Przejdź do treści
Baner 11 (7)

Rewolucja w oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie

Strzałka

Dobiegła końca modernizacja stacji zlewnej należącej do Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej (PGK) Krasnystaw. Obiekt został wytypowany na podstawie ogólnopolskiego badania stanu technicznego stacji zlewnych w całej Polsce, przeprowadzonego przez firmę Ścieki Polskie we współpracy z polskim bankiem rozwoju BGK – pomysłodawcą idei 3W – oraz Instytutem Edukacji Środowiskowej.

Stacja zlewna w Krasnymstawie została wybrana do modernizacji z uwagi na duży wolumen przyjmowanych ścieków i potrzebę usprawnienia procesów technologicznych. Firma Ścieki Polskie zamontowała tam najnowocześniejszą w Polsce kontenerową stację zlewną wraz z oprogramowaniem, które pozwala w czasie rzeczywistym monitorować dowożone nieczystości płynne. 

– Kontrola ilości i jakości ścieków dowożonych, a także ewidencjonowanie wszystkich zbiorników zlokalizowanych w obrębie gminy to obowiązki, które nałożyło na samorządy najnowsze prawodawstwo. Inwestycja w Krasnymstawie obrazuje jak ważną rolę w wypełnianiu założeń ustawowych pełni poprawnie funkcjonująca stacja zlewna – mówi Wojciech Witowski, CEO Ścieki Polskie.

Jak wynika z przeprowadzonego w 2023 roku badania „Stan techniki stacji zlewnych w Polsce” [1] – opóźnienia techniczne i technologiczne, niespełnione wymogi prawne, braki w wyposażeniu oraz niepoprawne ewidencjonowanie ścieków – to główne problemy, z którymi mierzą się stacje zlewne w naszym kraju. Aż 45,2% z przebadanych kontenerowych stacji nie ma wyposażenia, które służy do separowania zanieczyszczeń stałych. 89,2% stacji zlewnych nie spełnia wymogów rozporządzenia Ministra Infrastruktury w zakresie poprawnego potwierdzania każdorazowego zrzutu nieczystości na stacji zlewnej.

– Badanie potwierdziło, że polskie stacje zlewne wymagają niezbędnych inwestycji, które dostosują ich działanie do najnowszych wymogów prawnych. Modernizacja przeprowadzona w Krasnymstawie jest przykładem takiej inwestycji. Ten projekt pokazuje jak ważne dla systemu ściekowego jest poprawne funkcjonowanie stacji zlewnych. Takie inwestycje są konieczne, ponieważ usprawnienie kontroli i raportowania dostarczanych nieczystości przekłada się bezpośrednio na ograniczenie zanieczyszczenia środowiska – mówi Marek Zieliński z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Uroczyste otwarcie zmodernizowanej stacji zlewnej, odbędzie się 21 marca o godzinie 12:00 na terenie oczyszczalni ścieków w Krasnymstawie.

[1] Pełen raport można pobrać ze strony: www.badanie.zlewnia.online/raport

Artykuł z kategorii:

woda

Załączniki

Modelowa stacja zlewna w Krasnymstawie

Modelowa stacja zlewna w Krasnymstawie

PNG 1,01 MB Pobierz Pobierz
otwarcie stacji zlewnej w Krasnymstawie fot  Ścieki Polskie (8)

otwarcie stacji zlewnej w Krasnymstawie fot Ścieki Polskie (8)

JPG 6,89 MB Pobierz Pobierz
otwarcie stacji zlewnej w Krasnymstawie fot  Ścieki Polskie (7)

otwarcie stacji zlewnej w Krasnymstawie fot Ścieki Polskie (7)

JPG 9,25 MB Pobierz Pobierz
otwarcie stacji zlewnej w Krasnymstawie fot  Ścieki Polskie (6)

otwarcie stacji zlewnej w Krasnymstawie fot Ścieki Polskie (6)

JPG 2,89 MB Pobierz Pobierz
otwarcie stacji zlewnej w Krasnymstawie fot  Ścieki Polskie (5)

otwarcie stacji zlewnej w Krasnymstawie fot Ścieki Polskie (5)

JPG 2,47 MB Pobierz Pobierz
otwarcie stacji zlewnej w Krasnymstawie fot  Ścieki Polskie (3)

otwarcie stacji zlewnej w Krasnymstawie fot Ścieki Polskie (3)

JPG 10,45 MB Pobierz Pobierz
otwarcie stacji zlewnej w Krasnymstawie fot  Ścieki Polskie (1)

otwarcie stacji zlewnej w Krasnymstawie fot Ścieki Polskie (1)

JPG 2,44 MB Pobierz Pobierz
Przecięcie wstęgi

Przecięcie wstęgi

JPG 0,60 MB Pobierz Pobierz