Przejdź do treści
Baner 11 (7)

Idea 3W na COP28 w Dubaju

Strzałka

BGK 3W wzięło udział w globalnym szczycie klimatycznym COP28 w Dubaju, gdzie nasz dedykowany pawilon 3W przyciągnął setki odwiedzających z całego świata.

Szczyt COP28 w Dubaju, który odbył się w dniach 30 listopada-12 grudnia 2023 roku, był najważniejszym w ubiegłym roku wydarzeniem międzynarodowym w kontekście walki ze zmianami klimatycznymi. Spotkanie zgromadziło liderów państw, ekspertów klimatycznych, przedstawicieli organizacji pozarządowych i sektora prywatnego, aby omówić postępy realizacji celów Porozumienia Paryskiego. COP28 przyczynił się do rozwoju międzynarodowego dialogu na temat zwiększenia skuteczności globalnych i regionalnych działań na rzecz klimatu.

Nadrzędnym celem naszej obecności na COP28 było zaprezentowanie międzynarodowej publice założeń i osiągnięć 3W oraz zaproszenie do współpracy. Przestrzeń na międzynarodowe przedsięwzięcia z polskimi środowiskami biznesu, nauki i sfery publicznej w obszarach wody, wodoru i węgla pierwiastkowego jest bowiem szeroka.

Pawilon 3W ulokowany w tzw. Climate Finance Hub był wyrazem zaangażowania BGK we wspieranie kreowania i rozwoju innowacyjnych zrównoważonych rozwiązań wykorzystywanych w wielu branżach, w tym przede wszystkim w przemyśle, energetyce i medycynie.

Dzięki wysiłkom całego zespołu 3W, w pawilonie udało się nam stworzyć przestrzeń do żywnych dyskusji i wymiany wiedzy z inwestorami i oficjalnymi delegacjami z ponad 30 krajów, jak i przede wszystkim ze strategicznymi instytucjami sektora zrównoważonego rozwoju energetyki w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Obecnie pracujemy nad przekształceniem tych relacji w realne projekty i szanse dla polskich firm.

 

Uzupełnieniem działań BGK 3W na COP28 było dedykowane spotkanie networkingowe, które odbyło się 4 grudnia w prestiżowej przestrzeni Climate Action Innovation Zone COP28. Podczas tego wydarzenia wybrani zaproszeni goście mieli okazję poznać bliżej inicjatywę 3W, jej głównych partnerów jak również wysłuchać dyskusji panelowej “3W: solving the global water crisis through regional innovations”, do której zaprosiliśmy ekspertów z obszaru 3W:

  • Ewa Ewart - wieloletnia dziennikarka BBC, dokumentalista, autorka filmu „Do ostatniej kropli”
  • Dr Anna Mikulska - starszy pracownik naukowy Kleinman Center for Energy Policy i stypendystka studiów energetycznych w Rice University’s Baker Institute for Public Policy
  • Dr Edyta Skibińska - adiunkt na Uniwersytecie Amerykańskim w Dubaju oraz Uniwersytecie Medycznym w Łodzi
  • Łukasz Kozłowski - doktorat i główny ekonomista w Federacji Przedsiębiorców Polskich

Dyskusję poprowadził ekspert Biura Współpracy Międzynarodowej 3W, Maciej Bukowski.

Spotkanie zainaugurowała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka, która podczas swojego wystąpienia podkreśliła: Kierunek transformacji energetycznej nie ulega zmianie. Rezygnacja z węgla i jednoczesne zaspokojenie wszystkich potrzeb  energetycznych to ogromne wyzwanie. Bo jak mówił Orison Swerr Marden: „Nie czekaj na nadzwyczajne okoliczności. Chwytaj się zwykłych okazji i czyń je wielkimi”.

Tematyka spotkania przykuła uwagę uczestników COP28 co miało bezpośrednie odzwierciedlenie w odnotowanej frekwencji. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele lokalnego i międzynarodowego sektora publicznego oraz reprezentanci biznesu, którzy dzięki naszym staraniom dostrzegli obiecującą przestrzeń do podjęcia współpracy z partnerami 3W.

 

Szczyt COP28 w Dubaju był istotnym krokiem w globalnych wysiłkach na rzecz zrównoważonego rozwoju. W jego trakcie przyjęto deklaracje dotyczące aktualizacji celów redukcji emisji gazów cieplarnianych, wzmocnienie mechanizmów monitorowania postępów oraz promowania i finansowanie innowacyjnych technologii ekologicznych.

Nasza dwutygodniowa obecność obfitowała w szereg inspirujących i kalorycznych biznesowo rozmów o przyszłości globalnego sektora energetycznego i odpowiedniego wykorzystania synergii zasobów 3W w odpowiedzi na mnożące się wyzwania klimatyczne.

Zainicjowane relacje zamieniamy w realne możliwości ekspansji dla polskich innowatorów i dostawców technologii na region MENA, Afrykę, Indie i Azję Południowo-Wschodnią. Budujemy silne i długofalowe relacje aby docelowo idea 3W osiągnęła realnie globalny zasięg.

Artykuł z kategorii:

woda wodór węgiel

Załączniki

3W COP28 1

3W COP28 1

JPG 0,19 MB Pobierz Pobierz
3W COP28 2

3W COP28 2

JPG 0,63 MB Pobierz Pobierz
3W COP28 3

3W COP28 3

JPG 0,22 MB Pobierz Pobierz
3W COP28 4

3W COP28 4

JPG 0,34 MB Pobierz Pobierz
3W COP28 5

3W COP28 5

JPG 0,13 MB Pobierz Pobierz
3W COP28 6

3W COP28 6

JPG 0,38 MB Pobierz Pobierz
3W COP28 7

3W COP28 7

JPG 0,90 MB Pobierz Pobierz
3W COP28 9

3W COP28 9

JPG 0,47 MB Pobierz Pobierz
3W COP28 10

3W COP28 10

JPG 0,25 MB Pobierz Pobierz