Bank Gospodarstwa Krajowego i Toyota podpisują list intencyjny w ramach inicjatywy 3W

Toyota Central Europe dołączyła do grona partnerów biznesowych Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach inicjatywy 3W, skupionej wokół wody, wodoru i węgla. Toyota i BGK deklarują wspólne działania na rzecz upowszechniania Idei 3W – m.in. poprzez wymianę wiedzy i wsparcie działań Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W.

Toyota - BGK
30 czerwca 2022

Idea 3W została zapoczątkowana w 2021 roku przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Inicjatywa buduje i integruje społeczność m.in. naukowców, przedsiębiorców i przedstawicieli sektora publicznego. Tworzy innowacyjny sektor gospodarki, który łączy wodę, wodór i węgiel w spójny ekosystem społeczno-gospodarczy. W kwietniu dołączyło do niego pięć polskich firm, a teraz do świata 3W dołącza także Toyota Central Europe – jeden z pierwszych producentów seryjnych samochodów na wodór.

- Z Toyotą łączą nas wspólne wartości związane ze zrównoważonym rozwojem oraz przekonanie, że zmiany klimatu wymagają inwestycji w nowoczesne i odnawialne źródła energii – czyli m.in. w wodór. Cieszę się, że do inicjatywy 3W Banku Gospodarstwa Krajowego i grona firm 3W dołącza Toyota – partner, z którym wspólnie będziemy inicjować działania na rzecz rozwoju infrastruktury wodorowej i przyjaznego otoczenia prawnego w tym zakresie – powiedział Adam Żelezik, dyrektor Biura Inicjatyw Strategicznych BGK.

Wodór przede wszystkim

Bank Gospodarstwa Krajowego i Toyota dostrzegli potencjał współpracy w zakresie upowszechniania idei 3W i zadeklarowali chęć współdziałania, głównie w temacie wykorzystania wodoru jako paliwa przyszłości. Zespoły eksperckie obu podmiotów będą popularyzować wiedzę na temat jego użycia w transporcie oraz roli, jaką odgrywa w procesie transformacji energetycznej. Zakres współpracy obejmie także inicjowanie i koordynowanie działań, które wpłyną na rozwój infrastruktury wodorowej i przyjaznego dla niej otoczenia prawnego.

Transformacja i dywersyfikacja źródeł pozyskiwania energii oraz budowanie bezpieczeństwa energetycznego to wyzwania dnia dzisiejszego. Technologie wodorowe mogą odegrać wiodącą rolę w tych procesach. Strategia Toyoty wprowadzenia na rynek zeroemisyjnego transportu, którego paliwem jest czysty wodór, odpowiada na te wyzwania i wpisuje się w cele Polskiej Strategii Wodorowej. Partnerstwo z Bankiem Gospodarstwa Krajowego stwarza możliwości zintegrowanego i skutecznego działania na rzecz efektywnej realizacji tych celów – powiedział Cezary Kaczmarczyk – Dyrektor Regionalny TCE.

Wymiana wiedzy i wsparcie

Sygnatariusze mają także wspierać działania powołanego w maju przez BGK, Sieć Badawczą Łukasiewicz i wiodące polskie uczelnie Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W. Ośrodek powstał, by usprawniać proces komercjalizacji rozwiązań z obszaru wody, wodoru i węgla, a także wzmacniać współpracę nauki i biznesu. Eksperci BGK i Toyota zamierzają przygotowywać materiały, opracowania i raporty, które dotyczą 3W i będą przydatne dla działalności ICI 3W.

Istotnym elementem wspólnej działalności będzie również tworzenie przyjaznego ekosystemu, który ułatwi wymianę wiedzy – pozwoli na rozwój kadr i edukację w obszarze zrównoważonego wykorzystania trzech zasobów oraz współzależności między nimi. Oba podmioty chcą także uzyskiwać wsparcie dla innowacyjnych projektów, które adresują odpowiedzialne wykorzystanie wody, wodoru i nowoczesnych technologii węglowych w przemyśle motoryzacyjnym i transporcie.

Toyota to największy na świecie producent aut z niskoemisyjnym napędem hybrydowym, który angażuje się w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. W 2015 roku Toyota ogłosiła strategię Toyota Environmental Challenge 2050, która odnosi się do kluczowych globalnych problemów związanych z ochroną środowiska i klimatu. Nisko- i bezemisyjna motoryzacja jest jednym z głównych środków do tego celu. Toyota jest jednym z pierwszych producentów seryjnych samochodów na wodór i traktuje technologie wodorowe jako niezbędny element dekarbonizacji gospodarki.

TOYOTA BGK 1 TOYOTA BGK 1
jpg 0.9 MB
TOYOTA BGK 2 TOYOTA BGK 2
jpg 0.8 MB
TOYOTA BGK 3 TOYOTA BGK 3
jpg 0.9 MB
TOYOTA BGK 4 TOYOTA BGK 4
jpg 0.7 MB
PODPISANIE LISTU INTECYNEGO POP 1 Z MIRAI
mov 1080p 178.0 MB
MP4_1080P 59.1 MB
MP4_720P 30.9 MB
MP4_360P 10.2 MB
MP3_CBR96 1.3 MB
BGK i Toyota podpisują list intencyjny w ramach inicjatywy 3W | Informacja prasowa
docx 0.2 MB
BGK i Toyota podpisują list intencyjny w ramach inicjatywy 3W | Informacja prasowa
pdf 0.1 MB

Serwis pozostawia informacje na urządzeniach końcowych użytkowników (pliki cookies) i korzysta z tych informacji w celu ułatwienia użytkowania serwisu. Jeżeli w ustawieniach przeglądarki dopuściłeś przechowywanie plików cookies, będą one pozostawione na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies.