze i węglu. Odwiedzili kolejno szkoły ponadpodstawowe w Lublinie, Katowicach, Tarnowie, Warszawie, Kowalach (woj. pomorskie), oraz placówki w Wielkopolsce: w Wągrowcu, Swarzędzu i Gołańczy.

- Napawa mnie radością fakt, że w pilotażowym programie edukacyjnym „Idea 3W dla szkół średnich” wzięły udział wszystkie cztery szkoły ponadpodstawowe z terenu powiatu wągrowieckiego. Wygłoszone wykłady i odbyte spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem oraz wywarły bardzo pozytywny wpływ na uczniów, a także nauczycieli. Uważam, że program edukacyjny związany z szerzeniem Idei 3W powinien być dalej propagowany i rozwijany, aby dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców – mówi Tomasz Kranc, Starosta wągrowiecki.

O 3W konkretnie i na temat

Spotkania z uczniami miały charakter warsztatowy. Naukowcy opowiadali młodzieży o technologiach i rozwiązaniach z obszaru wody, które umożliwiają jej retencję, odsalanie i oczyszczanie i które pozwolą uniknąć kryzysu wodnego w przyszłości. Przybliżyli proces elektrolizy wody, z którego powstaje bezemisyjny zielony wodór, który jest czystą i bezpieczną energią, a na koniec podali przykłady, jak można wykorzystać węgiel do produkcji lżejszych i trwalszych materiałów przyszłości.

- Jesteśmy pod wrażeniem zaangażowania młodzieży w prezentacje na temat rozwiązań z obszaru wody, wodoru i węgla. Byli aktywni w trakcie spotkań i zadawali pytania, a to dobry znak, bo to oni będą tworzyć technologie oparte o te trzy zasoby w przyszłości. Zarówno uczniowie jak i nauczyciele, to dla nas kluczowa grupa, ponieważ widzimy ich jako naturalnych ambasadorów Idei 3W – mówi dr Sylwia Arasiewicz–Dulnik, Ekspert ds. współpracy z uczelniami w Biurze Innowacji 3W.

Jak wynika z przeprowadzonych w 2023 roku badań „Postawy reprezentantów pokolenia Z wobec wyzwań klimatycznych w kontekście Modelu Ograniczeń Planety” większość uczniów polskich szkół średnich (62%) jest zainteresowanych problematyką zmian klimatycznych, ale wszyscy ocenili, że wiedzą mało lub tylko trochę o wyzwaniach, które się z nimi wiążą. Najczęściej informacje na ten temat czerpią z sieci oraz mediów społecznościowych, gdzie młodym ludziom trudno o weryfikację wiarygodności danych. Znacznie rzadziej o wyzwaniach klimatycznych rozmawiają w szkole, co potwierdza charakterystykę pokolenia jako generacji Internetu. Tym większą wartość mają warsztaty zrealizowane przez ekspertów z Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W, którzy prezentowali rzetelne informacje dotyczące zasobów wody, wodoru i węgla, również w kontekście zmian klimatu.

3W szansą dla młodych

Zdaniem prof. dr hab. Ryszarda Naskręckiego, dyrektora Centrum Ecotech – Complex na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, pokolenie młodych ludzi doskonale rozumie, że nasza cywilizacja nie może się rozwijać kosztem przyszłych pokoleń i środowiska naturalnego.

- Wypracowanie kompleksowych rozwiązań, które będą wspierać zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy Polski wymaga szerokiego społecznego zaangażowania, a w szczególności zaangażowania tych, którzy będą żyć w świecie ogromnych wyzwań cywilizacyjnych. Innowacyjne rozwiązania w obszarze wody, wodoru i węgla to przede wszystkim szansa na lepsze jutro dla dzisiejszej młodzieży – uczniów i studentów – twierdzi prof. dr hab. Ryszard Naskręcki.

Podobnie uważa dr hab. inż. Łukasz Klapiszewski, prof. Politechniki Poznańskiej, Lider Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W, który ocenia, że główny cel edukacyjny programu został w pełni osiągnięty, również w kontekście budowy świadomości uczniów na temat strategicznego znaczenia zasobów 3W dla rozwoju Polski i świata.

- Nasza obecność we wszystkich szkołach dała bardzo pozytywny impuls wypływający od młodych ludzi, a związany z chęcią zdobywania przez nich nowej wiedzy i poszerzania swoich horyzontów. Z pewnością cel edukacyjny prowadzony w ramach Idei 3W został bardzo dobrze odebrany, a tym samym nadal musi być intensywnie rozwijany poprzez podejmowanie i rozwijanie nowych inicjatyw – dodaje.

Czas na nauczycieli

W kolejnym etapie pilotażowego programu „Idea 3W dla szkół średnich” odbędzie się szkolenie on-line w modelu „train the trainer”, w którym weźmie udział około 150 nauczycieli szkół ponadpodstawowych. Organizatorzy planują trzy oddzielne moduły poświęcone każdemu z zasobów 3W.Celem wirtualnych warsztatów będzie podniesienie wiedzy nauczycieli i wyposażenie ich w materiały, które umożliwią poprowadzenie interesujących lekcji poświęconych 3W w swoich szkołach.

Artykuł z kategorii:

woda wodór węgiel