Przejdź do treści
nowe listy intencyjne

Cztery nowe firmy dołączają do świata 3W

Strzałka

Kolejne organizacje włączają się w inicjatywę Idea 3W Banku Gospodarstwa Krajowego. Wśród organizacji, których przedstawiciele podpisali listy intencyjne z polskim bankiem rozwoju znajdują się: Hydrogen Energy, Lubuskie Stowarzyszenie Wodoru i Biometanu H2OZE, Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki i spółka Waterly.

Ekosystem 3W tworzą podmioty ze świata biznesu, nauki na czele z Siecią Badawczą Łukasiewicz oraz zaangażowana społeczność. W ciągu dwóch lat do świata 3W dołączyło już ponad 200 organizacji, które wdrażają i rozwijają technologie związane z wodą, wodorem i nowoczesnymi technologiami węglowymi. W marcu listy intencyjne podpisały następne cztery: Hydrogen Energy, Lubuskie Stowarzyszenie Wodoru i Biometanu H2OZE, Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki i spółka Waterly.

Aby skutecznie wdrażać nowoczesne technologie, niezbędna jest szeroka współpraca wszystkich uczestników rynku innowacji. Naszym zadaniem jest wsparcie polskich projektów i stworzenie przyjaznych warunków do współpracy środowisk naukowych, biznesu i administracji, przy wsparciu instytucji otoczenia biznesu i sektora finansowego. W ten sposób tworzymy okazje do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań, które realizują cele zrównoważonego rozwoju – powiedziała Agata Sobolewska, ekspert ds. budowania relacji i partnerstw z Banku Gospodarstwa Krajowego.

Woda – cenniejsza niż złoto

W 2022 r. Odra została dotknięta największą od lat w Polsce katastrofą ekologiczną, która miała ogromny wpływ nie tylko na środowisko naturalne, ale także na lokalną gospodarkę. Szacuje się, że w Odrze mogło zginąć nawet 800 ton ryb i 90 proc. populacji mięczaków. Aby zapobiec takiej sytuacji w przyszłości potrzebne są skuteczne systemy monitoringu i powiadamiania. Z rozwiązaniem przychodzi firma WaterlySp. z o.o., która oferuje w pełni autonomiczny system monitoringu wód powierzchniowych i wczesnego ostrzegania o potencjalnych zagrożeniach. W oparciu o autorskie boje pomiarowe, które wspierane są przez sztuczną inteligencję oraz specjalną aplikację, system wysyła powiadomienia o możliwości wystąpienia potencjalnych zagrożeń m.in. takich jak przyducha czy sinica.

Wodór – napędza gospodarkę

Wodór to jedno ze źródeł energii, które może pomóc w dekarbonizacji przemysłu i transportu. W Polsce produkuje się ponad 1 mln ton tego gazu rocznie, co daje nam pozycję lidera w Europie. Wiedzą o tym doskonale dwie kolejne organizacje, które dołączyły właśnie do świata 3W.

Firma Hydrogen Energy zaangażowana jest w tworzenie autonomicznych systemów magazynowania energii z wykorzystaniem elektrolizy wody i przekształcania jej na wodór, tlen i energię cieplną. Firma zajmuje się produkcją elektrolizerów, które wyposażone są w membrany typu PEM (ang. polymer electrolyte membrane lub proton exchange membrane).

Z kolei Lubuskie Stowarzyszenie Wodoru i Biometanu H2OZE skupia podmioty, które zajmują się transformacją energetyczną i rozwojem gospodarki wodorowej. Stowarzyszenie współpracuje z Klastrami Energii, naukowcami, instytucjami badawczymi i uczelniami w celu dalszego rozwoju technologii, które związane są wodorem i biometanem. Dodatkowo koordynuje działania inwestycyjne i wdrożeniowe, które ukierunkowane są na zastosowanie OZE.

Biogospodarka zrównoważona

Biogospodarka obejmuje zagadnienia, które związane są ze zrównoważonym gospodarowaniem zasobami biomasy, bioenergetyką, wytwarzaniem produktów z surowców odnawialnych, przy uwzględnieniu zasad zrównoważonego rozwoju i gospodarki obiegu zamkniętego. Ostatnim z podmiotów, który dołączył do świata 3W jest Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki. Jego misją jest integracja i koncentracja środowiska naukowego i przedsiębiorców, którzy działają w obszarze biogospodarki, ze szczególnym uwzględnieniem jej międzysektorowego oddziaływania.

W obliczu wyzwania, jakim jest transformacja energetyczna, rośnie znaczenie gospodarki wodnej i wodorowej. Innowacje spod znaku 3W mają potencjał nie tylko, by przyspieszyć rozwój polskiej gospodarki, ale też uwolnić potencjał tkwiący w technologiach opartych na wodzie, wodorze i węglu pierwiastkowym.  

 

 

***

Idea 3W Banku Gospodarstwa Krajowego

Idea 3W Banku Gospodarstwa Krajowego koncentruje się na 3 kluczowych zasobach, które są fundamentem życia na ziemi: wodzie, wodorze i węglu nieenergetycznym (3W). 3W wspiera świat nauki, biznesu i administracji w rozwoju nowoczesnych technologii, które stosowane są w przemyśle, energetyce i medycynie. Ma za zadanie budować i integrować społeczność utalentowanych naukowców, ambitnych studentów, odważnych przedsiębiorców, wizjonerskich organizacji pozarządowych i odpowiedzialnych przedstawicieli sektora publicznego, instytucji finansowych oraz aktywizować społeczeństwo. 

Artykuł z kategorii:

woda wodór węgiel