Nowoczesne metody pozyskiwania wodoru są oparte na energii pochodzącej z odnawialnych źródeł, a wodór ma duży potencjał jako stabilne źródło energii. Unikalne cechy wodoru oraz postęp technologiczny sprawiają, że wodór stanie się kluczowym medium w walce z dekarbonizacją gospodarki Europy i innych regionów świata. Jego powszechność występowania w związkach organicznych i nieorganicznych czyni z tego pierwiastka uniwersalny nośnik energii.

 

Przeczytaj cały artykuł