Przejdź do treści
Baner 11 (7)

Rusza konkurs na prace licencjackie, magisterskie i inżynierskie

Strzałka

„3W: woda, wodór, węgiel” to temat konkursu, który nawiązuje do inicjatywy 3W Banku Gospodarstwa Krajowego. Jego organizatorem jest Infor PL, wydawca Dziennika Gazety Prawnej, a współorganizatorem BGK. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych prac licencjackich, magisterskich i inżynierskich dotyczących innowacyjnego wykorzystania wodoru, węgla i wody oraz prowadzenia gospodarki wodnej, w kontekście wyzwań oraz szans stojących przed Polską.

W poszukiwaniu talentów

W konkursie mogą wziąć udział absolwenci szkół wyższych, którzy obronili pracę napisaną w języku polskim, w okresie od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r. Konkurs obejmuje prace z dowolnej dyscypliny naukowej. W procesie oceny, obok wkładu w innowacyjne wykorzystanie wodoru, węgla i wody oraz prowadzenia gospodarki wodnej, będą również brane pod uwagę jakość pracy oraz wykorzystane słownictwo.

Udział w konkursie jest bezpłatny. Najważniejszym warunkiem jest przesłanie zgłoszenia w terminie od 14 września do 14 października 2022 r. Obok samej pracy powinna się w nim znaleźć również m.in. opinia jej promotora i recenzenta. Wszelkie niezbędne informacje na temat konkursu można znaleźć na stronie https://www.gazetaprawna.pl/konferencje/3W.

– Do udziału w naszej inicjatywie 3W, którą zainicjowaliśmy rok temu, zaprosiliśmy przedstawicieli różnych środowisk: świata nauki, biznesu i administracji. Chcemy wspólnie wypracowywać know-how związany z wykorzystaniem wodoru, wody i nieenergetycznym zastosowaniem pierwiastka węgla, a co za tym idzie, budować niezależną i silną pozycję gospodarczą naszego kraju. Celem konkursu dla autorów prac dyplomowych jest promocja utalentowanych Polaków, innowacyjnych idei oraz popularyzacja idei 3W wśród młodego pokolenia – mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK, inicjatorka idei 3W.

Idea została zaprezentowana w sierpniu 2021 r. na I Kongresie 3W, kiedy to Bank Gospodarstwa Krajowego rozpoczął dyskusję o wodzie, wodorze i węglu jako o trzech zasobach życia. Zapoczątkowało to działania mające wzmacniać konkurencyjność polskich przedsiębiorstw i budować świadomość społeczną konsekwencji codziennych wyborów konsumenckich. W październiku BGK zaprezentował raport „Idea 3W. Perspektywy rozwoju”, w którym m.in. opisano, jakie technologie z obszaru 3W mogą zmieniać otaczającą nas rzeczywistość. Podczas pierwszego roku funkcjonowania idei 3W powołano również Radę 3W, a także utworzono Interdyscyplinarne Centrum Innowacji 3W, które ma usprawnić proces komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań z obszaru wody, wodoru i węgla.

Ekosystem 3W

Obecnie ekosystem 3W tworzą podmioty i organizacje ze świata biznesu, nauki na czele z Siecią Badawczą Łukasiewicz, eksperci Rady 3W oraz zaangażowana społeczność. We wrześniu tego roku do ekosystemu dołączyło ośmiu nowych uczestników.

– Cieszę się, że kolejne organizacje widzą potencjał współpracy, którą rozwijamy w inicjatywie 3W. Już 20 podmiotów, które działają w przynajmniej jednym obszarze z trzech: wodzie, wodorze i węglu, zdecydowało się dołączyć do świata 3W. To najlepsze potwierdzenie słuszności naszej wizji zrównoważonej przyszłości, u której podstaw leży wymiana wiedzy i doświadczeń wielu podmiotów, m.in. ze świata biznesu, nauki i administracji – powiedział Maciej Przybyła, dyrektor zarządzający pionem strategii i wsparcia biznesu w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Aktualne informacje na temat 3W można znaleźć na stronie idea3w.org. Wyniki konkursu „3W: woda, wodór, węgiel” zostaną ogłoszone 7 grudnia 2022 r. podczas II Kongresu 3W oraz opublikowane na łamach Dziennika Gazety Prawnej
i w internecie.

– Woda, węgiel, wodór są niezbędne do życia oraz w gospodarce. Potrzebne są nam bardzo czyste, efektywne i pożyteczne technologie dotyczące 3W – i dużo większa niż dziś świadomość ich znaczenia. Każdy dobry pomysł jest na wagę złota – mówi Krzysztof Jedlak, redaktor naczelny „Dziennika Gazety Prawnej”.

– Zapraszamy serdecznie do udziału w konkursie. Mam nadzieję, że wspólnie z uczestnikami będziemy współtworzyć innowacyjną i zrównoważoną polską gospodarkę – podsumowuje Beata Daszyńska-Muzyczka.

 

Nagrody

W każdej z kategorii konkursu: prac licencjackich, magisterskich i dyplomowych, przewidziano trzy nagrody pieniężne: 10 tys. zł, 5 tys. zł oraz 2 tys. zł ufundowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

 

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna

Szczegółowe informacje o konkursie znajdziecie pod tym linkiem.

Artykuł z kategorii:

woda wodór węgiel