Przejdź do treści
Studenci na stażu

Staże i praktyki w firmach ze świata 3W

Strzałka

Przedstawiamy poniżej oferty pracy, staży i praktyk oferowane przez firmy ze świata 3W. 

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych firm dostępne są w pliku do pobrania w trzeciej kolumnie.

 

1.

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Gospodarstwa Krajowego to polski bank rozwoju – jedyna taka instytucja w Polsce. Bank aktywnie wspiera rozwój społeczno-gospodarczy kraju. Realizując strategiczne projekty rozwojowe, finansuje m.in. największe inwestycje infrastrukturalne, zwiększa dostęp Polaków do mieszkań oraz pobudza przedsiębiorczość polskich firm w kraju i za granicą.

Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zrównoważony biznes, dlatego bank podejmuje szereg inicjatyw promujących przedsiębiorczość, innowacje, ekologię i uczciwe traktowanie pracowników, partnerów i klientów.

Pobierz

ofertę

2. 

Instytut Nowych Materiałów i Technologii-logo

Instytut Nowych Materiałów i Technologii UMK

Toruń

Spółka Instytut Nowych Materiałów i Technologii jest spółką spin-off, w której pracują osoby realizujące badania z zakresu badań podstawowych oraz B+R. Celem aktualnie realizowanego w Zespole projektu badawczego jest otrzymanie katalizatorów zawierających grafen o strukturze 3D wzbogaconej w heteroatomy, tlenki metali i tlenki metali typu perowskit. Kluczową innowacją realizowaną przez Zespół jest synteza nowych materiałów elektrodowych wolnych od metali szlachetnych.Pobierz ofertę
3.

MORATEX Logo gradient+nazwa+instytut

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX”

Łódź

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” jest instytutem badawczym, w którym funkcjonują trzy laboratoria badawcze: Laboratorium Badań Metrologicznych, Laboratorium Badań Balistycznych, Laboratorium Badań Chemicznych spełniające wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 oraz Zakład Certyfikacji Wyrobów spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 – akredytowane przez PCA oraz MON.

Instytut Technologii Bezpieczeństwa „MORATEX” prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe oraz prace wdrożeniowe w dyscyplinie inżynierii materiałowej, których efekty są stosowane w obszarze bezpieczeństwa państwa.
Pobierz ofertę
4.

wodociągi leszczyńskie

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Leszno

Przedmiotem działalności spółki jest:

- produkcja i dostawa wody dla ludności i innych odbiorców,
- odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 
- prowadzenie działalności eksploatacyjnej i konserwacyjnej oraz remontowej urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, 
- działalność inwestycyjna i rozwojowa

Pobierz ofertę
5.

NAIAD biae to

Naiad Water Investments

Naiad Water Investments to start-up, który łączy sztuczną inteligencję, technologię blockchain z szeroko pojęty rynkiem wody (blue market) oraz rolnictwem precyzyjnym. Dzięki zbieraniu i analizie danych ma możliwość zoptymalizowania procesów nawadniania w rolnictwie. 

Naiad to także inwestycja w realne aktywa jak ziemia i źródła wody, które będą podstawą przeniesienia technologii do realnych warunków.
Pobierz ofertę
6.

Sygnis SA Transparent RGB

Sygnis S.A.

Warszawa

Sygnis Spółka Akcyjna to polska firma deeptech specjalizująca się w realizacji pionierskich projektów badawczo-rozwojowych w czterech głównych segmentach działalności: nowe technologie addytywne, energetyka, biotechnologia i nanotechnologia.

Spółka zajmuje się dostawami maszyn specjalistycznych dla przedsiębiorstw i instytutów naukowych, realizacją serii produkcyjnych z wykorzystaniem zasobów własnego parku maszynowego, a także budową maszyn na zlecenie. Sygnis SA, notowana na giełdzie NewConnect od grudnia 2021 roku, jest jedną z najszybciej rosnących firm z sektora produkcji addytywnej w Polsce.
Pobierz ofertę
7.

logotog1

Torpol Oil&Gas Sp. z o.o.

Firma Torpol Oil&Gas Sp. z o.o. powstała w 2013 r. na bazie kompetentnego zespołu specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w sektorze oil & gas.

Zakres działalności firmy:
- projektowanie - kompleksowa realizacja prac projektowych we wszystkich branżach
- dostawy - realizacja dostaw bazująca na własnym bądź powierzonym projekcie oraz dostawach inwestorskich
- wykonawstwo – realizacja prac oparta własne oraz zewnętrzne siły wykonawcze umożliwiające budowę instalacji technologicznych
Pobierz ofertę

Artykuł z kategorii:

woda wodór węgiel

Załączniki

PDF

INMT UMK

PDF 0.54 MB Pobierz Pobierz
PDF

MORATEX

PDF 0.55 MB Pobierz Pobierz
PDF

MPWIK Leszno

PDF 0.50 MB Pobierz Pobierz
PDF

NAIAD

PDF 0.47 MB Pobierz Pobierz
PDF

SYGNIS

PDF 0.71 MB Pobierz Pobierz
PDF

TORPOL

PDF 0.62 MB Pobierz Pobierz