Przejdź do treści
porozumienie wodorowe

Porozumienie z ITWL krokiem do certyfikacji wodoru

Strzałka

Idea 3W podjęła współpracę z Instytutem Technicznym Wojsk Lotniczych (ITWL), w zakresie opracowania założeń do systemu certyfikacji wodoru zgodnie z ustalonymi standardami, które potwierdzą nie tylko jego pochodzenie, ale także umożliwią monitorowanie procesu produkcji wodoru pod względem emisji dwutlenku węgla.

Porozumienie zawarte z ITWL to istotny krok na drodze do bezpiecznej i czystej energii oraz kluczowy etap w procesie wodoryzacji gospodarki, którego celem jest ustabilizowanie i uregulowanie prawnych aspektów produkcji wodoru.

90% wodoru do zastosowań przemysłowych jest wytwarzana z gazu ziemnego lub węgla. Jest to tzw. szary wodór, którego produkcja i użycie negatywnie wpływają na środowisko. Najcenniejszym z perspektywy zrównoważonego rozwoju polskiej gospodarki jest wodór zielony lub fioletowy. Źródłami energii użytej w procesie wytwarzania jest wtedy odpowiednio OZE lub energia jądrowa.

- Ważnym etapem w rozwoju gospodarki wodorowej jest opracowanie powszechnego systemu certyfikacji źródeł pochodzenia i czystości wodoru. Wdrożenie takiego systemu jest warunkiem niezbędnym do powszechnej dekarbonizacji polskiej gospodarki w oparciu o nisko- i zeroemisyjny wodór. Brak sprawnego systemu certyfikacji może istotnie spowolnić ten proces – powiedział Adam Żelezik, dyrektor Departamentu 3W w Banku Gospodarstwa Krajowego.

Porozumienie obejmuje opracowanie założeń do systemu certyfikacji wodoru i nośników wodoru w zakresie emisji gazów cieplarnianych na postawie analizy stanu prawnego w Polsce i Unii Europejskiej.

System certyfikacji wodoru jest warunkiem poprawnie funkcjonującego rynku wodoru, szczególnie w przypadku dywersyfikacji procesów jego wytwarzania oraz importu spoza UE. Założenia do systemu certyfikacji oparte będą na doświadczeniach zespołu ITWL zdobytych podczas prac związanych z wprowadzeniem biokomponentów i komponentów syntetycznych na polski rynek paliw, w tym tak szczególny jakim jest rynek paliw lotniczych – powiedział ppłk dr inż. Tomasz Białecki, Kierownik Zakładu Materiałów Pędnych i Smarów ITWL.

Wyniki prac nad założeniami do systemu certyfikacji wodoru poznamy jesienią tego roku. 

Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie certyfikacji jakościowej biopaliw i dysponuje Jednostką Certyfikującą Wyroby. Kadra Instytutu posiada doświadczenie we wdrażaniu systemu monitorowania i kontrolowania jakości paliw, normalizacji oraz wprowadzania nowych gatunków paliw na rynek.

Artykuł z kategorii:

wodór

Załączniki

IMG 6960

IMG 6960

JPG 0.13 MB Pobierz Pobierz
porozumienie wodorowe

porozumienie wodorowe

JPG 0.32 MB Pobierz Pobierz