Przejdź do treści
Swiat 3W vol  5

14 nowych organizacji w świecie 3W

Strzałka

Nowe organizacje są kolejnymi spośród kilkudziesięciu zintegrowanych w świecie 3W, które zdecydowały się dołączyć do strategicznej inicjatywy Banku Gospodarstwa Krajowego. Ich wiedza i doświadczenie w technologiach wodnych, wodorowych oraz nowoczesnych technologii węglowych pomogą zbudować w Polsce innowacyjny hub oparty o 3W. To nowe spojrzenie na konkurencyjną i nowoczesną gospodarkę, którą BGK buduje od ponad roku.

- Synergia zasobów i potencjałów, zwłaszcza intelektualnych, którymi dysponujemy w naszym kraju to klucz do sukcesu polskich przedsiębiorców na międzynarodowych rynkach. Za cel postawiliśmy sobie budowę platformy do współpracy wielu środowisk: nauki, biznesu, administracji publicznej i konsekwentnie ten cel realizujemy. Najlepszym dowodem jest już kilkadziesiąt organizacji – a ta liczba ciągle rośnie – które współdziałają z nami na rzecz rozwoju sektora 3W – powiedział Maciej Przybyła, dyrektor zarządzający pionem strategii Banku Gospodarstwa Krajowego.

Woda – królowa zasobów i życia

Woda to podstawa życia na ziemi, a według inwestorów – ropa XXI wieku. Cztery nowe organizacje w ekosystemie 3W działają w obszarze technologii wodnych. Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych prowadzi badania naukowe, na temat zamkniętego obiegu wody, czyli oszczędnego gospodarowania tym zasobem i wielokrotnego wykorzystywania. Kolejna wodna spółka to RDLS – inicjatywa naukowców Wydziału Biologii UW. Jednym z jej celów jest projektowanie i budowanie pasywnych systemów oczyszczania ścieków typu Constructed Wetland. Instalacje są odporne na zmiany ilości dostarczanych ścieków i zmienny ładunek zanieczyszczeń. Natomiast Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Żorach oferuje szeroki zakres działań, które zapewniają sprawne funkcjonowanie systemu wodno-kanalizacyjnego w tym mieście. Podobnie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tarnowskich Górach, które doprowadza wodę do mieszkań, odprowadza i oczyszcza ścieki oraz proponuje rozwiązania dla poprawy efektywności energetycznej.

Wodorowe rozwiązania przyszłości

Wodór często odmieniamy przez wszystkie przypadki. Paliwo przyszłości czy nośnik energii? Polska spółka technologiczna EXDIN Solutions, która właśnie dołączyła do ekosystemu 3W znajduje dla niego wiele rozwiązań. Dla sektora technologii wodorowych dostarcza specjalistyczne możliwości konstrukcyjne, które charakteryzują się wysoką odpornością na zjawisko kruchości wodorowej. Produkty firmy znajdują wykorzystanie przede wszystkim w Stacjach Tankowania Wodoru (HRS), które są przeznaczone zarówno dla transportu ciężkiego (HDV), jak i pojazdów lekkich.

Kolejną firmą, która prowadzi działalność w sektorze wodorowym jest mPower, która rozwinęła kompetencje w obszarze zeroemisyjnego transportu. Spółka rozwija innowacyjne komponenty energoelektroniczne i maszyny elektryczne oraz służy wsparciem technologicznym podczas projektowania, budowy i integracji napędów wodorowych i elektrycznych. To prawdziwy napęd dla zrównoważonego transportu.

Ostatnia z wodorowych spółek, która znalazła się wśród sygnatariuszy listu intencyjnego z BGK to CHEMET S.A. Firma jest producentem wyspecjalizowanego sprzętu do transportu i magazynowania substancji pod wysokim ciśnieniem (LPG, LNG), aparatury procesowej oraz zbiorników kriogenicznych. Od 2018 roku spółka uruchomiła produkcję kompletnych wagonów cystern kolejowych do transportu gazów skroplonych. Obecnie Chemet SA pracuje nad rozszerzeniem swojego portfela produktowego o zbiorniki przeznaczone do magazynowania wodoru.

