Przejdź do treści
Baner 11 (7)

Jesteś światem 3W | Podsumowanie 2 lat idei 3W!

Strzałka

Równo dwa lata temu, podczas I Kongresu 3W, Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) rozpoczął dyskusję o wodzie, wodorze i węglu jako o trzech zasobach życia. To był początek idei 3W. Dzisiaj inicjatywa 3W to rozbudowana platforma, lider integracji i wsparcia przedsięwzięć w rozwoju nowoczesnych technologii stosowanych w przemyśle, energetyce i medycynie.  

Jak od idei skupionej wokół trzech zasobów przyszłości: wody, wodoru i węgla przeszliśmy do jej realizacji? Zapraszamy na urodzinowe podsumowanie dwóch lat idei 3W.  

Biznesowy ekosystem 3W rośnie 

Istotą idei 3W jest wzmacnianie współpracy i zwiększanie interakcji między wszystkimi uczestnikami ekosystemu 3W: naukowcami, przedsiębiorcami, przedstawicielami administracji oraz społeczeństwem. Współpraca ze światem biznesu od początku była ważnym punktem działań idei 3W. Zgodnie z raportem, który opublikowaliśmy w 2022 roku, 3W to szybko rosnąca gałąź gospodarki. Jej wartość w Polsce wynosi obecnie 4,86 miliarda dolarów, a w Europie 66,49 miliarda dolarów.  

Przez dwa lata do ekosystemu 3W dołączyło ponad sto firm i instytucji, które wdrażają i rozwijają technologie związane z wodą, wodorem oraz nowoczesnymi technologiami węglowymi. Idea 3W zrzesza wybitnej klasy specjalistów, których praca przyczynia się do rozwoju nowoczesnych technologii 3W i promuje polską myśl technologiczną za granicą. To dzięki ich wsparciu i zaangażowaniu świat 3W rośnie w siłę. W ekosystemie 3W powstają partnerstwa i współprace, zarówno na poziomie operacyjnym, jak i strategicznym. To pokazuje, jak spójną i synergiczną społecznością jest 3W.  

Wzmocnienie składu Rady 3W  

Woda jest naszym pierwszym „W”, ponieważ jest to zasób, o który musimy szczególnie dbać. Dlatego wzmocniliśmy w tym zakresie kompetencje Rady 3W. Dołączył do niej dr Paweł Przygrodzki, dyrektor Centrum Hydrologicznej Osłony Kraju w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej – IMGW PIB. Ostatnie posiedzenie Rady poświęcone było Niebieskiemu Ładowi (Blue Deal), kwestiom związanym z systemowym zarządzaniem wodą w Polsce i możliwościom ścisłej współpracy wszystkich instytucji, których działalność związana jest z tym cennym zasobem.  

Członkowie Rady są ambasadorami idei 3W, szczególnie aktywnymi w swoich środowiskach. Wspierają rozwój inicjatywy, opiniują kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego z obszaru wody, wodoru i nowych technologii węglowych, a także sugerują kierunki działań, również Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W. 

Edukacja w duchu 3W 

Misją idei 3W jest budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa i wagi codziennych wyborów. Dlatego działamy wielotorowo, m.in. organizujemy warsztaty w szkołach, konkursy dla studentów, tworzymy filmy edukacyjne. Na spotkaniach w szkołach podstawowych opowiadaliśmy uczniom o tym, dlaczego to właśnie woda, wodór i węgiel są tak ważne dla zrównoważonej i lepszej przyszłości. Pokazaliśmy nasze animacje 3W: człowiek w świecie 3W, jak oszczędzać wodę, węgiel niejedno ma imię i wodór paliwem przyszłości, przeprowadzaliśmy eksperymenty, w których badaliśmy zdolności filtracyjne węgla aktywnego i zorganizowaliśmy quiz z nagrodami. 

