Przejdź do treści
Baner 11 (7)

We Wrocławiu powstaje największa w Polsce instalacja do pozyskiwania energii cieplnej ze ścieków

Strzałka

Materiał pochodzi ze strony: www.cire.pl

Największa w Polsce instalacja do pozyskiwania energii cieplnej ze ścieków – Wrompa – powstaje we Wrocławiu na terenie przepompowni ścieków Port Południe.  W znacznym stopniu zaawansowania znajdują się prace podziemne – to najważniejsze, gdyż to właśnie pod powierzchnią gruntu będzie się znajdować większość instalacji. Następny krok to wzniesienie części naziemnej

Zakończono budowę ścian szczelinowych sięgających 26 metrów w głąb ziemi. Pomogą one w zatrzymaniu dopływu wód gruntowych. Z wykopu została wybrana ziemia i wypompowano wody gruntowe. Na głębokości 13 metrów wylana została warstwa chudego betonu, na której układane są zbrojenia płyty fundamentowej.

Na tym poziomie znajdą się instalacje do podczyszczania ścieków.

Cieszę się, że Fortum powierzyło nam realizację tak ważnej dla inwestycji, jaką jest budowa największej w Polsce instalacji do pozyskiwania energii cieplnej ze ścieków. STRABAG posiada odpowiedni know-how i doświadczenie w budowie obiektów przemysłowych i energetycznych realizowanych dla wielu podmiotów w całym kraju. Budowa tego obiektu jest także zgodna z naszą strategią zrównoważonego rozwoju. 

Przeczytaj cały artykuł 

Artykuł z kategorii:

woda