BGK podpisuje umowę o ustanowieniu Mazowieckiej Doliny Wodorowej w Płocku

8 kwietnia 2022 r. w Płocku powstała Mazowiecka Dolina Wodorowa, gdzie produkowany będzie wodór wykorzystywany m.in. w transporcie, energetyce, gospodarce komunalnej i rolnictwie. Wśród sygnatariuszy umowy jest Bank Gospodarstwa Krajowego, inicjator Idei 3W, która koncentruje się wokół zrównoważonego wykorzystania trzech zasobów: wody, wodoru i węgla nieenergetycznego.

IMG 2313
08 kwietnia 2022

Działalność Mazowieckiej Doliny Wodorowej opiera się na czterech filarach: budowie łańcucha wartości wodoru, realizacji projektów badawczo-rozwojowych, kształceniu wyspecjalizowanych kadr i prowadzeniu działalności na rzecz wsparcia procesów regulacyjnych.  

Bank Gospodarstwa Krajowego jest bankiem rozwoju i jego misją jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego Polski. Projekty związane z wodorem, który jest przyszłością energetyki, znajdują się zatem w kręgu zainteresowania Banku.  

IMG 2310

 – Zielony wodór to przyszłość energetyki, a jego wytwarzanie na masową skalę z OZE to tylko kwestia czasu. Możemy spodziewać się, że aktualna sytuacja geopolityczna tylko przyspieszy pojawienie się technologii zeroemisyjnych w naszym codziennym życiu. Jako BGK dostrzegamy potencjał i rolę wodoru dla zrównoważonego rozwoju Polski, dlatego od 2021 rozwijamy inicjatywę 3W woda-wodór-węgiel – powiedział Włodzimierz Kocon, wiceprezes zarządu BGK. – W ramach 3W tworzymy warunki do wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy światem nauki, biznesu i administracji. Chcemy wykorzystać potencjał, jaki tkwi w synergicznym myśleniu o tych trzech zasobach: wodzie, bez której nie ma życia i która potrzebna jest do produkcji czystego wodoru jako paliwa przyszłości oraz technologiach węglowych, które są podstawą nowoczesnej inżynierii materiałowej.  

Wodór to przyszłość energetyki a rozwój technologii wodorowych to szansa na uzyskanie przewagi konkurencyjnej w skali całej gospodarki. Polska jest piątym producentem wodoru na świecie z produkcją na poziomie jednego miliona ton rocznie. Polski wodór w przeważającej większości nie jest „zielony”, dysponujemy jednak odpowiednim know-how i doświadczeniem na tym polu. To unikalna szansa na to, by nasz kraj stał się jednym z liderów także w produkcji zielonego, bezemisyjnego wodoru.  

Idea 3W 

Podpisanie aktu założycielskiego Mazowieckiej Doliny Wodorowej jest zgodne z założeniami zapoczątkowanej przez BGK inicjatywy „3W: woda-wodór-węgiel”. W jej ramach Bank Gospodarstwa Krajowego oddziałuje na wzmocnienie współpracy pomiędzy naukowcami, administracją i przedsiębiorcami, którzy realizują projekty w obszarze odpowiedzialnego zarządzania zasobami wody, technologii wodorowych oraz innowacyjnych materiałów węglowych. 

Celem inicjatywy 3W jest również budowanie kapitału społecznego oraz wzmacnianie świadomości i postaw konsumenckich sprzyjających rozwojowi sektora 3W. W ten sposób BGK włącza się w proces tworzenia innowacyjnego sektora gospodarki, opartego o niespotykany nigdzie na świecie model, który łączy wodę, wodór i węgiel w spójny ekosystem społeczno-gospodarczy.  

Bank Gospodarstwa Krajowego to państwowy bank rozwoju, jedyna taka instytucja w Polsce. BGK wspiera zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Jego działania wpływają na powstawanie miejsc pracy, budowę mieszkań, rozwój infrastruktury i poprawę jakości powietrza. Bank dba o przyszłe pokolenia - buduje kapitał społeczny, rozwija przedsiębiorczość i zapewnia odpowiedzialne finansowanie. Jest obecny w każdym regionie Polski, a także za granicą - ma swoje przedstawicielstwa w Brukseli, Londynie, Frankfurcie nad Menem i Amsterdamie. BGK wspiera eksport i ekspansję zagraniczną polskich firm. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i głównym udziałowcem Funduszu Trójmorza, który inwestuje w infrastrukturę transportową, energetyczną i cyfrową w krajach regionu Trójmorza. BGK, poprzez współpracę z biznesem, sektorem publicznym i instytucjami finansowymi, odpowiada na potrzeby gospodarcze oraz podejmuje szereg inicjatyw promujących zrównoważony rozwój. 

Serwis pozostawia informacje na urządzeniach końcowych użytkowników (pliki cookies) i korzysta z tych informacji w celu ułatwienia użytkowania serwisu. Jeżeli w ustawieniach przeglądarki dopuściłeś przechowywanie plików cookies, będą one pozostawione na Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Przeczytaj więcej o cookies.