Zaangażowaliśmy się także w ogólnopolski konkurs stypendialny Studencki Nobel, gdzie nagrodę specjalną w kategorii 3W odebrał Michał Cichowicz, autor projektu biomechanicznej protezy ludzkiej kończyny dolnej wykonanej z biodegradowalnych materiałów na bazie węgla i wodoru. We współpracy z Dziennikiem Gazetą Prawną, ogłosiliśmy kolejną edycję konkursu na najlepszą pracę licencjacką, magisterską i inżynierską, która dotyczy nowoczesnych rozwiązań z obszaru 3W.  

sprzęt w włókien węglowych

Od nowego roku akademickiego wystartuje Studenckiego Koło Naukowego 3W. Będzie to pierwsze w Polsce międzyuczelniane koło dla wizjonerów i pasjonatów nowoczesnych technologii dotyczących wody, wodoru i węgla. Studenci, ze wsparciem partnerów świata 3W, będą wymieniać się wiedzą i doświadczeniem, poszerzać horyzonty i rozwijać ciekawe projekty rozwojowe w kraju i za granicą.  

Animacje edukacyjne, warsztaty, eksperymenty naukowe, ogólnopolskie konkursy na najlepsze prace dyplomowe to tylko część z działań, w które w ciągu ostatnich dwóch lat zaangażowana była idea 3W. Regularne spotkania ze studentami, promocja młodych talentów, zgłoszenia na staże i praktyki w firmach 3W pokazują, jak duże jest zainteresowanie sektorem 3W wśród młodych ludzi. 

Kongres 3W – spotkanie ekspertów, wymiana doświadczeń, budowanie relacji 

Na mapie ważnych wydarzeń branżowych, na których warto być, nieprzerwanie od dwóch lat, znajduje się Kongres 3W. To największe w Polsce i tej części Europy spotkanie ekspertów, którzy zajmują się technologiami z obszaru wody, wodoru i węgla pierwiastkowego. Kongres jest również miejscem do dyskusji o możliwościach, jakie dają innowacyjne technologie 3W, rozwoju relacji biznesowych i nawiązywania partnerstw. Ubiegłoroczna edycja zgromadziła blisko 100 wybitnych prelegentów i prawie 500 słuchaczy (kliknij tutaj, by obejrzeć relację).  

Tegoroczny – trzeci już – Kongres 3W odbędzie się 27 i 28 listopada w Warszawie. Będziemy rozmawiać m.in. o tym, jak realizujemy misję budowy ekosystemu 3W, jak rozwija się sektor 3W i przed jakimi wyzwaniami stoi, a także w jakim kierunku podążają trendy technologiczne związane z wodą, wodorem i węglem. 

Motywem przewodnim wydarzenia jest w tym roku węgiel pierwiastkowy i związane z nim technologie stosowane w medycynie, IT, obronności i przemyśle kosmicznym. Nie zabraknie też tematów związanych ze zrównoważonym zarządzaniem zasobami wody oraz ich ochroną. Będziemy dyskutować o tym, jak może wyglądać przyszłość zasilana wodorem oraz przyjrzymy się rozwiązaniom stosowanym z powodzeniem w innych krajach. Przedstawimy wyniki analiz i raportów dotyczących technologii 3W i rozwoju naszego sektora. Pokażemy też najciekawsze projekty 3W realizowane przez samorządy i porozmawiamy o tym, jakie szanse dla rozwoju regionu widzą władze lokalne, dzięki zaangażowaniu w projekty z obszaru wody, wodoru i węgla. 

Rejestracja uczestników jest już dostępna na stronie: www.kongres3w.pl.  

08

Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W  

Aktywnie działa również Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W (ICI 3W), które służy rozwijaniu współpracy między światem nauki a biznesem w obszarze wody, wodoru i węgla oraz przyspiesza i ułatwia komercjalizację nowych technologii z obszaru tych trzech zasobów. Wśród założycieli ICI 3W w 2021 roku było 11 uczelni technicznych i uniwersytetów oraz Sieć Badawcza Łukasiewicz. Dziś ICI 3W tworzy już 30 podmiotów naukowych z całej Polski. Ich przedstawiciele pracują nad ważnymi dla polskiej gospodarki projektami. Przygotowują założenia dotyczące systemu certyfikacji wodoru, który nie tylko potwierdzi jego pochodzenie, ale także umożliwi monitorowanie procesu produkcji pod kątem emisji gazów cieplarnianych. To istotny krok na drodze do bezpiecznej i czystej energii oraz kluczowy etap w procesie wodoryzacji polskiej gospodarki. 

Wkrótce światło dziennie ujrzy także projekt walidacji technologii 3W. Jest to proces uwiarygodnienia technologii czy produktu pod kątem zgodności z ideą 3W. Przeprowadzą go eksperci z ICI 3W we współpracy laboratoriami zewnętrznymi i sprawdzą rzeczywiste parametry techniczne zgłoszonego produktu i/lub technologii. Jeśli produkt czy technologia spełni deklarowane parametry techniczne oraz będzie zgodny/zgodna z założeniami idei 3W, otrzyma wówczas certyfikat 3W. 

Popularyzacja idei 3W  

Staraliśmy się również być wszędzie tam, gdzie jest przestrzeń do dialogu między nauką, biznesem, administracją i społeczeństwem, bo wierzymy, że wzajemne relacje i współpraca są fundamentem budowania przewagi konkurencyjnej. Nie zabrakło nas na największych i najważniejszych wydarzeniach branżowych takich jak: Impact, POLECO, H2Poland, TOGETAIR, Local Trends, Forum G2. Uczestniczyliśmy również w World Water Week w Sztokholmie, gdzie do panelu 3W zaprosiliśmy firmy ze świata 3W, umożliwiając im prezentację swoich technologii przed międzynarodowym audytorium.  

Angażowaliśmy się w ważne dla lokalnych społeczności projekty. Razem z firmą Ścieki Polskie zorganizowaliśmy pierwsze w Polsce badanie stanu zaawansowania technologicznego stacji zlewnych. Opóźnienia techniczne i technologiczne, niespełnione wymogi prawne, braki w wyposażeniu oraz niepoprawne ewidencjonowanie ścieków to tylko niektóre problemy stacji zlewnych. Pełen raport z badania dostępny jest na stronie www.badanie.zlewnia.online. Następstwem raportu jest wybór stacji zlewnej w Krasnymstawie, która zostanie poddana modernizacji m.in. poprawieniu wymogów rejestracji, kontroli typu ścieków czy hermetyczności zrzutu i stanie się docelowo wzorcową stacją zlewną dla innych takich jednostek w Polsce.  

Wiele uwagi poświęcamy wodzie, bo wierzymy, że dbałość o jej czystość i dostępność bezpośrednio przekłada się na jakość naszego zdrowia i życia. Dlatego w idei 3W szukamy wciąż nowych rozwiązań, by korzystać z niej było rozsądnie i odpowiednio. W tej sprawie zawitaliśmy do Łomaz w woj. Lubelskim. Wójt gminy podkreślał, że oszczędzanie wody leży nie tylko w kompetencjach władz samorządowych. Kluczowe jest zaangażowanie wszystkich mieszkańców, którzy swoimi codziennymi nawykami mogą przyczynić się do zmniejszenia zużycia wody. We współpracy z Ideą 3W, gmina zainstaluje perlatory we wszystkich budynkach administracji publicznej. Pozwoli to zaoszczędzić nawet do 60 proc. wody!  

Platforma 3W – centrum kompetencji  

Od początku roku trwają prace nad przygotowaniem i wdrożeniem platformy 3W. To pierwsza tego typu przestrzeń internetowa w Polsce, która w realny sposób połączy biznes, naukę, sektor publiczny. Pozwoli otworzyć zupełnie nowe możliwości współpracy, realizacji i komercjalizacji ambitnych projektów, w nowatorskich formatach technologicznych i biznesowych przy użytecznym i efektywnym wsparciu świata nauki.  

Platforma 3W to centrum kompetencji, miejsce wymiany wiedzy i doświadczeń, zarówno dla tych początkujących, jak i liderów branży. Umożliwi i ułatwi nawiązywanie współpracy i partnerstw, również tych międzynarodowych, które pozwolą na komercjalizację innowacyjnych projektów z obszaru wody, wodoru i węgla pierwiastkowego. Zarejestrowani użytkownicy będą mieli stały dostęp do raportów, opracowań, analiz, artykułów specjalistycznych, opiniotwórczych i badawczych, a przede wszystkim do ekspertów z Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W.  

 

Dziś, po dwóch latach od powołania, wierzymy, że inicjatywa 3W to nie tylko projekt, lecz także styl życia. Stała się także platformą integrującą oraz wspierającą rozwój nowoczesnych technologii 3W, które mogą mieć kluczowy wpływ nie tylko na naszą codzienność, ale także na zrównoważoną przyszłość i dobro przyszłych pokoleń.  

Artykuł z kategorii:

woda wodór węgiel

Załączniki

Infografika 3W_2 lata

Infografika 3W_2 lata

JPG 0.26 MB Pobierz Pobierz
08

08

PNG 2.40 MB Pobierz Pobierz