Przejdź do treści
Toyota - BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego i Toyota podpisują list intencyjny w ramach inicjatywy 3W

Strzałka

Idea 3W została zapoczątkowana w 2021 roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inicjatywa buduje i integruje społeczność m.in. naukowców, przedsiębiorców i przedstawicieli sektora publicznego. Tworzy innowacyjny sektor gospodarki, który łączy wodę, wodór i węgiel w spójny ekosystem społeczno-gospodarczy. W kwietniu dołączyło do niego pięć polskich firm, a teraz do świata 3W dołącza także Toyota Central Europe – jeden z pierwszych producentów seryjnych samochodów na wodór.

- Z Toyotą łączą nas wspólne wartości związane ze zrównoważonym rozwojem oraz przekonanie, że zmiany klimatu wymagają inwestycji w nowoczesne i odnawialne źródła energii – czyli m.in. w wodór. Cieszę się, że do inicjatywy 3W Banku Gospodarstwa Krajowego i grona firm 3W dołącza Toyota – partner, z którym wspólnie będziemy inicjować działania na rzecz rozwoju infrastruktury wodorowej i przyjaznego otoczenia prawnego w tym zakresie – powiedział Adam Żelezik, dyrektor Biura Inicjatyw Strategicznych BGK.

Wodór przede wszystkim

Bank Gospodarstwa Krajowego i Toyota dostrzegli potencjał współpracy w zakresie upowszechniania idei 3W i zadeklarowali chęć współdziałania, głównie w temacie wykorzystania wodoru jako paliwa przyszłości. Zespoły eksperckie obu podmiotów będą popularyzować wiedzę na temat jego użycia w transporcie oraz roli, jaką odgrywa w procesie transformacji energetycznej. Zakres współpracy obejmie także inicjowanie i koordynowanie działań, które wpłyną na rozwój infrastruktury wodorowej i przyjaznego dla niej otoczenia prawnego.

Transformacja i dywersyfikacja źródeł pozyskiwania energii oraz budowanie bezpieczeństwa energetycznego to wyzwania dnia dzisiejszego. Technologie wodorowe mogą odegrać wiodącą rolę w tych procesach. Strategia Toyoty wprowadzenia na rynek zeroemisyjnego transportu, którego paliwem jest czysty wodór, odpowiada na te wyzwania i wpisuje się w cele Polskiej Strategii Wodorowej. Partnerstwo z Bankiem Gospodarstwa Krajowego stwarza możliwości zintegrowanego i skutecznego działania na rzecz efektywnej realizacji tych celów – powiedział Cezary Kaczmarczyk – Dyrektor Regionalny TCE.

Wymiana wiedzy i wsparcie

Sygnatariusze mają także wspierać działania powołanego w maju przez BGK, Sieć Badawczą Łukasiewicz i wiodące polskie uczelnie Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W. Ośrodek powstał, by usprawniać proces komercjalizacji rozwiązań z obszaru wody, wodoru i węgla, a także wzmacniać współpracę nauki i biznesu. Eksperci BGK i Toyota zamierzają przygotowywać materiały, opracowania i raporty, które dotyczą 3W i będą przydatne dla działalności ICI 3W.

Istotnym elementem wspólnej działalności będzie również tworzenie przyjaznego ekosystemu, który ułatwi wymianę wiedzy – pozwoli na rozwój kadr i edukację w obszarze zrównoważonego wykorzystania trzech zasobów oraz współzależności między nimi. Oba podmioty chcą także uzyskiwać wsparcie dla innowacyjnych projektów, które adresują odpowiedzialne wykorzystanie wody, wodoru i nowoczesnych technologii węglowych w przemyśle motoryzacyjnym i transporcie.

Toyota to największy na świecie producent aut z niskoemisyjnym napędem hybrydowym, który angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. W 2015 roku Toyota ogłosiła strategię Toyota Environmental Challenge 2050, która odnosi się do kluczowych globalnych problemów związanych z ochroną środowiska i klimatu. Nisko- i bezemisyjna motoryzacja jest jednym z głównych środków do tego celu. Toyota jest jednym z pierwszych producentów seryjnych samochodów na wodór i traktuje technologie wodorowe jako niezbędny element dekarbonizacji gospodarki.

Artykuł z kategorii:

woda wodór węgiel

Załączniki

TOYOTA BGK 1

TOYOTA BGK 1

JPG 0.89 MB Pobierz Pobierz
TOYOTA BGK 2

TOYOTA BGK 2

JPG 0.83 MB Pobierz Pobierz
TOYOTA BGK 3

TOYOTA BGK 3

JPG 0.86 MB Pobierz Pobierz
TOYOTA BGK 4

TOYOTA BGK 4

JPG 0.69 MB Pobierz Pobierz
PODPISANIE LISTU INTECYNEGO POP 1 Z MIRAI

PODPISANIE LISTU INTECYNEGO POP 1 Z MIRAI

DOCX

BGK i Toyota podpisują list intencyjny w ramach inicjatywy 3W | Informacja prasowa

DOCX 0.21 MB Pobierz Pobierz
PDF

BGK i Toyota podpisują list intencyjny w ramach inicjatywy 3W | Informacja prasowa

PDF 0.14 MB Pobierz Pobierz