Węgiel – klucz do innowacji

Nowoczesne technologie węglowe to nadzieja na nowe funkcje i zastosowania w wielu branżach. Nowa spółka w świecie 3W, BeeGraphene, produkuje wysokiej jakości grafen na powierzchni węglika krzemu. Stosuje go w jednostkach badawczo-rozwojowych, które zajmują się badaniami nad elektroniką wykorzystującą grafen. W przyszłości chce stosować go w przemyśle.

Instytut Technik Węglowych tworzy wysokiej jakości komponenty nanowęglowe. To także ośrodek badawczy, który skupia się na rozwijaniu nanotechnologii węglowej, a jego celem jest współtworzenie wielofunkcyjnych i przyjaznych dla środowiska produktów. Instytut jest właścicielem marki CARBON4nano, która jako jedyna w Polsce produkuje m.in. koncentraty i dyspersje na bazie nanorurek węglowych.

Oner Carbon Sp. z o.o. – kolejny sygnatariusz listu intencyjnego – to krajowy producent elementów z włókien węglowych. Flagowym produktem firmy jest lekki wózek inwalidzki do aktywnej rehabilitacji wykonany z włókna węglowego, tytanu i aluminium. W swojej pracy firma wykorzystuje najnowsze technologie takie jak: modelowanie 3d, frezowanie CNC, infuzję czy prasowanie na ciepło.

Synergia zasobów

Synergia to słowo, które w kontekście 3W pojawia się coraz częściej, choć o wyjątkowej współzależności zasobów była mowa już przy powoływaniu inicjatywy. Do świata 3W dołączyły spółki, które w swojej działalności łączą zastosowanie wody, wodoru i węgla – wśród nich są Agencja Rozwoju Regionalnego, Hugo Green Solutions, Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie oraz Tyski Klaster Energii.

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej wspiera konkurencyjność mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz realizuje projekty, których celem jest podnoszenie jakości życia mieszkańców, rozwój rynku pracy, zwiększenie przedsiębiorczości i innowacyjności gospodarki, również w temacie wykorzystania wody, wodoru oraz innowacyjnych technologii węglowych. Firma Hugo Green Solutions wspiera innowacyjność polskiego rolnictwa. Opracowała technologię, która pomaga rozwiązywać problemy związane z uprawą roślin w niesprzyjających warunkach wzrostu, stymuluje rośliny do wzrostu i zwiększa ich odporności na patogeny.

Natomiast krakowskie Centrum Innowacji Uniwersytetu Rolniczego dąży do wspierania współpracy nauki z biznesem oraz do promowania działalności innowacyjnej, w szczególności identyfikacji i wprowadzania do obrotu innowacji i produktów zaawansowanych technologii. Ostatnia z tej grupy organizacja, Tyski Klaster Energii, skupia się na budowie społeczności energetycznych, prowadzeniu i wdrażaniu projektów badawczo-rozwojowych w zakresie technologii wodorowej i ich komercjalizacji. Głównym celem działalności klastra jest rozwój energetyki opartej o odnawialne źródła energii, który służył będzie dążeniu do samowystarczalności energetycznej i poprawie jakości środowiska naturalnego. Ekosystem 3W, który wspiera w rozwoju nowoczesnych technologii wody, wodoru i węgla ciągle się rozwija. Do inicjatywy 3W dołączyło już ponad 40 organizacji, w tym Toyota Central Europe czy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

 

***

Idea 3W koncentruje się na 3 kluczowych zasobach, które są fundamentem życia na ziemi: wodzie, wodorze i węglu (3W). 3W wspiera świat nauki, biznesu i administracji w rozwoju nowoczesnych technologii, które stosowane są w przemyśle, energetyce i medycynie. Ma za zadanie budować i integrować społeczność utalentowanych naukowców, ambitnych studentów, odważnych przedsiębiorców, wizjonerskich organizacji pozarządowych i odpowiedzialnych przedstawicieli sektora publicznego, instytucji finansowych oraz aktywizować społeczeństwo. 

Artykuł z kategorii:

woda wodór węgiel

Załączniki

Swiat 3W vol  5

Swiat 3W vol 5

PNG 4.03 MB Pobierz Pobierz