Przejdź do treści
Baner 11 (7)

Ścieki komunalne – porozumienie Rady i Parlamentu w sprawie oczyszczania i monitorowania

Strzałka

Materiał pochodzi ze strony: wodnesprawy.pl

W poniedziałek, 29 stycznia, Parlament Europejski i Rada Europejska doszły do porozumienia w sprawie nowych przepisów, których przedmiotem są ścieki komunalne. Chodzi o ich zbieranie, oczyszczanie oraz odprowadzanie w taki sposób, aby zapewnić wyższe standardy ochrony środowiska i zdrowia obywateli. Jest to konsekwencja wniosku przedstawionego przez Komisję Europejską w październiku 2022 r. Postulowała ona wtedy o zmianę dyrektywy o oczyszczaniu ścieków komunalnych – lepszym jej dostosowaniu do celów polityki UE, mówiących o działaniach na rzecz klimatu, gospodarki cyrkularnej i redukcji zanieczyszczeń. Są to jedne z kluczowych przepisów utworzonych w ramach unijnego planu wyeliminowania zanieczyszczeń wody, gleby i powietrza.

W ramach porozumienia uzgodniono, że do 2035 r. wszystkie aglomeracje o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) wynoszącej 1000 lub większej będą musiały stosować wtórne oczyszczanie ścieków. Oznacza to usuwanie biodegradowalnej materii organicznej przed odprowadzeniem ścieków do środowiska. Do 2039 r. kraje UE będą musiały stosować oczyszczanie trzeciego stopnia (tj. usuwanie azotu i fosforu) we wszystkich oczyszczalniach obejmujących 150 000 RLM i więcej, a do 2045 r. w tych powyżej 10 000 RLM.

Dodatkowe oczyszczanie, usuwające szerokie spektrum mikrozanieczyszczeń, czyli oczyszczanie czwartego stopnia, będzie obowiązywać wszystkie zakłady działające dla aglomeracji powyżej 150 000 RLM (i powyżej 10 000 RLM na podstawie oceny ryzyka) po 2045 r.

Przeczytaj cały artykuł 

Artykuł z kategorii:

woda