Przejdź do treści
Idea 3W_podpisanie listu intencyjnego

Idea 3W i Klaster Technologii Kosmicznych będą razem wspierać polski sektor kosmiczny

Strzałka

Klaster Technologii Kosmicznych dołącza do ekosystemu Idei 3W. Przedstawiciele obu organizacji podpisali 20 listopada br. list intencyjny. Celem tej współpracy jest wspieranie rozwoju technologii kosmicznych, upowszechnianie innowacyjnych rozwiązań oraz wzmocnienie polskiej obecności w sektorze kosmicznym na świecie.    

Współpraca Idei 3W i Klastra Technologii Kosmicznych będzie polegać na wsparciu innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych oraz aktywnym działaniu na rzecz tworzenia korzystnego środowiska biznesowego dla firm z sektora kosmicznego w Polsce. Będą również prowadzić działania ukierunkowane na promocję polskiego przemysłu kosmicznego na arenie międzynarodowej.    

Podpisanie listu intencyjnego jest ważnym krokiem w budowaniu sieci współpracy pomiędzy polskimi podmiotami zainteresowanymi sektorem kosmicznym.     

Postęp technologii kosmicznych to ogromna szansa dla polskiej gospodarki i może pomóc nam budować przewagi konkurencyjne na arenie międzynarodowej. BGK chce ten rozwój wspierać. Przemysł kosmiczny ma potencjał generowania znacznych wzrostów gospodarczych. Inwestycje w tę dziedzinę mogą zwiększyć PKB, nawet o 10-12 procent w dłuższym okresie – powiedziała Beata Daszyńska-Muzyczka prezes Banku Gospodarstwa Krajowego.   

Od początku Idei 3W budujemy platformę, która wspiera innowacyjność i rozwój oraz łączy przedstawicieli różnych światów: nauki, biznesu i administracji publicznej. Klaster Technologii Kosmicznych też bazuje na współpracy, więc jest dla nas naturalnym partnerem. Ponadto technologie związane z wodorem i nowoczesnymi materiałami węglowymi są powszechnie stosowane w przemyśle kosmicznym. – dodała Beata Daszyńska-Muzyczka.  

W Polsce w przemyśle kosmicznym działa już teraz 330 firm, które zatrudniają 12 tysięcy specjalistów, a inwestycje w tym sektorze przekraczają 140 milionów dolarów rocznie.  

Klaster Technologii Kosmicznych działa już dwa lata i dynamicznie się rozwija. Liczy obecnie 47 członków – mikro, małe i średnie firmy (np. KP Labs czy Scanway), centra badawczo-rozwojowe (np. Centrum Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk), uczelnie (np. Wojskowa Akademia Techniczna), a także takie instytucje, jak np. Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego czy Podkarpackie Centrum Innowacji oraz spółki Skarbu Państwa (np. EXATEL).   

Rafał Magryś, przewodniczący Rady Klastra Technologii Kosmicznych i wiceprezes zarządu EXATEL S.A podkreślał partnerstwo w Idea 3W to rzecz naturalna dla takiej organizacji jak KTK – Idea 3W to inicjatywa skupiona na technologiach opartych na wodzie, wodorze i węglu. Ta triada jest ważna dla rozwoju technologii kosmicznych i eksploracji kosmosu. Patrząc w coraz mniej odległą przyszłość, wodór może zostać wykorzystany jako paliwo podczas misji na Marsa. Misja załogowa nie jest możliwa również bez nowoczesnych technologii podtrzymywania życia oraz obiegu zamkniętego, chociażby sprawnego i ekologicznego odzyskiwania i uzdatniania wody. Nowoczesne technologie węglowe – szczególnie te w skali nano – pozwalają wytworzyć materiały o większej trwałości i mniejszym ciężarze, co ma duże znaczenie podczas zastosowania w statkach, satelitach i sondach – tłumaczy. 

Te nowoczesne technologie są efektem pracy wielu ludzi tu, na Ziemi – Dlatego chcemy rozwijać współpracę z BGK. Chcemy poznać kolejne osoby i podmioty, które łączy ta idea. Niektórych już znamy i współpracujemy, ale chcemy nawiązać współpracę z kolejnymi, bo to właśnie dzięki współpracy możliwy jest ciągły rozwój. Chętnie podzielimy się naszym doświadczeniem w zakresie budowania instytucji otoczenia biznesu, korzystając jednocześnie z doświadczenia nowego partnera – powiedział Rafał Magryś.  

Klaster Technologii Kosmicznych zrzesza najważniejsze krajowe firmy komercyjne, zarówno prywatne, jak i spółek Skarbu Państwa, organizacje naukowo-badawcze, przedstawicieli środowiska akademickiego oraz instytucje otoczenia sektora kosmicznego.    

 

***    

Idea 3W koncentruje się na 3 kluczowych zasobach, które są fundamentem życia na ziemi: wodzie, wodorze i węglu (3W). 3W wspiera świat nauki, biznesu i administracji w rozwoju nowoczesnych technologii, które stosowane są w przemyśle, energetyce i medycynie. Buduje i integruje społeczność utalentowanych naukowców, ambitnych studentów, odważnych przedsiębiorców, wizjonerskich organizacji pozarządowych i odpowiedzialnych przedstawicieli sektora publicznego, instytucji finansowych oraz aktywizuje społeczeństwo.   

   

Klaster Technologii Kosmicznych działa na rzecz współpracy i promocji polskiego przemysłu kosmicznego. Organizacja powstała z inicjatywy EXATEL – polskiego operatora telekomunikacyjnego i skupia czołowe podmioty z sektora kosmicznego. W skład Klastra wchodzą najważniejsze krajowe firmy komercyjne (zarówno prywatne, jak i spółki Skarbu Państwa), organizacje naukowo-badawcze, przedstawiciele środowiska akademickiego oraz instytucje otoczenia sektora kosmicznego.   

Artykuł z kategorii:

woda wodór węgiel

Załączniki

IMG 5576

IMG 5576

JPG 0.41 MB Pobierz Pobierz
IMG 5574

IMG 5574

JPG 0.55 MB Pobierz Pobierz
IMG 5572

IMG 5572

JPG 0.41 MB Pobierz Pobierz
DOCX

Idea3W Klaster Technologii Kosmicznych_IP

DOCX 0.12 MB Pobierz Pobierz