Przejdź do treści
Baner 11 (7)

Nauczyciele szkół ponadpodstawowych poszerzą wiedzę na temat wody, wodoru i węgla pierwiastkowego. Ruszył nabór na szkolenie „Idea 3W dla nauczycieli”.

Strzałka

Wystartował nabór na pierwszą edycję pilotażowego kursu online „Idea 3W dla nauczycieli” organizowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego/Idea 3W, w którym weźmie udział około 50 pedagogów ze szkół ponadpodstawowych z całej Polski. Każdy, kto ukończy kurs otrzyma imienny certyfikat oraz uzyska możliwość pobrania bezpłatnych materiałów edukacyjnych do samodzielnego poprowadzenia lekcji dla młodzieży na temat trzech zasobów życia: wody, wodoru i węgla pierwiastkowego.

Celem szkolenia „Idea 3W dla nauczycieli” jest zwiększenie stanu wiedzy i świadomości na temat odpowiedzialnego zarządzania nieodnawialnymi zasobami, którymi dysponujemy jako społeczeństwo.

Bez zasobów 3W nie ma życia. Świadomość, że stanowią one podstawę rozwoju świata dla przyszłych pokoleń jest ważnym elementem edukacji społecznej i środowiskowej – mówi dr Sylwia Arasiewicz-Dulnik, ekspert ds. współpracy z uczelniami Biuro Innowacji 3W w BGK. – Chcemy szerzyć wiedzę na temat 3W wśród nauczycieli szkół średnich i za ich pośrednictwem docierać z ideą 3W do młodych ludzi i wpływać na postawę i stosunek do świata młodego pokolenia – przekonuje dr Sylwia Arasiewicz-Dulnik.

Forma szkolenia „Idea 3W dla nauczycieli”

Szkolenie odbywa się w formie online, za pośrednictwem platformy Howspace. Kurs powstał na bazie materiałów przygotowanych przez naukowców z Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W – prof. dra hab. Ryszarda Naskręckiego (UMCS w Lublinie), dra hab. inż. Łukasza Klapiszewskiego, prof. PP (Politechnika Poznańska) oraz dra Artura Małolepszego (Politechnika Warszawska). Eksperci opracowali trzy moduły odpowiadające kolejno zasobom wody, wodoru i węgla pierwiastkowego. Kurs adresowany jest do nauczycieli szkół średnich publicznych, społecznych i prywatnych, uczących biologii, geografii, chemii, fizyki, wychowania fizycznego, a także wychowawców klas.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby stworzyć angażujące treści, które nie są trywialne, ale interesujące oraz inspirujące. Zdajemy sobie sprawę z tego, że najpierw musimy pozyskać nauczycieli jako ambasadorów idei 3W aby potem za ich pośrednictwem dotrzeć do młodych ludzi. Liczymy, że udział w naszym szkoleniu będzie ciekawą przygodą, do udziału w której nauczyciele następnie zaproszą swoich uczniów – mówi dr hab. inż. Łukasz Klapiszewski, prof. Politechniki Poznańskiej, Lider Interdyscyplinarnego Centrum Innowacji 3W.

Każdy zarejestrowany uczestnik szkolenia otrzyma link do platformy dostępnej z poziomu dowolnej przeglądarki internetowej zarówno na laptopie jak i smartfonie. Od momentu pierwszego zalogowania link będzie aktywny przez miesiąc. W tym czasie nauczyciel będzie mógł zapoznawać się z materiałami bez ograniczeń czasowych. Taka elastyczna formuła pozwoli na realizację kursu w dowolnym czasie, do końca roku szkolnego.

Szkolenie zakończy się krótkim testem wiedzy, po zaliczeniu którego zostaną wydane imienne certyfikaty uczestnictwa. Dodatkowym benefitem będzie możliwość pobrania materiałów (scenariuszy) do samodzielnego przeprowadzenia lekcji w tym: prezentacji, kart pracy, linków do filmów, zdjęć, map myśli do uzupełnienia przez uczniów czy quizów. 

Podczas lekcji 3W uczniowie będą mieli możliwość rozwijania kompetencji, takich jak kreatywność, myślenie krytyczne, rozwiązywanie problemów i współpraca. Lepiej zrozumieją znaczenie zarządzania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, wodór i węgiel pierwiastkowy, dla przyszłości Polski i świata. Nauczą się także, jak ich codzienne decyzje i działania, takie jak oszczędzanie wody czy wybór zrównoważonych źródeł energii, mogą przyczyniać się do ochrony zasobów naturalnych.

Dzięki kursowi chcemy nie tylko wspierać nauczycieli w ich rozwoju, ale również inspirować uczniów do nabywania kompetencji przyszłości. Nasze scenariusze lekcji pomogą młodzieży zrozumieć złożoność problemów środowiskowych oraz rolę technologii i innowacji we współczesnym świecie – podsumowuje dr Sylwia Arasiewicz-Dulnik.

Jak wziąć udział w szkoleniu?

Aby wziąć udział w szkoleniu „Idea 3W dla nauczycieli” należy wypełnić FORMULARZ. Zapisy są prowadzone do 4 czerwca lub do wyczerpania limitu miejsc – 50 osób.

 

 

***

Rozwijana przez Bank Gospodarstwa Krajowego Idea 3W koncentruje się na 3 kluczowych zasobach, które są fundamentem życia na ziemi: wodzie, wodorze i węglu pierwiastkowym. 3W wspiera świat nauki, biznesu i administracji w rozwoju nowoczesnych technologii, które stosowane są w przemyśle, energetyce i medycynie. Ma za zadanie budować i integrować społeczność utalentowanych naukowców, ambitnych studentów, odważnych przedsiębiorców, wizjonerskich organizacji pozarządowych i odpowiedzialnych przedstawicieli sektora publicznego, instytucji finansowych oraz aktywizować społeczeństwo.

Załączniki

Szkolenie dla nauczycieli

Szkolenie dla nauczycieli

PNG 0.08 MB Pobierz Pobierz