Przejdź do treści
nowe listy intencyjne

Do świata 3W dołącza 7 nowych organizacji

Strzałka

W świecie 3W współpracuje już ponad 200 podmiotów i konsekwentnie promuje Ideę 3W, zainicjowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego w 2021 roku. Są wśród nich zarówno przedsiębiorcy, jak i instytuty badawcze czy parki narodowe. Wszystkich łączy zaangażowanie w rozwój technologii wodnych, wodorowych oraz węglowych i troska o zrównoważone wykorzystanie przynajmniej jednego z tych trzech zasobów.

Inicjatywa buduje i integruje społeczność m.in. naukowców, przedsiębiorców i przedstawicieli sektora publicznego. Tworzy innowacyjny sektor gospodarki, który łączy wodę, wodór i węgiel w spójny ekosystem społeczno-gospodarczy. 

Od początku wiedzieliśmy, że współpraca i łączenie środowisk to klucz do sukcesu. Dlatego podjęliśmy się budowy ekosystemu 3W, o którym możemy dumnie powiedzieć, że działa, integruje społeczność ponad 200 podmiotów i tworzy platformę do współpracy różnych środowisk: biznesu, nauki i samorządów. Przykład jego funkcjonowania mogliśmy zaobserwować podczas Kongresu 3W, który odbył się 27-28 listopada w Warszawie - zgromadziliśmy na nim 1500 ekspertów związanych z sektorem 3W, którzy widzą w nim szansę dla polskiej gospodarki i przyszłych pokoleń. Dziś ogłaszamy kolejne 7 organizacji, które dołączają do świata 3W i widzą potencjał współpracy w inicjatywie 3W – mówi Magdalena Sopiela, dyrektorka biura promocji i rozwoju społeczności 3W w Departamencie 3W Banku Gospodarstwa Krajowego.

W gronie podmiotów, które chcą razem z Ideą 3W dbać o zrównoważony rozwój Polski witamy:

  1. Promostal – podlaska firma, która produkuje komponenty do instalacji wodorowych dla odbiorców na całym świecie. Posiada kompetencje w zakresie wytwarzania i montażu instalacji do produkcji wodoru z odnawialnych źródeł energii elektrycznej.
  2. Narwiański Park Narodowy– podejmuje działania edukacyjne i przyczynia się do rozpowszechnienia wiedzy o szeroko pojętej ochronie przyrody i jej wpływu na przyszłe pokolenia oraz dokłada wszelkich starań, aby działalność statutowa przyczyniała się do ograniczenia emisji gazów i pyłów powstających przy spalaniu paliw kopalnych, a także do szerszego wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii.
  3. Wigierski Pak Narodowy – jego największym bogactwem są różnorodne ekosystemy wodne – liczne jeziora, rzeki, strumienie, źródliska. Dlatego jednym z zadań realizowanych przez Park jest edukacja na temat wartości wody jako środowiska życia, ale także funkcjonowania ekosystemów od wody zależnych, budowanie świadomości na temat „wodnego bogactwa” oraz zagrożeń mogących trwale tę wartość zdeprecjonować.
  4. Green Water Solutions – firma specjalizuje się w dostarczaniu i sprzedaży technologii i doradztwie w zakresie projektowania złożonych systemów recyklingu wody szarej i wody deszczowej dla budownictwa kubaturowego, przemysłowego, komercyjnego i dla obiektów zbiorowego zamieszkania.
  5. Worthington Industries Poland (WI Poland) – spółka, która należy do amerykańskiego koncernu Worthington Industries, jej działalność koncentruje się na projektowaniu i produkcji zbiorników oraz systemów do magazynowania sprężonych paliw alternatywnych takich jak CNG i wodór. Zbiorniki produkowane w ultralekkiej technologii kompozytowej umożliwiają magazynowanie i transport sprężonego wodoru w zakresie ciśnień od 300 do 700 bar.
  6. Kostrzyńsko Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSSE) – wspiera zwiększanie świadomości przedsiębiorców w zakresie efektywnego rozwoju działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych oraz optymalnych ekonomicznie technologii.
  7. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN– jednostka naukowo-badawcza, której misją jest dostarczanie nauce i gospodarce nowoczesnych, ekonomicznych, ekologicznych rozwiązań, które służą zrównoważonemu rozwojowi kraju i regionów w obszarze surowcowym i energetycznym.

W świecie 3W nieustannie poszukujemy nowych możliwości i inspiracji, zawsze gotowi na kolejne wyzwania. Wszystkich uczestników tego przedsięwzięcia jednoczy wspólne zobowiązanie do pionierskiego rozwijania technologii wodnych, wodorowych oraz węglowych. Nie jest to jednak kres wspólnych działań z biznesem – drzwi do świata 3W otwarte są dla kolejnych organizacji.

Ty również możesz stać się częścią świata 3W. Zarejestruj się na platformie 3W, którą stworzyliśmy z myślą o połączeniu podmiotów ze świata nauki, biznesu i administracji publicznej, by ułatwić im współpracę i realizację projektów w obszarze wody, wodoru i węgla pierwiastkowego. To miejsce, gdzie znajdziecie najświeższe raporty, dane dotyczące sektora 3W, opinie ekspertów oraz nawiążecie kontakt z partnerami, którzy pomogą Wam w realizacji Waszych ambitnych projektów 3W. Sprawdź: www.idea3w.org.

 

 

***

Idea 3W koncentruje się na 3 kluczowych zasobach, które są fundamentem życia na ziemi: wodzie, wodorze i węglu (3W). 3W wspiera świat nauki, biznesu i administracji w rozwoju nowoczesnych technologii, które stosowane są w przemyśle, energetyce i medycynie. Ma za zadanie budować i integrować społeczność utalentowanych naukowców, ambitnych studentów, odważnych przedsiębiorców, wizjonerskich organizacji pozarządowych i odpowiedzialnych przedstawicieli sektora publicznego, instytucji finansowych oraz aktywizować społeczeństwo. 

 

Artykuł z kategorii:

woda wodór węgiel

Załączniki

nowe listy intencyjne

nowe listy intencyjne

PNG 0.85 MB Pobierz Pobierz