Przejdź do treści
Baner 11 (7)

Konkurs dla startupów 3W Challenge

Strzałka

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), Idea 3W i The Heart z dumą ogłaszają inauguracyjną edycję konkursu 3W Challenge, który skierowany jest do naukowców, przedsiębiorców oraz spółek technologicznych. 3W Challenge jest wyjątkową szansą dla projektów zgodnych z Ideą 3W – woda, wodór, węgiel i oferuje wsparcie dla rozwoju nowoczesnych technologii w obszarze przemysłu, energetyki, medycyny, rolnictwa i innych sektorów gospodarki. 

Cele 3W Challenge 

Celem konkursu jest wspieranie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych (B+R) oraz młodych startupów, które koncentrują się na wykorzystaniu przynajmniej jednego z trzech kluczowych zasobów: wody, wodoru i węgla. 3W Challenge stawia na rozwój technologii, które mają potencjał rewolucyjnego wpływu na różne gałęzie gospodarki. 

- Ogłosiliśmy konkurs 3W Challenge, żeby wspierać rozwój projektów badawczo-rozwojowych polskich pomysłodawców i twórców technologii z obszaru 3W (woda, wodór, węgiel) - mówi Aleksandra Surynowicz, Dyrektor Departamentu Inwestycji w Banku Gospodarstwa Krajowego. - Inicjując aktywność w obszarze venture buildingu, BGK uruchamia dodatkowy, pozytywny impuls do rozwoju nowych przedsięwzięć w obszarze nowych technologii i innowacji. Chcemy w ten sposób zwiększyć podaż projektów, które mogą zyskać dalsze wsparcie ze strony funduszy venture capital – dodaje. 

Jak podkreśla Jędrzej Iwaszkiewicz, współzałożyciel The Heart, kluczowym celem budowania rozwiązań technologicznych w modelu Venture Buildingowym jest minimalizacja ryzyka oraz przyspieszenie procesu realizacji projektu, która jednocześnie umożliwia szybką komercjalizację rozwiązania. Te założenia stanowią fundament konkursu 3W Challenge. 

🏆 Nagroda w konkursie 3W Challenge 

Zgłaszając się do konkursu, uczestnicy mają szansę zostać jednym z trzech Laureatów i zdobyć kompleksowe wsparcie w formie usług Venture Buildingu dla swojego projektu, które obejmuje: 

 • Rozwój Biznesowy Projektu – w tym przygotowanie modelu biznesowego oraz budowę planu finansowego i marketingowego.
 • Weryfikacja Rynkowa i Dostosowanie do Klientów: Zapewnienie analizy rynku pod kątem zapotrzebowania na rozwiązanie oraz dostosowanie projektu do realnych potrzeb klientów.
 • Nawiązanie Kontaktu z Inwestorami: Możliwość nawiązania kontaktu z inwestorami już od początkowych faz rozwoju projektu, zwiększa to szanse na pozyskanie finansowania.

 

- Trzech wybranych laureatów 3W Challenge zostanie nagrodzonych wsparciem dedykowanego zespołu specjalistów od budowania startupów. Razem z nimi, laureaci przejdą przez sprawdzony proces walidacji, budowy i ostatecznego uruchamiania operacyjnego rozwiązania. Nasze projekty będą rozwijane w ekosystemie, który przygotuje je na owocną współpracę z korporacjami i funduszami inwestycyjnymi – mówi Jędrzej Iwaszkiewicz, współzałożyciel The Heart – Za nagrodą kryje się także wsparcie w kluczowych obszarach, które stają się niezbędne w momencie wejścia na rynek - pomoc w działaniach sprzedażowych, kwestiach prawnych, marketingu, wsparcie HR i budowanie strategii skalowania produktu. Dla kilkuosobowych zespołów badawczych czy początkujących startupów, wygrana i współpraca z The Heart to unikalna szansa na realizację ambitnych planów dodaje. 

Harmonogram Konkursu 

 • 11.2023 - Rozpoczęcie przyjmowania zgłoszeń, bieżąca analiza projektów pod kątem spełnienia kryteriów konkursu
 • 01.2024 - Zakończenie przyjmowania zgłoszeń i weryfikacja projektów
 • 28-31.01.2024 - Zaproszenie wybranych projektów na Demo Day w Warszawie
 • 02.2024 - Demo Day, obrady Jury i wybranie 3 Laureatów Konkursu
 • 02.- 8.03.2024 - Rozmowy indywidualne z Laureatami
 • 03.2024 - Rozpoczęcie procesu venture buildingu

 

Jury Konkursu 

Zgłoszone do projektu projekty oceni jury w składzie: 

 • Aleksandra Surynowicz, dyrektor Departamentu Inwestycji, BGK
 • Marek Zieliński, dyrektor Biura Innowacji 3WBank Gospodarstwa Krajowego
 • Patryk Darowski, Dyrektor zarządzający pionem ryzyka branżowego i ESG, BGK
 • Piotr Woliński, CEO Vinci S.A
 • Bartosz Pakulski, Investment Analyst Vinci S.A.
 • Maciej Marszałek, CEO The Heart
 • Kamil Sumera CEO, The Heart R&D Lab.

 

Inicjatywę 3W Challenge wspierają merytorycznie ekosystem naukowo – badawczy, korporacje oraz fundusze inwestycyjne. 

- Jesteśmy podekscytowani możliwością partnerstwa strategicznego w ramach inicjatywy 3W Challenge. Poprzez łączenie świata nauki z biznesem w obszarach węgla, wody i wodoru, konkurs ten może wyłonić zespoły opracowujące przełomowe technologie, które nie tylko spełnią współczesne wyzwania, ale także otworzą nowe horyzonty dla zrównoważonego rozwoju i innowacji - mówi Bartosz Pakulski, analityk ds inwestycji w Vinci S.A. - Wierzymy, że istnieje potencjał na dalszą współpracę pomiędzy naszym funduszem oraz uczestnikami konkursu, a oferowany jako nagroda proces venture buildingu pomoże odpowiednio przygotować się do przekucia pomysłu w rentowny biznes - dodaje. 

 

Jak Zgłosić Swój Projekt? 

Zgłoszenia przyjmowane są do 22 stycznia 2024 r. Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są na stronie https://idea3w.org/3W-challenge

Kontakt 

Jeśli masz pytania zapraszamy do kontaktu: venturebuilding@bgk.pl 

 

***

Idea 3W koncentruje się na 3 kluczowych zasobach, które są fundamentem życia na ziemi: wodzie, wodorze i węglu (3W). 3W wspiera świat nauki, biznesu i administracji w rozwoju nowoczesnych technologii, które stosowane są w przemyśle, energetyce i medycynie. Ma za zadanie budować i integrować społeczność utalentowanych naukowców, ambitnych studentów, odważnych przedsiębiorców, wizjonerskich organizacji pozarządowych i odpowiedzialnych przedstawicieli sektora publicznego, instytucji finansowych oraz aktywizować społeczeństwo. 

Artykuł z kategorii:

woda wodór węgiel